Сергей Лазарев: В основата на енергийния вампиризъм е неправилното разбиране за света

0
454
прочитания
Ориентацията към грубата енергия деформира фините духовни структури на човека.

Откъс от книгата „Диагностика на кармата“ (част 1) на Сергей Лазарев, парапсихолог – изследовател на законите на човешкия духовен живот и тяхното влияние върху здравето и съдбата:

„При мен на преглед дойде една жена и със сълзи на очи ми разказа:

– Разведох се с мъжа ми, живеехме много лошо, аз чувствах, че той ми влияе отрицателно, при мен започна да се случва нещо с психиката. Когато се разведохме, макар че имам три деца, морално ми стана по-леко, даже запях. Не се виждахме половин година, но скоро той дойде. Аз веднага се почувствах зле, дъщеря ми изпадна в истерия, при сина се появи енуреза, на другата ми дъщеря също й стана лоша. Може би това е свързано по някакъв начин с неговото идване?

Тук не бяха нужни дълги изследвания. За съжаление това, че на цялото семейство му е стана­ло зле, не е случайност. Вашият съпруг е вампир, той взима енер­гия от децата, влияе зле на съдбата, здравето и характерите им, включва своите негативни програми в полевите структури на децата. Той е пределно егоистичен тип човек. Такова силно посегателство към енергията на собствените му деца говори за това, че кармата му е много негативна. Ако съдя по енер­гетиката, той има силно отклонение от Космоса, от любовта, има голяма вътрешна агресия, егоизъм и разпадане на ду­шата, затова е принуден да бъде вампир. Това е класически случай. Вампиризмът идва и по майчина, и по бащина линия при мъжа ви. Това, което се е случило с децата, може да се премахне много бързо, но занапред е по-добре да не се срещат с баща си. Моят анализ показва, че вампиризмът е тежка болест, защото тя разрушава душата на човека и се предава на потомците, нейните последствия се проявяват не веднага, по­някога разрушението продължава през няколко поколения.

В основата на вампиризма е неправилното разбиране за света. Младо момиче ме пита правилно ли се зарежда с енергия, като си представя поток от син пламък, който влиза в нея. Наблюдавам кармичните структури по време на нейните занимания и виждам, че това е нарушение на законите. Всяко преднамерено черпене на енергия: от природата, от Космоса, от Слънцето, е знак, че енергията на човека не му достига и той трябва отнякъде да я вземе. Това е предпоставка за раз­витие на вампиризма. Основната грешка на тази постановка е, че човек не съединява енергията и духовността, а ги разделя. Когато изпитваме любов към Вселената, ние получа­ваме огромно количество енергия. Трябва да излезем на вис­шите нива на енергетиката: тези на духовността, благородство­то и любовта – за да получаваме достатъчно енергия, трябва да живеем с тези понятия. Когато започнем да мислим за енергията отвлечено, като откъсваме това понятие от поняти­ята духовност и етика, обричаме на нищета духовните струк­тури, запълвайки с енергия само физическото тяло. Човек трябва да знае, че енергията, която получава чрез висшите чувства, лекува тялото, съдбата и душата му. Механичният подход и ориентацията към грубата енергия довежда до това, че се деформират фините духовни структури, а потребителството в която и да е форма води до деградация.“

Разрушителната мисъл се превръща в енергийна „ларва“

Манипулативната сила на токсичното мълчание

Незавършените цикли и вкопчването източват енергията на човека