Сергей Лазарев: В основата на енергийния вампиризъм е неправилното разбиране за света

0
1212
прочитания
Ориентацията към грубата енергия деформира фините духовни структури на човека.

Откъс от книгата „Диагностика на кармата“ (част 1) на Сергей Лазарев, парапсихолог – изследовател на законите на човешкия духовен живот и тяхното влияние върху здравето и съдбата:

„При мен на преглед дойде една жена и със сълзи на очи ми разказа:

– Разведох се с мъжа ми, живеехме много лошо, аз чувствах, че той ми влияе отрицателно, при мен започна да се случва нещо с психиката. Когато се разведохме, макар че имам три деца, морално ми стана по-леко, даже запях. Не се виждахме половин година, но скоро той дойде. Аз веднага се почувствах зле, дъщеря ми изпадна в истерия, при сина се появи енуреза, на другата ми дъщеря също й стана лоша. Може би това е свързано по някакъв начин с неговото идване?

Тук не бяха нужни дълги изследвания. За съжаление това, че на цялото семейство му е стана­ло зле, не е случайност. Вашият съпруг е вампир, той взима енер­гия от децата, влияе зле на съдбата, здравето и характерите им, включва своите негативни програми в полевите структури на децата. Той е пределно егоистичен тип човек. Такова силно посегателство към енергията на собствените му деца говори за това, че кармата му е много негативна. Ако съдя по енер­гетиката, той има силно отклонение от Космоса, от любовта, има голяма вътрешна агресия, егоизъм и разпадане на ду­шата, затова е принуден да бъде вампир. Това е класически случай. Вампиризмът идва и по майчина, и по бащина линия при мъжа ви. Това, което се е случило с децата, може да се премахне много бързо, но занапред е по-добре да не се срещат с баща си. Моят анализ показва, че вампиризмът е тежка болест, защото тя разрушава душата на човека и се предава на потомците, нейните последствия се проявяват не веднага, по­някога разрушението продължава през няколко поколения.

В основата на вампиризма е неправилното разбиране за света. Младо момиче ме пита правилно ли се зарежда с енергия, като си представя поток от син пламък, който влиза в нея. Наблюдавам кармичните структури по време на нейните занимания и виждам, че това е нарушение на законите. Всяко преднамерено черпене на енергия: от природата, от Космоса, от Слънцето, е знак, че енергията на човека не му достига и той трябва отнякъде да я вземе. Това е предпоставка за раз­витие на вампиризма. Основната грешка на тази постановка е, че човек не съединява енергията и духовността, а ги разделя. Когато изпитваме любов към Вселената, ние получа­ваме огромно количество енергия. Трябва да излезем на вис­шите нива на енергетиката: тези на духовността, благородство­то и любовта – за да получаваме достатъчно енергия, трябва да живеем с тези понятия. Когато започнем да мислим за енергията отвлечено, като откъсваме това понятие от поняти­ята духовност и етика, обричаме на нищета духовните струк­тури, запълвайки с енергия само физическото тяло. Човек трябва да знае, че енергията, която получава чрез висшите чувства, лекува тялото, съдбата и душата му. Механичният подход и ориентацията към грубата енергия довежда до това, че се деформират фините духовни структури, а потребителството в която и да е форма води до деградация.“

Вампиризмът не е само отнемане на някакво количество енергия, нарушаване на полевата обвивка и съз­даване на условия за по-нататъшна загуба на енергия, но и повреждане на фината полева структура, което може да дове­де до изкривяване на кармичните линии на съдбата, здравето и психиката. Началото на този процес е в силно развитото чувство на егоизъм. Егоизмът, жестокостта водят до изключване от Космоса и тогава човек е принуден да взима енергия от хората.

Как постъпват хората, които се нуждаят от енергия? Те дразнят, измъчват жертвата си, търсят различни начини да подчинят човека, защото е по-трудно да вземеш от спокойния, а по-лесно да вземеш от този, когото си подчинил.

Защо напри­мер човек става садист? Неговите родители са се отричали от единството със света, от висшите чувства, това е предизвикало пълно запушване на каналите, свързващи с Космоса, започ­нало е разпадане и деградация на полевите структури – енер­гия няма откъде да се вземе, освен от другите хора. Ако това е дете, то започва да дразни майка си, да я тормози, тя постоян­но вика, ядосва се – и му дава от енергията си. Детето обижда връстниците си, бие животните и така също получава енергия, присмива се на възрастните и пак достига целта си. Тоест пос­тигането на физически или духовни мъки на друг човек е една от формите на вампиризма.

Майката, която се моли детето й да бъде здраво, може да даде енергия, но това е духовна енергия, която и лекува, и помага на детето да се развива правилно.

Малцина знаят колко сериозно е наказанието за вам­пиризъм и колко малко са шансовете да излезеш от това състояние. Когато има биоенергетично въздействие с отнемане на енергия, става деформация на полевите структури на жертвата, която може дълго да се запази и да доведе до болести, за които също ще отговаря агресорът, а също и деца­та и роднините му. Един от най-добрите начини за защита от неетичния човек, който иска да отнеме енергия, е молитвата, тъй като това е едновременно и помощ за него в изменението на неговите деформирани духовни структури. „Молете се за тези, които ни проклинат, и благославяйте тези, които ни ненавиждат…“

Когато усетите, че някой ви взима енергията, помолете се на този човек да му бъдат дадени бо­жествена любов и енергия, за да го променят, да очистят ду­шата му и да го свържат с Космоса.

В тандема вампир-жертва печели винаги жертвата, защото за нея вампиризмът е сигнал за нис­ко ниво на връзка с Божественото. Вампиризмът принудител­но подтиква жертвата към висшите енергии, към енергиите на духовността. При вампира става обратният процес – налице е прогреси­раща деградация на фините духовни структури, получаващи Божествена енергия.

Разрушителната мисъл се превръща в енергийна „ларва“

Манипулативната сила на токсичното мълчание

Незавършените цикли и вкопчването източват енергията на човека