Пророчествата на Св. Козма Етолийски: Ще гледате плодовете и няма да може да ги ядете

0
2584
прочитания
Свети Козма (1714-1779), гръцки православен монах, е известен със своите пророчества, значителна част от които са се запазили от поколение на поколение чрез Преданието.

ПРОРОЧЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ВРЕМЕНА

Свети Козма (1714-1779), гръцки православен монах, е известен със своите пророчества, значителна част от които са се запазили от поколение на поколение чрез Преданието. Твърди се, че всеки град и село, които Светията е посетил, пази негово пророчество. Разбира се, трудно е да се съберат всички пророчества на Светията, а още по-трудно е да се различат автентичните от всички онези, които му се приписват. Известни са около 200 пророчества, които са се изпълнили, или очакват своето изпълнение. Пророческият дар на Св. Козма се е ценял не само от християните, но и от мюсюлманите. За това свидетелства така наречения сборник „Албански ръкопис“ – сборник от 72 пророчества, записани в Корана на албански език.

 • „Щастливи ще сте, които се намирате тук, горе сред високите планини, защото те ще ви запазят от много бедствия. Ще чувате и няма да виждате опасността. Три часа или три дни ще страдате.“
 • „Ще дойде време, когато враговете ще ви вземат и пепелта от огъня, ала вие да не сменяте вярата си, както ще правят другите.“
 • „Ще дойде време, когато светът ще се управлява от ала-бала.“
 • „Дяволът ще влезе в една кутия и рогата му ще бъдат на керемидите.
 • „Ще дойде време, когато крадците и разбойниците вече няма да се крият в планините, а ще живеят и крадат в градовете.“
 • „Ще дойде време и вие няма да можете нищо да узнавате.“
 • „Ще дойде време, когато няма да слушате нищо.“
 • „Каквото ви поискат, давайте, душите си само да спасите.“
 • „Ако намерят на пътя сребро, няма да се навеждат да го вземат. Обаче за един клас жито ще се избиват кой да го вземе пръв.“
 • „Ще дойде време, когато няма да съществува тази хармония, която я има днес между Свещеници и народ.“
 • „Свещениците (клириците) ще станат по-лоши и нечестиви от всички.“
 • „Папата да кълнете, защото той ще е причината.“
 •  „Толкова неща ще се случат, че майките ще родят без време от страх.“
 • „ Големи къщи не правете, сушилни да правите, за да не влизат вътре.“
 • „Ще поискат да ви вземат за войници. Няма да успеят обаче.“
 • „Жалко наистина е да ви кажа, че днес, утре, очакваме жажда и глад, толкова големи, че ще даваме хиляди жълтици и не ще намираме дори малко хляб.“
 • „Светът толкова ще обеднее, че ще се препасват с лозови пръчки.“
 • „Хората ще обеднеят, защото няма да имат любов към дърветата.“
 • „Ще дойде време, когато дяволът ще обикаля със своята тиква.“
 • “В училищата ще се появят такива неща, които вашият ум не може да вмести.“
 • „Бедата ще дойде при вас от образованите.“
 • „Това, което ще ви се случи, ще дойде от начетени хора.“
 • „Чиниите ви ще бъдат напълнени до горе, но яденето няма да бъде възможно да се яде.“
 • „Ще гледате плодовете и няма да може да ги ядете.“
 • „Ще видим как нашата земя ще се превърне в Содом и Гомор.“
 • „С данък ще ви обложат даже кокошките и прозорците.“
 • „Ще дойдат мръсни народи; когато се появят, не се бойте; когато тръгнат да си заминават, стойте по-настрана.“
 • „Изворите ще пресъхнат, а реките ще се станат мръсни.“

Предсказанието на Мукундананда: България, Черна гора и части от Сърбия ще разцъфнат след потопите

Неостаряващите девет откровения на Селестинското пророчество за бъдещето на света

Преподобна Стойна: Ке дойдат нови дни за честивите, да правите туй, що е редно