Злословието съкращава живота и води до разпад на духа

0
1444
прочитания
Сега всички хора имат високо ниво на енергетика, затова всяка грешка се заплаща със силно изкривяване на полевите структури с произтичащите от това последствия.

Докато разработва духовни методи за лечение, Сергей Лазарев изследва десетки случаи на травми, нанесени от злословието:

„В бита си ние често си поз­воляваме да говорим лошо за хората, за себе си, за съдбата си. Оказва се, че този навик разрушава зъбите на човека. Най-опасно е злословието по адрес на роднини, близки, пожелаването на зло на близ­ки хора. Към тези нарушения се включват кармичните прог­рами на родителите и миналите въплъщения, но особено опас­но е недоволството към самия себе си. Причината за пародонтозата е злословието по адрес на бащата, обременеността на кармата и неправилното хранене. Емоционалното балансира­не и понижаване на подсъзнателната агресия се активизират от редовното използване на зеленчуци… С какво са опасни злословието и лошите мисли?

Когато ние мислим за някого, възниква енергиен мост между нас, и с този човек, за когото ние мислим, върви обмя­на на информация и енергия, затова всяка една негативна мисъл е енергетична атака и може да причини вреда. Даже вътрешното съгласие със злословещия човек може да бъде опасно. Злословието, лошите мисли за хората – това нанася травма на човека, за когото злословят, и съответно разрушава собствените кармични структури – извършва деформация, разрушаване на собствената полева структура и се губи енергия.. Думата усилва всяка прог­рама. В днешно време енергетиката на Земята е такава, че даже недоброжелателната мисъл за човека е достатъчна да му нанесе вреда.

Преди няколко столетия човечеството е започнало активно да се отдалечава от принципите на хармонията на света и сега информационното поле на Земята е претоварено с негативни програми. Когато човек мисли за някого не особено добре, става включване към общите негативни кармични сло­еве и даже без да иска нещо лошо, може да нанесе вреда. Ние атакуваме и се убиваме един друг подсъзнателно, често без дори да подозираме това. Извършва се лавинообразен процес на самоунищожаване, който не изисква даже включване на отрицателни емоции, достатъчен е вече натрупаният от чове­чеството отрицателен потенциал. Затова днес е малко да бъ­деш добър и да не вредиш на никого, нашето подсъзнание е толкова деформирано, че даже не нанасянето на вреда е не­достатъчно условие за запазване на душата и тялото ни. В днешните условия главното за оцеляването е съзнателната це­ленасочена работа по промяната в самите нас. Не е достатъч­но да бъдеш просто добър, трябва да бъдеш активно добър. Задачата на етично грамотния човек е никога да не допуска негативни чувства в подсъзнанието си.

Човекът, който започва деня си с пожеланието: „Господи, дай на моите близки и познати здраве, а на мен търпение“, блокира себе си за много нарушения.

Лошата мисъл за човек, негативната дума по негов адрес е нападение на енергийно равнище и разплатата за това е известна:„Не съдете и няма да бъдете съдени: защото с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени, с каквато мярка мерите, с такава и вас ще мерят.“

Травмата, нанесена от злословието, може да се прояви не обезателно на физическо ниво, не е задължително веднага да се появят някакви болести. Може да започне разпадане на фините структури и макар човек да се чувства прекрасно, у него ще се извършва изкривяване на духовните структури, които имат колосална вместимост и не могат да бъдат открити веднага. После, когато за човека започнат нещастия, болести на роднини, деца, той надали ще се досети, че причината за нещастията е злословието.

Ние убиваме себе си, без да виждаме това. Злословието съкращава живота ни, унищожава ни физически и духовно, влияе на дълголетието.

Изследвах коя основна черга обединява хората, достигна­ли дълбоки старини. Храненето е най-разнообразно, поведени­ето – също, но единственото, което им е присъщо, това е добродушието. Оказва се, че добродушието е отсъствие на енергийна атака към хората и съответно собствена неуяз­вимост. Ние умираме рано, защото постоянно разрушаваме своята душа и тяло. Японците са дълго живеещ народ и същев­ременно най-вежливият народ в света.

Най-опасно е злословието по адрес на любим човек.

На човек може да се помага, да се съпреживява, но не бива да се съжалява. Жалостта е насочена към тялото и може да причини вреда на духа, на душата на човека.

Сега всички хора имат високо ниво на енергетика, затова всяка грешка се заплаща със силно изкривяване на полевите структури с произтичащите от това последствия.

Болестта не е зло, а начин за спиране на програмата за разпадане на духа. Когато съжалявате човека, вие не сте съг­ласни с неговата болест, с нещастието му, мислите само за следствието, като забравяте за причината, и с това помагате за разпадането на духа.“

Безполезните разговори Prajalpa са съдбовен фактор и главно духовно препятствие

Стените имат спомени, внимавайте какво говорите в дома си