Слава Севрюкова: След XXI век човекът плавно ще приключи с техническия уклон

0
10846
прочитания
Според Слава Севрюкова, катаклизмите ще сменят една генерация с друга. Агресивният, материализиран до крайност сапиенс на неразумната цивилизация, ще бъде заменен от „новия човек, носител на Христова душа.
Пред човешкия род ще се разкрият перспективи от друго естество и това ще е краят на „машинния интелект“.

Новото хилядолетие ще е одухотворено

В своите пророчества преди тридесетина години Слава Севрюкова вижда мощна духовна вълна, която ще постави край на техническия прогрес, съпътстван от небивало природно замърсяване, а светът ще стане по-съразмерен, чист, нов и одухотворен. Тези пророчества достигат до нас благодарение на изследователските и творчески усилия на писателя Христо Нанев и на едноимения сайт, популяризиращ феномена Севрюкова, „допринесъл най-много за развитието на науката“.


 • „С предстоящите гибелни катаклизми ще настъпи поврат в ценностната система и тенденции на развитие. От промените не бива да се боим. Ще разкрият неосветената страна на Силата. След родената в Америка шеста раса се задава много по-извисена – седма. Манипулаторите ще са овъзмездени. Егоизмът- също.“
 • „Катаклизмите ще сменят една генерация с друга. Агресивният, материализиран до крайност сапиенс на неразумната цивилизация, ще бъде заменен от „новия човек, носител на Христова душа.“

 • „След етап на небивал цъфтеж и възход, темповете на развитие на техниката постепенно ще се забавят. Вече споделих – ще стигне до някъде. Няма да има какво ново да открива и внедрява. Тогава ще настъпи оня немислим за нас етап, когато безславно ще се срине. Окончателно отпаднала, ще бъде захвърлена като ненужна, така както днес, примерно, е с парната машина. Пред човешкия род ще се разкрият още по-примамливи перспективи, но вече от друго естество. Това ще е краят на „машинния интелект“. Виждам – периодът не е далеч. Техниката някога бе създадена, за да разполага Човечеството с повече време за себе си. С ръка на сърце, честно отговорете – така ли е? И каква бе цената за това? Не опустоши ли тя душевността ни? Висшите космически същества не се нуждаят от машинни придобивки така, както за нас отдавна са излишни копието и стрелата, без които животът някога е бил немислим. На човека предстои неудържимо духовно развитие.”
 • „Постиженията на техниката дълго ще облекчават човешкия живот. Техниката ще достигне такова съвършенство, каквото на този етап е трудно да си представите дори в най-бурните фантазии. Техническият прогрес обаче няма да е безконечен. Ще настане време, в което икономическото, техническо и технологично развитие да се изчерпят. Кой успех не е преходен? Техниката постепенно ще започне да отмира, за да отстъпи път на Духа. Светът ще се промени. Науката ще се насочи към пренебрегваните, необясними доскоро явления, каквито са Душата и Духа. Успешно ще ги разкодира. След XXI век човекът плавно ще приключи с техническия уклон. Науката ще завоюва нови, много по-изумителни успехи в други области. Ще се установи, че съществуват по-високи скорости от тази на светлината. Това ще е най-късно до около 2150-а година. След изживените природни сътресения, укрепнало и възстановено, Човечеството ще възвърне Духовността. И тук ще завоюва звездни висоти. Науката и техниката добиха небивал възход за сметка на изоставащата интуитивност и свръхсетивност. Човечеството, казах ви, ще изживее период на неописуем технически възход. После, превърнало се в мишена на себе си, ще започне обрат. Това, което споделям, може да ви се стори фантастика. И тъй, след време ще отпаднат съвременните придобивки: компютри, телевизори, видео, все по-модерни супертелефони. Ведно с новите, многократно по-съвършени технически чудесии, които неустоимо ще изкушават бъдещите потомци. За тях още нищичко не подозирате. Задават се учудващи промени, но вече от съвършено друго естество. Трудно е да си ги представите. Когато двама души в оная епоха решат да контактуват помежду си и единият, примерно, е на Северния, другият – на Южния полюс, ще осъществяват връзка без техника, по духовен път. Ще ползват, благодарение на разрастналите се възможности на събудения ум, каналите, трасиращи Космоса. Те са фини като паяжини, невидими, ала сетивно доловими. Набраздили вселенския купол, по тях непрестанно тече информация, обслужваща високо еволюиралия Разум. Задава се, помнете, начало на ново, много по-извисено общуване. Задава се епоха, осветена от възхода на човешкия дух. Тогава славата на техниката безвъзвратно ще е отшумяла. Ще са отпаднали вредните емисии и тежки производства. Ще са създадени нови технологии с екологични енергийни източници, извлечени от Космоса. И най-вече – ще има много Светлина в човешките отношения. Неудържимият духовен развой ще започне към 2075 година.“
 • „Двадесет и първото столетие ще бъде вододелно за прогреса на сапиенса. Към 2100-та година ще настъпи ерата на Духовния човек. Още към 2050-та ще започне зараждането й. Все повече хора ще са духовно зрящи. С 2100-та на Земята ще приключи третият цикъл от развитието на Човечеството след Христа и ще започне четвъртият. Задават се бурни промени – пред мен се разкрива обновена до неузнаваемост епоха. Духовността, творяща чудеса, ще замени господстващия груб материализъм. Двадесет и едно извисени същества в ония години ще направляват еволюцията на човешкия род. Духът на Максим Горки тогава ще се въплъти като значим, уважаван лидер. Ще вземе ключово участие в управлението на Земното кълбо.”
 • „Процесите на духовно обновление няма да са за година-две. Предстои продължителен, нелек еволюционен етап. В края на четвъртия цикъл, след 2800 до към 3000-та година, хората ще обогатяват знания по всички въпроси от каналите, трасиращи космоса. Това неимоверно ще разшири представите на бъдещите поколения за света. Мнозинството в ония години ще е духовно зрящо и облагородено. Единици ще са лишени от психотропни способности. Те ще останат в тъма, за да се напомня за онуй, което е било.“

 • „Жълтите имат много по-древна култура, дисциплина и открай време афинитет към техниката. Стремежът към духовност у източните народи е силно изразен. Японците понастоящем са водещи в роботиката. Жълтата раса тепърва предстои да вземе връх. И това е за добро. В оная далечна епоха войните отдавна ще са отминали. Необратимо.”

 • „В бъдните времена ще ни се „даде“ Мъдрост да щадим Майката-природа. Ще се премине към неунищожаваща живота техника. Ще се узнае – обитавайки високи сгради, отдалечаваме се от полезното излъчване на Земята, зареждащо с животворна сила. Виждам, хората след столетие (казано 70-те години) ще обитават жилища не по-високи от четири етажа. С равни покриви. В синхрон с естеството на природата и на човеците едни с други. Границите на държавите ще избледнеят.”
 • „В не много далечно време огромните магистрали, ширнали се пред нас, ще са обрасли в треви и храсталак. Никой няма да пътува по тях. Новите возила ще се реят из въздуха. За идните немного далечни поколения небето ще е без граници. Аутобаните тогаз ще запустеят, предадени завинаги на царството на буренака…”

 • „Конструкторският изобретателен гений ще е на такова ниво, че както разкрих, ще създаде автомобили-летателни апарати. С едно бутонче ще се управляват. Ще се зареждат с космическа енергия. Няма да замърсяват въздуха. Тогава ще бъдат покорени небивали научни висоти.”

 • „Който преживее изпитанията, благословен ще е. Хомо сапиенс не е пред реквием. Светът ще стане по-съразмерен, чист и нов. Оцелелите ще имат обновена, съответстваща с хармонията на Космоса и Природата стойностна система…”

 • „Светът ще се окопити. Човечеството ще съхрани пулсацията на живота. Духовността ще възвърне Човечността.“
 • „Промяната е за добро. Ще се отърсим от старото. Нова Сила ще разцъфти върху отломките на Глобалната, устремена към материални блага империя, рушаща Земята, която ги осигурява. И край на природното замърсяване.“