Може ли изкуственият интелект да замени духовната интелигентност?

0
187
прочитания
В епохата на експоненциална технологична промяна всичко ще бъде коренно различно. Това включва и човешката духовна практика. През октомври 2022 г. ChatGPT превзема света като буря. Нещата, които са се смятали за съществуващи в „царството на магията“, сега изглеждат достъпни за изкуствения интелект (AI), в това число творчеството, изкуството, езикът и духовността.
Изкуственият и духовният интелект биха могли да се допълват.

В епохата на експоненциална технологична промяна всичко ще бъде коренно различно. Това включва и човешката духовна практика.

През октомври 2022 г. ChatGPT превзема света като буря. Нещата, които са се смятали за съществуващи в „царството на магията“, сега изглеждат достъпни за изкуствения интелект (AI), в това число  творчеството, изкуството, езикът и духовността.

Може ли AI да измести духовната интелигентност?

Лакшми Менон представя този въпрос в контекста на йогийските науки.

Йогийските науки разделят ума най-общо на 4 части: Манас, Будхи, Ахамкара и Читта. Манас е сборът от информация, която сме събрали през целия си живот под формата на спомени, мисли, емоции и т.н. Буддхи е нашият интелект, който анализира информацията. Ахамкара е идентичността, която по много начини дава насока за това как Будхи да дисектира информацията.

За всички тези 3 части можем да намерим AI аналог. Например AI работи с данни, без които е безполезен. Данните, които въвеждаме, са като Манас в йогийските науки. След това се използва алгоритъм за анализ на данните. Изборът на алгоритъм е интелектът, известен в йога като Будхи. При избора на алгоритъм се избира измежду множество опции от достъпни модели. Това е като Ахамкара или аспекта на идентичността на йогийските науки, където данните са в зависимост от нашата нужда от използването им…

Но къде е Чита? Това е единствената граница на ума в йогийските науки, която AI не изглежда да е превзел. Читта се определя различно, като: космически интелект, интелектът на жизнената сила, съзнание и т.н.

AI не е съзнание. Той не е в състояние да осъзнава и да се самоосъзнава или да чувства основната жизнена сила, която е матрицата на всички нас.

Докато AI е продукт на човешката иновация и технологичния напредък, то духовната интелигентност е продукт на вътрешен растеж и развитие, характерно за човека. AI се фокусира върху намирането на най-ефикасното решение на проблем, докато духовната интелигентност е по-фокусирана върху намирането на най-креативното и холистично, многостранно решение. Духовната интелигентност признава, че всяка ситуация е взаимосвързана с по-голямото цяло и че най-добрите решения често включват отчитане на нуждите и перспективите на всички участващи страни. Тя включва качества като: здрав разум, логика, емоционална интелигентност, креативност, шесто чувство, телепатия, способността да се генерират оригинални идеи, емпатия, мъдрост, контекстуално разбиране, самосъзнание и духовна връзка – качества, които Изкуственият интелект не може да постигне. Духовната интелигентност се отнася до по-задълбочено ниво на осъзнатост и връзка с цялото. Това включва способността да се задават по-дълбоки въпроси за живота и неговия смисъл. Този вид интелигентност е уникална човешка способност, която не може да се имитира.

AI не може да разбере духовни концепции, като: внимание, благодарност или смисъл и цел на живота. Духовната интелигентност се отнася до способността за докосване до най-дълбокото Аз на човека, надхвърлящо материалния свят.

Предполага се, че в обозримо бъдеще хората и машините няма да се конкурират, а ще си сътрудничат. Изкуственият и духовният интелект биха могли да се допълват.

Например, чрез обработка на данни за индивидуалното емоционално състояние, нива на стрес, предпочитани стилове на медитация и напредък във времето, AI би могъл да създаде персонализирани ръководени медитации в реално време.

Той може да предостави контекст на молитвите, като се позовава на свещени книги, може да предлага различни тълкувания или нови молитви, които са в съответствие с текущите житейски обстоятелства, тревоги или духовни въпроси на индивида. По отношение на човешкото състояние на съзерцание AI е способен да предложи различни теми или мисли за размисъл, черпейки от огромна библиотека от религиозни и философски текстове, насърчавайки по-дълбоко и по-информирано духовно преживяване.

AI моделите могат бързо да обработват данни, а духовният интелект може да ги интерпретира контекстуално. AI е необходим, за да се  решават сложни проблеми, а духовната интелигентност – за да се определят кои проблеми имат значение. 

Изкуственият интелект работи с информация от миналото, а интуицията – с информация от бъдещето

Игорь Шнуренко: Единствената пречка пред Цифровия Левиатан и хакването на човека е свободната воля