неделя, декември 10, 2023
Все по-често на Запад принципите, волята и кариерата се оказват по-значими от любовното чувство. Това неминуемо води до безплодие.

Лазарев: Духовни антидоти за безплодието и принудителното пречистване на човечеството

През идните години или човекът ще се променя и не ще подкрепя тази тенденция, в която главно щастие за човека са неговата лична воля и желание, неговите принципи и цели, неговите способности и интелект, или той изчезва от лицето на земята заедно с тази тенденция.
Хората се нуждаят от духовни котви или поддръжки, за да се чувстват в безопасност по време на житейското си пътуване, особено по време на неговите „бурите“. Големите „вълни“ могат да бъдат „яхнати“, ако човек разполага с правилните котви.

Духовните котви или защо трябва да живеем на любимо, а не...

Хората се нуждаят от духовни котви или поддръжки, за да се чувстват в безопасност по време на житейското си пътуване, особено по време на неговите „бурите“. Големите „вълни“ могат да бъдат „яхнати“, ако човек разполага с правилните котви.
Свети Козма (1714-1779), гръцки православен монах, е известен със своите пророчества, значителна част от които са се запазили от поколение на поколение чрез Преданието.

Пророчествата на Св. Козма Етолийски: Ще гледате плодовете и няма да...

Свети Козма (1714-1779), гръцки православен монах, е известен със своите пророчества, значителна част от които са се запазили от поколение на поколение чрез Преданието. Известни са около 200 пророчества, които са се изпълнили, или очакват своето изпълнение.
В столовете и евтините ресторанти отравянията най-често стават не поради качеството на храната, а поради състоянието на онзи, който я е готвил. Добрият готвач е преди всичко с вътрешно добродушие, независимост от човешките ценности и с много любов в душата.

Информационно храносмилане и значение на състоянието на онзи, който приготвя храната

От начина, по който се формира информационната структура на влизащата в червата храна, зависи физическото и емоционалното състояние на човека. Затова разнообразната, деликатесна храна отнема прекалено много сили и може да доведе до болести, до снижаването на духовния и творческия потенциал.
Книгата на Джанис Реймънд „Монголски поговорки: Прозорец в техния свят“ хвърля светлина върху непреходната мъдрост на монголските поговорки и представлява безценна колекция от 1419 поговорки от очарователната монголска култура. Книгата предоставя ключ към традиционния мироглед на хората от Монголия и включва както самите текстовете на поговорките, така и обяснения към тях относно употребата, функцията и значението им въз основа на интервюта с местното население.

Монголска мъдрост: Ако искате да строите високо, трябва да копаете дълбоко

Книгата на Джанис Реймънд „Монголски поговорки: Прозорец в техния свят“ хвърля светлина върху непреходната мъдрост на монголските поговорки и представлява безценна колекция от 1419 поговорки от очарователната монголска култура. Книгата предоставя ключ към традиционния мироглед на хората от Монголия и включва както самите текстовете на поговорките, така и обяснения към тях относно употребата, функцията и значението им въз основа на интервюта с местното население.
Силният, енергичният човек, който има воля, опит и интелект, въпреки всички тези качества може да стигне до пълен крах, поради незнанието на законите, управляващи Вселената. Ако човек не познава духовните закони, то той се уподобява на този, който кара кола, без да познава законите за движение по пътищата. Дори и този, който не познава тези правила, но пази любовта в душата си, интуитивно ще се държи по същия начин както и онзи, който ги познава. Любовта и добродушието, дори и в случаите на непознаване на духовните закони, ни позволяват да оцелеем по пътя, наречен живот.

Смъртта отнема всички стойности и към каквото се прилепяш, може да...

Болестта е следствие от натрупана агресия. А агресията - това е следствие от невярна система от стойности. Болестта спира неправилното ни възприемане на света. Главната причина за болестите е желанието да превърнем човешките стойности, дори и най-висшите от тях, в по-висши от любовта ни към Бога.