Покаянието нулира програмите за унищожение и лекува

0
3846
прочитания
 Възникването на болестта е свързано с нарушаването на законите на етиката, затова и лечението трябва да бъде насочено към осъзнаване, разбиране на тези нарушения, към промяна на мирогледа на човека.
Покаянието разрушава програмите, формирани от негативните емоции и изчиства кармата.

Болестта е механизъм за развитие на духа или какви са според Сергей Лазарев  връзките между пове­дението, етичните принципи, здравето, деформа­цията на полевите структури, осъзнаването, покаянието и лекуването – избрани фрагменти:

 • Вселената е създадена от Бога и се контролира от него, но това не значи, че всяко наказание се изпраща от Бога. Съществува великолепен механизъм на полева саморегулация.
 • Системата за полева саморегулация – това е обратната връзка с Вселената. Същността й се изразява в това, че всяко действие на човека, добро или лошо, чрез единството на информационно-енергетичното поле на Вселената се връща обратно към него.
 • В основата на съществуването на Вселената лежат информационните процеси. „В начало беше Словото.“
 • Информационното поле е първично по отношение на тялото и определя неговата съдба, характер и физическо състояние. Главното условие за физическото здраве е знанието и спазването на законите за информационното поле на Вселената, законите на Единството, на Духовността и Любовта.
 • Подсъзнанието и биополето са едно и също нещо и всяко въздействие върху биополевите структури е въздействие върху подсъзнанието, върху всички системи на физиологическата и психическата саморегулация.
 • Това, което наричаме имунитет, е цялостност, качествено ниво на биополевата обвивка.
 • Кармичните структури се намират в по-фините слоеве и имат много сложна йерархична зависимост. В най-близките слоеве се пази информацията за постъпките, емоциите, чувствата и мислите на самия човек, изпитани през този живот. По-дълбоките слоеве съдържат структурите на семейната карма.
 • Агресията по отношение на един човек е програма за унищожаване на всичките му роднини и деца. Тъй като работи механизмът на полева саморегулация, то отрицателното въздействие се връща назад върху самия атакуващ и неговите роднини.
 • Раздразнителността по отношение на хората, злобата е опит за енергийна атака не само към конкретния човек, но и към Вселената, и тази атака предизвиква деформация на по­левите структури. „Молете се за тези, които ни проклинат, и благославяйте тези, които ни ненавиждат“. Това е най-силната защита от нещастията, болестите и от това, което на­ричаме „урочасване“.
 • Полето на човека мигновено реагира на всяка една мисъл, емоция и ако те са негативни, то полето на човека също отговаря с мигновена остро негативна реакция.
 • Възникването на болестта е свързано с нарушаването на законите на етиката, затова и лечението трябва да бъде насочено към осъзнаване, разбиране на тези нарушения, към промяна на мирогледа на човека. Информацията за това ни е дадена отдавна, ние само сме я забравили за известно време, тя е изложена в Свеще­ните книги преди много векове. Основното е да разбереш грешките си, да ги осъзнаеш и чрез покаяние да влезеш в хармония с Вселената, с Божественото.
 • Болестта е червена лампа за това, че човек е тръгнал „не там, където трябва“.
 • Болестите, травмите, житейските неприятности, разпадането на личността, характера, пси­хиката – това са различни прояви на изкуплението, на отс­траняването на причините, създали деформациите на полето, и неговото хармонизиране. Разрушаването става тогава, когато човек се отрича от Бога, родителите, децата, от любимия човек.
 • Като боледува или се мъчи, човек трябва да осъзнае допуснатите нарушения, да се усъвършенст­ва духовно, да търси нови пътища на развитие.
 • Защо смъртта трябва да бъде тежка (при някои хора)? Защото духовните и физическите мъки пречистват подсъзнанието (от отричането на Бога и любовта). Как става това? Единственият начин да се понесат мъките – това е да се извисиш духом над тях, да пренесеш опорната точка от тялото, което се мъчи, върху духа. Този естествен процес се извършва автоматично. Страдащият човек става по- духовен.
 • Премахването на деформацията в полевите структури чрез осъзнаване на постъпките – покаянието, дава чудесни резултати при възстановяването на здравето на хората на физическо ниво. Много болести започват на ниво поле, често пъти много години преди да се появят на физическо ниво.
 • Програмата за унищожаване се неутрализира само чрез покаяние, а ако само се изведе от полето на човека (чрез лечение на физическите симптоми), тя продължава да съществува, активно да действа на друго място (друг орган или човек от обкръжението).
 • Да се разкаеш – значи да насочиш всички сили към изменение на себе си и никога да не повтаряш грешките си, това е процес, смисълът на който е в това, че взривът от енергия, възникнал при осъзнаването, да работи за съзидание. При разкаянието настъпва разкъсване във веригата на причините и следствията, където една постъпка влече след себе си друга. Покаянието не само разрушава програмите, формирани от негативните емоции: ненавист, обида, пожелание за зло; неговите възможности са много по-големи и главното е максималното изменение и хармонизиране на полевите структури – изчистване на кармата. (Полевите структури на всеки човек съдържат информация за нарушенията на висшите закони от предците.)
 • Нравствеността на нашите родители, братя, сестри, роднини е силно свързана с нашето здраве, психика и съдба.
 • Със стремеж към хармония, към добро, към Божественото може да се прекрати негативната карма. Когато човек мислено се обръща към Бога и моли прошка за несъвършеното, с неговата душа и тяло се извършват поразителни изменения. В този момент човек признава своето не-съвършенство, разкрива се пред този, който ни е създал, и получава от него сили, за да се промени, да влезе в хармония с Вселената.
 • Не само физическото тяло е единна система с взаимно действие на органите един на друг, но елементи на тази система са и духовните структури, психиката, съдбата, характерът. Въздействието на всеки от изброените параметри автоматично предизвиква изменения в останалите, затова например израстването на духовността подобрява психиката, съдбата, здравето, благотворно влияе на всички страни от живота на човека. Личните проблеми в живота на човека; неприятностите в съдбата, физическите и психическите болести, травмите – всичко това е резултат от работата на системата за полева саморегулация, принудителното блокиране на започналото разпадане на духовните структури, главните стратегически структури, отговарящи за оцеляването на човека и неговите потомци.
 • Можем да се съпротивляваме само на физическо ниво, но на полево, духовно ниво трябва постоянно да запазваме чувството на смирение, кротост, прошка, любов към хората, да помним, че всяка неприятност е резултат от нашето несъвършенство, това премахва кармата, избавя ни от болести, подобрява съдбата и здравето на децата.

Изцелението на кармична болест е възможно чрез трансформация (таблица на кармични причини на болестите)

Парацелз: Болестите, които възникват по неизвестна причина, надхвърлят тези, които възникват по медицински причини

Пожизненото възмездие за смъртен грях се проявява като нелечима болест

Здравето е преодоляване на едностранчивостта и тъмната страна в човека