Практика на Лунното подмладяване на славянските чудотворци

0
981
прочитания
Лунната енергия е енергия на чистота. Тя подновява клетките и има свойството да задейства процесите на подмладяване.
Във всички митологии по света луната е женски символ.

Тази древна практика по пълнолуние се извършва от жени магьосници (свещеници, мистици) в славянския шаманизъм. Основава се на славянските епоси и традиции.  Можете да я включите в арсенала си от методи за красота и младост.

Лунната енергия е енергия на чистота. Тя подновява клетките и има свойството да задейства процесите на подмладяване.
Представете си, че сте седнали на брега на реката и пред вас огромният диск на Луната блести на небето. Чувате мекия шум на вълните. Дишането ви се настройва на движението на вълните: вдишвате-издишвате… Започнете да  чувствате водата като същност на жизненото ви дихание; движението на вълните, приливите и отливите, контролирани от Луната. Ще почувствате цикличната лунна енергия, която сякаш отразява цикличните процеси на живота ви. Ярката луна осветява водата и се слива с нея; водата сякаш става от сребро.

Древната славянска практика се състои в следното:

При пълнолуние се съблечете и постойте голи на лунна светлина. Протегнете ръка към луната и я помолете за младост, красота и женски чар.

С думите: „Майко Луна, сестричке любима, измий ме, отнеми старостта от тялото, върни красотата“ – си представете и усетете как хващате лунната светлина с ръце и я втривате в кожата си. От това може да почувствате леко изтръпване или топлина в тялото си. Позволете на светлината да проникне в тялото ви навътре до костите ви. Нека проникне във всяка клетка на тялото ви, подмладявайки го и изпълвайки го с женска енергия. Измийте се с небесна светлина.

Когато се научите да управлявате пълноценно вниманието и усещанията си, ще можете да „напълните“ костите си с тази лунна светлина и да стартирате процесите на подмладяване в костния мозък.

„Нищо неправене“ и методи на Рена Яндар за укрепване на женската енергия

Учителя: Причини за остаряване и методи за подмладяване