При зараждане на любовта енергетичните разходи са същите като при тежко заболяване

0
1335
прочитания
Ако човек е живял преди появата си на земята в други светове, вътрешните му възможности са огромни, макар че често не подозира за това и не му позволяват да се разгърне, и съдбата му в повечето случаи е злочеста и само силата на духа и личната изключителност отличават този човек от другите.
Когато се опитваш да помогнеш на друг човек, се отварят онези резерви, които не работят, когато се опитваш да помогнеш на себе си.

Избрани откъси от книгата „Диагностика на кармата“ (част 4) на Сергей Лазарев, био-енерготерапевт, парапсихолог – изследовател на законите на човешкия духовен живот и тяхното влияние върху здравето и съдбата:

  • Представете си, че сте грохнал старец, който няма нито потенция, нито желания, нито жени. Ходете няколко дена в такова състояние, веднага ще ви просветне на душата. Забравете за няколко месеца за всякаква вкусна храна. Изобщо полезно е да се погладува. Знаете ли защо едно време като пръв признак за влюбване се е сочела липсата на апетит? Чрез храната човек се привързва към човешките ценности. За храненето се изразходва извънредно много фина духовна енергия. Човешкото его се засилва и по-лесно можеш да оскърбиш любовта. Колкото по-силно е любовното чувство, толкова опасно е да се посегне на него. Затова организмът включва защитните механизми. За да въплътим любовното чувство в душата си, се искат извънредно много сили, затова изчезва желанието да общуваме с някого, да ядем, да пием, да се забавляваме. Много важен момент – любовното чувство трябва да се пречисти от наслоените човешки ценности. Колкото по-силна е любовта, толкова по-малко човек трябва да зависи от всичко. Процесът на разкрепостяване на любовта, прегрупирането на ценностите, когато всичко се подчинява на любовта, е твърде тежък процес. Енергетичните разходи са същите като при тежко заболяване. Ако човек не иска да промени режима си и това се отразява пагубно на развитието на любовта в душата му, – после той си плаша за това скъпо и прескъпо. Значи, ако сте се влюбили, за известно време забравете за всичко освен любовта. Това означава запазване на това чувство в душата ви без оглед на нищо друго. А върху съзнанието колебанията към любимия човек и от него са съвсем естествени. Когато периодично ви спохождат мисли, че тя не ви обича, а само си играе с вас, че има към вас чисто материален интерес, че си има някой друг, а вие сте временно увлечение и т. н., това е съвсем естествено. Тези мисли не ви позволяват да се вкопчите в любимия човек и да го превърнете в цел. Най-важното е това, охлаждайки страстта отвън, да не охлажда любовта вътре…
  • Колкото по-голяма е способността ни да опазваме любовта и да прощаваме на любимия човек, който е оскърбил нашите най-светли и благородни чувства, толкова повече хармонични отношения, способности и интелект и от онова, което наричаме „човешко щастие“, ще ни бъде позволено да имаме…
  • Първата любов най-често е несполучлива. Защото тя е символ на човешкото щастие, и ако запазиш в душата си чувството на любов, когато се рушат всички външни условия за нейното съществуване, това ще ти позволи после да изпиташ истинска любов без опасни последици за здравето и живота ти. Ако при един влюбен мъж ориентацията към отношенията с любимата жена, към нейното съвършенство, към нейната духовност премине червената черта, тогава този мъж просто ще умре или ще заболее тежко. Животът му може да бъде спасен посредством безнравственото, несправедливо поведение на жената и то само ако мъжът опази любовта. Тогава вкопчването в бъдещето отпада и съответно намалява вкопчването в отношенията, способностите и интелекта…
  • След смъртта душата на човека попада в задгробния свят. А после в други светове и колкото по-голям брой други светове премине тя, толкова повече духовност, интелект и способности ще има човек при следващото си раждане, тоест другите светове са свързани с висшите слоеве на духовността. Ако човек е живял преди появата си на земята в други светове, вътрешните му възможности са огромни, макар че често не подозира за това и не му позволяват да се разгърне, и съдбата му в повечето случаи е злочеста и само силата на духа и личната изключителност отличават този човек от другите. От такива хора излизат превъзходни родители. Провалът на съдбата им, неприятностите и болестите ги подтикват към правилен светоглед и любов към Бога и те предават на децата си, от една страна, огромен вътрешен потенциал, а от друга – правилен светоглед.
  • Една знахарка, при която ходих на посещение, ме учеше: „На човек през гърба и душата му се разтваря. Всичко, което кажеш подир човек, ще се сбъдне. Ако при теб са дошли лоши хора, хвърли подире им шипка сол и кажи: „Вземете си онова, което желаехте на другите“. В постъпките ни има една особеност. Нашата постъпка е камък, хвърлен във вода, и от него във всички посоки тръгват десетки и стотици кръгове. Когато извършим някаква постъпка, ние продължаваме да я извършваме в подсъзнанието си стотици и хиляди пъти. И този резонанс привлича аналогични постъпки. Затова ако изречете зад гърба на някого проклятие, подсъзнателно ще изричате това проклятие на всеки човек, който ви е обърнал гръб, включително и на децата си.

Сергей Лазарев: В основата на енергийния вампиризъм е неправилното разбиране за света

Учителя: Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос

Високата вибрация и как да поддържаме честотите й