Индианска легенда за сбъдване на желание с помощта на пеперуда

0
791
прочитания
Пеперудата е древен символ. Той се свързва със способността за превъплъщение и изящество, и като символ на полета на душата.

Пеперудата е древен символ. Той се свързва със способността за превъплъщение и изящество, и като символ на полета и възраждането на душата. Пеперудата е емблематична с цикъла си на развитие. В началото тя е тромава гъсеница, която се храни с листата на дърветата. След това тя се трансформира в какавида – тъмен пашкул, който дава възможност на съществото в него да преживее неблагоприятният период на зимата,  символизираща смъртта. На пролет от този пашкул излиза красива и изящна пеперуда, която символизира красотата и прераждането на душата.

Индианска легенда гласи, че ако някой иска желанието му да се сбъдне, първо трябва да хване пеперуда и да й прошепне това желание.

Тъй като пеперудата е неспособна да издава звук, тя не може да разкрие изказаното желание на никого, освен на Великия дух, който чува и вижда всичко. Пожеланото бива отнесено в небесата.

Съгласно индианското вярване, в знак на благодарност, че човек връща свободата на красивата пеперуда, Великият дух винаги изпълнява неговото желание.

Древна молитва и благословия, написани на езика Nahuatl в Мексико

Според друга притча, някога живяла мъдра сляпа старица. Къщурката й се намирала извън града. Мъдростта й била добре позната, а славата й се носела надлъж и нашир. Един ден пакостливи младежи решили да скроят на старицата номер. Отишли при нея, а единият я попитал:

—  Стара жено, аз държа в ръката си пеперуда. Кажи дали е жива, или мъртва.

Жената не отговорила, защото не можела да види нито тях, нито какво държат в ръцете си. Тогава те повторили въпроса си:

— Жива ли е пеперудата, или мъртва?

Тя се замислила, защото прозряла намеренията им. Ако кажела, че пеперудата е жива, те щели да я стиснат и убият, за да докажат, че не е познала. А ако кажела, че е мъртва, щели просто да я пуснат да излети от ръцете им. Старицата мислила дълго, а младежите започнали да се кикотят, щастливи, че са я хванали натясно. Накрая жената казала спокойно, но твърдо:

— Не знам дали пеперудата е жива или мъртва, нейния живот е във вашите ръце.

Мъдростта на шамана: Хората боледуват, за да си починат от това, което не искат да правят