Слава Севрюкова: Ръцете на човека са антени за връзка с Космоса

0
4536
прочитания
Ясновидката Слава Севрюкова: „Осланям се на Бога, но вярата ми е особена. Не парадирам. Дълбоко в мене е. Тежко е, охулят ли святото ти упование. Отбягвайте тези хора. Не я вадете на показ като на сергия. Нека остане съкровена и чиста.“

ИЗБРАНИ МИСЛИ НА СЛАВА СЕВРЮКОВА ЗА МОЛИТВЕНИЯ ДУХ И ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

„Осланям се на Бога, но вярата ми е особена. Не парадирам. Дълбоко в мене е. Тежко е, охулят ли святото ти упование. Отбягвайте тези хора. Не я вадете на показ като на сергия. Нека остане съкровена и чиста.“

„Чукай и ще ти се отвори.“ Необходима е, обаче, абсолютна искреност. Гордост да няма! … Живейте правилно… Бъдете добри и честни. По-ниски от тревата, по-тихи от водата. Ама не като бухналите тревища из пампасите, задиращи корема на конете, а като едва забележимата превита тревица, растяща край нашите реки. Оная, дето патките я пасат. Само такива добродетели са в състояние да разсекат връзките, сковаващи полета на човешката душа.“

„Монашеството отмира. По-лесно днес се отстоява вяра в манастир, откол­кото в светския живот. В Божията обител човек е защитен от зло. Тежки времена. Все по-трудно е вече сред хората…“

„Какво, че ревностни бого­молци ходят системно на църква, ако душите им са лишени от вяра!“

„Не е от голямо значение къде и как се обръщаме към Висшата Сила. Може и със своя молитва. Заслужила ли е подкрепа, за душата няма неизпълними желания. Важно е тя какво ще отнесе Отвъд. И какво ще остави тук.“

„Не можеш ли да идеш до храма – счупен крак или болест – моли се у вас. Дос­татъчно е. Нямаш ли икони, знай, тялото на човека е молитвен дом. Значима е искреността, чистотата. Хора, които усилно работят, не са длъжни дори да спазват пост. Простено е и на ония, които не знаят. „Блажени са нисшите духом.“

„Искрено ли се молите, Бог мигновено ви праща помощ от Висшата духовна йерархия.“

„Ръцете на човека са антени за връзка с Космоса.“

„Кръстенето е символ: горе – в името на Отца (умът олицетворява Вселенския разум), долу – и сина (утробата на майката, дала на света Иисус), вдясно – Свети Дух, вляво- Амин. Така търсим помощ от Троицата.“

„Преди молитва е необходимо да вникнем в себе си. За какво е тя? За възхвала на Твореца, за любов към хората, за благоденствие или апетит към нещо друго? Силно ли е желанието ни, ще получим помощ. Просим ли с корист, разплатата после ще е страшна, но справедлива. Ако домогването ни е в ущърб на друга душа, едва ли молитвата ще бъде чута.“

„Молитвата трябва да е кратка и ясна, да извира от естеството. Да е за здраве, любов, благодат. Стремите ли се към Висшата светлина, искайте мъдрост. Тогава няма да сте лишени от нищо. Молете се с шепот. Нека има звук. Вибрациите са вълни. Това усилва молитвата. Чистата мисъл достига всички нива.“

„Искай онова, от ко­ето се нуждаеш – ни повече, ни по-малко. Ясно, кон­кретно. Но преди това го обмисли. Господ е щедър. Изпълнява желания. Сега, след години – какво значе­ние? Време за него не съществува. Има ли време за Вечността?…“

„Обмисляйте добре желанията. Искате ли от душа и сърце, Господ ще ви даде. Рано или късно. После, обаче, да се не каете и отричате. От пожеланото. А и от Бога… Молите ли се, наблюдавайте какво ви се случва. То е знак как се приемат вашите желания.“

„Вни­мавайте за какво се молите. Да не се каете. Десет пъти обмислете какво ще се промени с желанието. Огледайте го от вси страни – с плюсове и минуси. Намерете точния изказ. И тогаз – молитва. Сила ог­ромна е! Гори ли вяра в душата, божията подкрепа, когато сме в немощ, е съвършена. Чудесата са за убе­дените в тях. Но и друго е казано: „Най-много сълзи са пролети по сбъднатите желания.“

„Искате ли от Бога, искайте с ясни слова. Борете се за него, готови да го получите и защитите. Даде ли се, трудно се връща. Желае ли нещо, човек тряб­ва да знае какво. Второ – да го заслужи. Трето – да го изрази.Светът е Светлина и тъма.“

„Няма по-голяма напаст от човешките глупости. Преодолеем ли с мъка една – хоп – изскочи следваща. Едва я надмогнем, лъсне нова… Скрити са в душите ни под хиляди обвивки, като листа на зелка… Седят, спотайват се, чакат. С години. Да настане времето им. В един необмислен миг да им дадем път. Да се развихрят и… ни съсипят.“

„Майчините мисли проекти­рат бъдещето на децата. Отговорна мисия. Човек трябва да се надява само на добро. И силно да вярва в него.“

„Всеки от нас е заченат с възторг. Не гледайте с пренебрежение на никого. И в най-голямата кал може да се крие бисер.“

„Ако някой ви тормози, имате право да се защити­те. Но не да му отвърнете с бой или с: „Ти си такъв, ти си онакъв!“ Не. Ще му кажете: „Не сте прав. Туй е така, ей туй – така… И ще му го докажете. Просто и ясно, с факти. Когато го изричате, трябва да е с любов, за да срази злото в него.“

„Всеки носи частица космически гений. Трябва да се взре в себе си, да я открие. И освети с нея пътя си.“

„Запомнете – силен е не оня, който не пада, а който съумява да се изправи. Не се сривайте никога духом! Никога! При никакви обстоятелства. Няма по-голямо поражение от отчаянието.“

„Светът открай време се лекува с треви. С треви и ще оздравее.“

Слава Севрюкова: След XXI век човекът плавно ще приключи с техническия уклон