петък, януари 27, 2023
Древните египтяни са претегляли всичко с щраусовото перо на крилатата богиня Маат, тъй като това перо никога не e грешало. Богинята Маат наблюдавала правилността на религиозните ритуали и следяла за поведението на хората. Според древните египтяни в сърцето са заключени всички лъжи и истини, извършени приживе.

Светът е нескончаем цикъл на даване и получаване на Маат –...

Съществуването на света може да се представи като един нескончаем цикъл на даване и получаване на Маат, като договор, който скрепява отношенията между Бога и хората. Маат е правилността в делата и думите на човека; означава истина, справедливост, правилна преценка за нещата, правилен или истинен живот; правилно протичане на процесите, проявление на космическия ред, правда и хармония.
Човешкият живот е свързан с числото седем. Седем години е времето, в което всяка телесна клетка се сменя и човек сякаш придобива ново тяло. Той се “преражда“.

Бернар Вербер: Човешкият живот е свързан с числото седем

Всеки седемгодишен цикъл завършва с криза, водеща към следващ етап или нов път Човешкият живот е свързан с числото...
Всички ние заслужаваме да получим изцеление, да изживеем своята цялост и да реализираме уникалния си потенциал. Но тъй като живеем във физически свят, е невъзможно да сме постоянно с високи вибрации. Затова пък има редица изпитани подходи за увеличаване на тяхната честота, чийто списък може неограничено да се разширява и подобрява.

Още 10 способа за увеличаване на вибрациите ни

Всички ние заслужаваме да получим изцеление, да изживеем своята цялост и да реализираме уникалния си потенциал. Но тъй като живеем във физически свят, е невъзможно да сме постоянно с високи вибрации. Затова пък има редица изпитани подходи за увеличаване на тяхната честота, чийто списък може неограничено да се разширява и подобрява.
Пеперудата е древен символ. Той се свързва със способността за превъплъщение и изящество, и като символ на полета на душата.

Индианска легенда за сбъдване на желание с помощта на пеперуда

Пеперудата е древен символ. Той се свързва със способността за превъплъщение и изящество, и като символ на полета на душата. Пеперудата е емблематична с цикъла си на развитие.
Докато четем за Мери Попинз или я гледаме на екрана, имаме усещането за магия, чудо и полет на въображението, които се проявяват естествено. Ето част от магическата мъдрост, която получаваме от тайнствената гувернантка.

Три магически урока от Мери Попинз за „сладкото“ състояние на ума

Мери Попинз е тайнствена и загадъчна личност, която притежава магически сили. Докато четем за Мери Попинз или я гледаме на екрана, имаме усещането за магия, чудо и полет на въображението, които се проявяват естествено. Ето част от магическата мъдрост, която получаваме от тайнствената гувернантка.
Ясновидката Слава Севрюкова: „Осланям се на Бога, но вярата ми е особена. Не парадирам. Дълбоко в мене е. Тежко е, охулят ли святото ти упование. Отбягвайте тези хора. Не я вадете на показ като на сергия. Нека остане съкровена и чиста.“

Слава Севрюкова: Ръцете на човека са антени за връзка с Космоса

Слава Севрюкова: „Преди молитва е необходимо да вникнем в себе си. За какво е тя? За възхвала на Твореца, за любов към хората, за благоденствие или апетит към нещо друго? Силно ли е желанието ни, ще получим помощ. Просим ли с корист, разплатата после ще е страшна, но справедлива. Ако домогването ни е в ущърб на друга душа, едва ли молитвата ще бъде чута.“