неделя, юли 14, 2024
Вътрешното недоволство от околния свят, осъждането на другите хора се превръща в програма за самоунищожаване. И то се блокира от главоболие, травми на главата, менингити, енцефалити, загуба на зрението или слуха. Един от най-щадящите видове блокировка е възпалението на носоглътката. Ако тази програма за самоунищожаване не се блокира, следва удар по пикочно-половата система.

Лазарев: Патологията на бъбрека е блокировка на мощна програма за самоунищожаване

Вътрешното недоволство от околния свят, осъждането на другите хора се превръща в програма за самоунищожаване. И то се блокира от главоболие, травми на главата, менингити, енцефалити, загуба на зрението или слуха. Един от най-щадящите видове блокировка е възпалението на носоглътката. Ако тази програма за самоунищожаване не се блокира, следва удар по пикочно-половата система.
Вашите черва са невероятно важни за цялостното здраве. Диетата, макар и важна, не гарантира здравословен микробиом. Както се вижда от „ оста черва-мозък “, способността ви да се справяте със стреса е (вероятно) по-важна от диетата, заедно с гените.

Отвъд пробиотиците: Как медитацията лекува червата в оста черва – мозък

Вашите черва са невероятно важни за цялостното здраве. Диетата, макар и важна, не гарантира здравословен микробиом. Както се вижда от „ оста черва-мозък “, способността ви да се справяте със стреса чрез е (вероятно) по-важна от диетата, заедно с гените.
Засега са малко по-малко хората, които са развили интуицията си, но ще бъдем предизвикани да я развиваме.

Изкуственият интелект работи с информация от миналото, а интуицията – с...

Изкуственият интелект борави с информация, която му е подадена, информация, идваща от миналото. Интуицията е умът на душата, а душата знае неща, които ще станат тепърва.
В небесното царство сърцето заема централна и почитана позиция, служейки като място на божествена връзка и духовно просветление. Реалностите на звука, тишината и 5-те станции на сърцето са вечни океани от знание, които винаги се разширяват. Винаги има ново Знание, идващо от красивите океани на Сърцето.

Звук и тишина в петте нива на сърцето

Според духовните учения на суфи ордена Накшбанди-Хакани, и звукът, и тишината представляват форми на звуци. Чуваемият звук е звукът на Известното, а тишината е звукът на Неизвестното. Крайната цел е да се достигне до последната станция на Сърцето - Океана на Божествената сила.
Когато партньорът те наказва с мълчание - това е едно от най-нездравословните, не функциониращи поведения на възрастен индивид.

Наказанието с мълчание е емоционална гилотина

Наказанието с мълчание е емоционална гилотина, нещо много незряло, много манипулативно и много егоистично. В дългосрочен план наказването с мълчание е пасивна агресия и изобщо не работи.
Жената вече е родена жена, тоест тя вече е изпомпвала всички женски функции. При раждането жената има всичко наведнъж, за да стане щастлива. Тоест една жена в живота си като цяло не трябва да постига нищо друго. Тя има всичко. Тоест, роди се малко момиченце – и вече има всичко за своето щастие в живота. Мъжът се ражда по съвсем друг начин. Ражда се, няма на какво да се радва. Той се ражда като празен. Следователно мъжът трябва да постигне нещо в живота. Той трябва да стане мъж.

Сатя Дас: Един мъж трябва да казва само три неща на...

Мъжът е онази форма на живот, която не променя нищо, докато работи. А жената е форма на живот, която винаги подобрява дори това, което работи добре. Когато мъжът говори, той винаги просто предава информация. Когато една жена говори, винаги има втори смисъл.