Мохамед, последният Пророк: Живей в този свят като гост, а не като домакин.

0
5132
прочитания

Ето няколко откъса от книгата „Мохамед. Житие на Пророка на базата на най-ранните източници“ (въз основа на „сира“ – арабски биографии от VIII и IX век) от Мартин Лингс, известен още като Абу Бакр Сирай ад-Дин. Откъсите съдържат думите на мъже и жени, чули Мохамед и станали свидетели на събития от неговия живот.

 • „Най-големият Приятел на истинно вярващия е Всевишният Аллах.“
 • „Каква е ползата от живота, ако неговото съдържание не се явява истина? Каква е ползата от съществуванието, ако то не е нищо повече от живот в тъмницата на материалния свят?“
 • „Величието на Мохамед се криело в неговата способност да възпитава велики хора. Той виждал най-доброто във всеки и помагал за развитието на Личността, взимайки под внимание на първо място тези качества.“
 • „Уважавайте ги въз основа на техните добри качества и не обръщайте внимание на недостатъците им.“
 • „В обикновените ситуации Мохамед се съветвал със своите сподвижници, но когато получавал повеля от Аллах, той педантично и безупречно я изпълнявал до най-малките детайли, без да взима под внимание нито мнението на околните, нито своето.“
 • „Когато Мохамед взимал решение, той никога не се колебаел в действията си.“
 • „Той бил подкрепян от Бога, Творецът на цялата Вселена, затова нямал страх от хората.“
 • „Когато човек прави нещо, Аллах обича, той да го прави добре.“
 • „Те не можели да повярват в думите, че ако получат материални доказателства в отговор на своите претенции, Вярата им няма да укрепне и изпитанието за сила на Вярата ще се обезсмисли.“
 • „Ти скри в своята душа това, което Аллах ще направи явно, защото се опасяваше от хората, но по-големи опасения трябва да имаш от Него.“
 • „Не е достатъчно просто да бъдеш добър, истинно благочестивият човек трябва да стъпи на пътя на борба със злото и неправдата.“
 • „Ислямът ненавижда агресията, но той също така не приема слабостта и безропотността.“
 • „Наистина всички принадлежим на Аллах и при Него ще се върнем.“
 • „Моя Господ одобри за мен 9 качества, към които ви съветвам да се придържате:

Лекият живот е тежка болест.

– Бъди искрен, както явно, така и тайно;

– Бъди винаги справедлив;

– Бъди умерен в задоволяването на своите нужди;

– Прощавай на този, който ти причинява зло;

– Давай на този, който те е лишил от нещо;

– Поддържай отношения с тези, които са ги прекъснали;

– Нека мълчанието ти бъде твоя дълбок размисъл;

– Речта ти да бъде като молитва;

– Възприятието е носител на уроци.“

Други мъдри мисли, приписвани на Пророка Мохамед:

 • Подредбата е по-добре написана на хартия, отколкото на устните.
 • Адът е забранен за всеки, който е близо до хората, снизходителен, нежен и лесен за общуване.
 • Имате намерение да направите нещо, помислете за последствията: ако има добро в тях, тогава го направете, а ако не, тогава се откажете.
 • Медитацията за един час е по-добра от поклонението за една година.
 •  Вярата в Единния Бог е присъща на всяко дете и само родителите го правят различен.
 • Почита жената само благородният, а я унижава само подлецът.
 • Най-лошото в мъжа е неспокойното скъперничество и силната страхливост.
 • Най-добър е този, който е добър спрямо семейството си.
 • Добро дело е това, което предизвиква усмивка на радост по лицето на друг човек.
 • Живей в този свят като гост, а не като домакин.
 • Помни Господа в дните на благоденствие и той ще те помни в дните на бреме.

Лови всяка минута или мъдростта на Сенека