Изкуственият интелект работи с информация от миналото, а интуицията – с информация от бъдещето

0
277
прочитания
Засега са малко по-малко хората, които са развили интуицията си, но ще бъдем предизвикани да я развиваме.
Интуицията е умът на душата.

ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ засега е само една огромна информационна банка. Той не е станал интелект още. Интелектът е нещо, което мисли, което произвежда мисъл. Но може да стане. Само че той никога няма да достигне човека, защото той борави с информация, която му е подадена, информация, идваща от миналото. Човекът, ако се развива според това, което му е заложено, има условието да работи с информация, която идва от бъдещето. Това е неговата ИНТУИЦИЯ. Интуицията е умът на душата, а душата знае неща, които ще станат тепърва. Засега са малко по-малко хората, които са развили интуицията си, но ще бъдем предизвикани да я развиваме…. Колкото и да се развива изкуственият интелект, той не може да твори, той няма връзката с Твореца, а човекът я има.“

(Светла Балтова, Интуицията ни помага да работим с информация от бъдещето, YouTube, слез 29 мин.)

„Изкуствен интелект има, изкуствен разум няма. Изкуственият интелект е част от разума. Разумът е със страшен обхват и никога няма да има изкуствен разум, никога. Защото разумът това е дух, дълбини, а интелектът е една игра на хората, защото трябва да има забавления, както философията и науката…“

(Елеазар Хараш, YouTube, сп. „8“ – „Бог е…“, след 38 мин.)

Игорь Шнуренко: Единствената пречка пред Цифровия Левиатан и хакването на човека е свободната воля

Олдъс Хъксли: В ерата на високо развитата технология непригодността е грях срещу светия дух

Прогнозата на Масайоши Сон: Технологичното ускорение ще достигне до сингулярност през 2047 г.

Вадим Зеланд: Човек получава това, което очаква или как да чуем шумоленето на утринните звезди