Звук и тишина в петте нива на сърцето

0
292
прочитания
В небесното царство сърцето заема централна и почитана позиция, служейки като място на божествена връзка и духовно просветление. Реалностите на звука, тишината и 5-те станции на сърцето са вечни океани от знание, които винаги се разширяват. Винаги има ново Знание, идващо от красивите океани на Сърцето.
Винаги има ново Знание, идващо от красивите океани на Сърцето.

За тайните на 5-те станции на Сърцето, според духовните учения на суфи ордена Накшбанди-Хакани

В небесното царство сърцето заема централна и почитана позиция, служейки като място на божествена връзка и духовно просветление. 

Обикновено мислим за звука и тишината като за две противоположни понятия. Всъщност те не са истински противоположности. И звукът, и тишината представляват форми на звуци: звукът, както го познаваме, представлява чуваем звук. Това е звукът на Известното. От друга страна, тишината представлява нечуваем звук. Това е звукът на Неизвестното.

Тишината е звукът на Неизвестното.

В ислямската духовност Неизвестното се нарича „HU“. „Ху“ е едновременно звук и
свято име на Бог. Звукът „Ху“ е най-основната вибрация във Вселената. Това е
най-малкият звук или най-малката вибрация, която се произвежда, когато даден обект се движи във Вселената. Тъй като нищо в творението не е в идеално състояние на покой, с увереност може да се каже, че няма място в творението, където да не се произвежда този звук „Ху“.

 В този свят, когато търсим да се потопим в Тишината, ние не се опитваме да затворим способността си да чуваме звуци. Напротив, ние се опитваме да увеличим способността си да чуваме много специфичен звук: вибриращия звук на Вселената, който е звукът на нашата вътрешна Душа. Този звук е вечната вибрация на „Huuuuuu“.

Значение на звука

Звукът представлява Съобщение. Когато се издаде звук, част от информацията се премества от лицето, което излъчва звука, към лицето, което го чува. На най-първия етап от духовното развитие е Призивът към исляма, което означава подчинение на Господа. Този начален етап на духовно развитие е много критичен, защото на този етап детето в нас (детето представлява чистата човешка душа) чува за първи път звука на призива на своите родители към праведен и духовен живот. Ето защо винаги, когато се роди бебе, родителите му шепнат на ушите му някои ислямски формули като призива за молитва. Тези формули са звуци, които бебето може да чуе много преди да види. Тези звуци са напомняния за неговия истински произход в присъствието на Господ.

Мелодични звуци

Мелодията е форма на звук. Мелодията е свързана с паметта. Това е причината
някои песни да ни напомнят за минали преживявания. Мелодията също е свързана с
паметта на нашето истинско духовно минало в Рая, където всички човешки същества са били с Първия човек, Адам като атоми в тялото му. Мелодиите, които чуваме в този свят, опресняват тази памет и ни правят безгрижни и щастливи, защото в Рая има безкрайни красиви мелодии, изпяти от ангели. Именно затова суфи използват мелодии, за да събудят тази Божествена памет.

Значение на мълчанието

Във всеки от нас има глас, който е скрит и фин. Този фин глас е гласът на Душата. Гласът на Душата е влюбен в Тишината и ще се прояви само когато нейният любим дойде. Нашата цел на земята е да се свържем отново с този Глас, който е Гласът на нашата вътрешна съвест. За да привлечем този глас, трябва да се обградим с това, което той харесва най-много.

Метафората за ангелите, които са привлечени от хубавите миризми, описва адекватно връзката между тишината и гласа на човешката душа. За да привлечем ангели по време на нашите молитви, обикновено пръскаме с хубав парфюм в стаята. Когато ангелите усетят този парфюм, те се втурват към него и остават около човека, който се моли. По същия начин, за да привлечем ангела на гласа на нашата вътрешна душа, трябва да пръскаме около себе си парфюма на Тишината. Когато гласът на душата усети парфюма на любимия, той бързо излиза от океана на сърцето и започва да ни говори. Следователно мълчанието означава уединение от външния свят и разговор с вътрешния духовен свят.

Звук, тишина и 5-те духовни станции на сърцето

Според духовните Учители от суфи ордена Накшбанди-Хакани, човешкото сърце е отражение на духовното Сърце на Божествения океан на силата, който е произходът на всички творения.

Има 5 фини точки на духовната енергия или духовни станции на човешкото сърце. Те са във възходящ ред:

 1. Qalb („Външна структура на сърцето“)
 2. Sirr („Тайна“)
 3. Sirr as Sirr („Тайната на тайната“)
 4. Khafa („Скрит“)
 5. Akhfa („Най-скритият“)

5 станции = 4 нива на звук + 1 ниво на тишина

Последната станция, наречена Akhfa („Най-скритата“) е свързана със Създателя,
докато останалите 4 станции са свързани със сътворението.Последните имат специална връзка със звука, докато станцията, която е свързана със Създателя, има специална връзка с тишината.

Всяка станция е цялостна вселена, появяваща се с определени характеристики. Докато
духовният ученик напредва по Пътя, който води към Божественото, неговият духовен водач излива в сърцето му знанието, което е свързано с всяка станция.
Крайната цел е да се достигне до 5 – та и последна станция на Сърцето – Океана на Божествената сила.

1. Qalb представлява външния призив към исляма и съюза със Светлината на Пророка. Докато слуша призива към Божественото служение, търсещият трябва да остане смирен и покорен на Викащия: „Чухме (призива) и се подчинихме“. Викащият призовава търсача да се придържа към външните Божествени правила на Бог.

2. Sirr представлява ислямския суфи звук. На това ниво търсачът следва духовния път („Тарика“), като слуша Zikrullah (Спомен за Бог чрез неговите божествени имена), Sallawat (Възхвала на Пророка) и рецитира Свещения Коран. Тези звуци събуждат сърцето на търсещия, който започва да вижда реалностите на възхвалата. Търсещият също се вслушва в своя Духовен водач, който го призовава да се придържа към вътрешните правила на Тарика.

3. Sirr as Sirr представлява проявлението на Божествения разговор, който се провежда в сърцето на търсещия. На този етап търсачът взаимодейства с Божествената светлина и започва да чува небесни гласове, например чрез астрологични кодове и метафори.

  4. Khafa представлява Скрития звук на думите на Бог. Всеки път, когато се пише дума, има звук, свързан с нея. Звукът обаче не се издава, докато думата не бъде изречена. Следователно звукът е скрит и се съдържа в буквите на думата, чакайки да се прояви веднага щом буквите бъдат произнесени.

  5. Akhfa представлява Тишината, изолацията от всички видове външни звуци. Тишината е звукът на непознатото. Станцията Ахфа на Сърцето е Станцията на Унищожението; следователно всички звуци на сътворението са унищожени на това ниво. Тишината е Звукът на Божественото.

  Реалностите на звука, тишината и 5-те станции на сърцето са вечни океани от знание, които винаги се разширяват. Винаги има ново Знание, идващо от красивите океани на Сърцето. 

  Учителя: Което учим с ума, трябва винаги да го проверяваме със сърцето

  Лиу Дзъ Люе или шестте изцеляващи звука

  Техники за спиране на вътрешния диалог и постигане на вътрешно мълчание

  Лечебните мантри: алхимията на звука дарява здраве, трансформация, мир и прозрения