Неостаряващите девет откровения на Селестинското пророчество за бъдещето на света

0
9810
прочитания

В човешката култура си пробива път едно ново съзнание. След достигането на критична маса от негови носители, човечеството ще направи скок към съвършено нов начин на живот.

В книгата „Селестинското пророчество“ (1992 г.) на Джеймс Редфийлд и нейните продължения („Десетото откровение на Селестинското пророчество“ и др.) се разкрива скритата в перуански ръкопис древна мъдрост, актуална и до днес.

Съгласно тази мъдрост човечеството е забравило, че има един универсален божествен източник на енергия и е спряло да може да се свързва с него. Постигането на усещането за пълнота, завършеност, преизобилност и самодостатъчност е останало в миналото. В следствие на това хората са продължили да черпят енергия един от друг чрез различни способи:  чрез спорове, физически сблъсъци, упреци и вменяване на вина, чрез незаинтересованост и фокусиране на вниманието върху себе си, самосъжаления, контрол и власт над другия. Според пророчеството е необходимо да се хигиенизират процесите на „кражба“ на чужди енергии, за да се развива самодисциплина на възстановяване на връзката с божественото начало. От тази промяна за хората ще започнат да настъпват: повишена осъзнатост, правилни „случайности“, които идват навреме, умението за „разгадаване на знаците, които крият събитията за нас“  и интуитивни прозрения за дълбокия смисъл на живота. Да си припомним тези откровения.

Духовна практика е всеки човек, който срещнеш, всяка дума, която чуеш или е казана по твой адрес.

ОТКРОВЕНИЕ ПЪРВО

„Откриваме, че живеем в един дълбоко мистериозен свят, в който изобилстват случайните съвпадения и срещи, които като че ли са предопределени.“

(Съвпаденията не са случайни. Хората, които разберат това, ще станат критична маса. Когато критична маса стане достатъчна, хората ще разберат смисъла на живота и ще направят много открития. Тези съвпадения ще ни накарат да осъзнаем, че зад събитията в живота ни се крие някаква духовна сила. Осъзнавайки, че материално развитие е достигнало своя пик, заплашващ целия свят, процесът на изучаване на света ще се насочи в друга посока.)

ОТКРОВЕНИЕ ВТОРО

„Докато все повече от нас осмислят тези случайности, ще бъде създаден един напълно нов мироглед, който ще определи вселената като активна и свята.“

(Ние сме опознавали света, доколкото това е било необходимо за нашата сигурност и материално оцеляване, но сега с осъзнаването на действието на духовните сили се приближаваме до истинското разбиране за света. До края на хилядолетието хората ще открият енергия, която е в основата на всички тела, включително и нашите собствени. Красотата и енергията идват от един източник.)

ОТКРОВЕНИЕ ТРЕТО

„Осъзнаваме, че цялата материя около нас се състои от божествената енергия, която започваме да виждаме и да разбираме.“

(Материалният свят е изграден от чиста енергия, която е в състояние да отговори на нашите мисли и чувства.)

ОТКРОВЕНИЕ ЧЕТВЪРТО

„От тази гледна точка можем да кажем, че хората винаги са се чувствали несигурни и дистанцирани от този свят извор на енергия и са се доминирали един друг с цел да спечелят повече от тази енергия. Тази битка е причината за всички човешки конфликти.“

(Борбата за енергия е цел на всеки човек. Тя е борба за власт. Всеки взима и дава енергия. Хората трябва да се научат да се хранят с енергията от различни източници и рационално да я споделят с другите. Навик е на хората да отнемат от другите енергия, да ги потискат, заробвайки техния разум. Това е престъпление, което се извършва от собствена липса на енергия, която се възприема като спад на жизненост.)

ОТКРОВЕНИЕ ПЕТО

„Единственият изход е да изградим наново своя собствена връзка с тази сила – мистична трансформация, която ще ни запълни с неограничена енергия и любов, ще развие нашето възприятие на красота и ще ни издигне до ново ниво на самосъзнание.“

(Трябва да обикнем всичко, което ни заобикаля, да позволим на любовта да влезе в нас, да усещаме красотата и хармонията на всичко около себе си. Липсата на жизненост може да се възстанови без да се отнема от енергията на други хора, чрез свързване с други източници на енергия.)

ОТКРОВЕНИЕ ШЕСТО

„С това самосъзнание ще можем да начертаем свой собствен път на действие и да открием една единствена истина – мисия, която да изпълним тук и да помогнем на човечеството да достигне до тази нова реалност.“

(Когато си дадем ясна сметка за собствения си метод на манипулиране на останалите хора и изсмукване на тяхната енергия, по-лесно става поддържането на трайната връзка с Божествения Първоизточник. Това ни помага да открием индивидуалния си път на развитие и своята духовна мисия –нашият личен принос за духовната еволюция на света)

ОТКРОВЕНИЕ СЕДМО

„Изпълнявайки тази мисия, ще открием и вътрешна интуиция къде да отидем и какво да направим и ако възприемем случващото се винаги от положителната му страна, ще се появят редица случайни съвпадения, който ще позволят окончателното изпълнение на мисията.“

(Когато открием веднъж “истината”, която сме дошли да кажем – нашето собствено послание за смисъла и предназначението на човешкия живот, при нас все по-често започват да се проявяват мистични съвпадения, явленията на синхронност. Някои от нас биват подтикнати да сменят професията си. Други откриват, че са точно на онова място, което им позволява да предадат на хората своята истина. Трети продължават да практикуват своята професия, като едновременно следват духовната си мисия като призвание.)

ОТКРОВЕНИЕ ОСМО

„Когато достатъчно голям брой хора направят тази стъпка напред, отдавайки енергия на всеки друг с развито самосъзнание, когото срещнат, ще изградим нова култура, в която телата ни ще са на едно по-високо ниво на енергия и възприятие.“

(Ние сме в състояние да предизвикаме по-активното проявление на пътеводните случайности в нашия живот, ако съзираме красотата във всяко лице и издигнем своето съзнание по начин, че да повишим нивото на съзнание и на хората, с които се кръстосва житейският ни път. Много резултатна може да се окаже работата в група, когато всички отправят енергия, към всеки един от групата.)

ОТКРОВЕНИЕ ДЕВЕТО

„По този начин ще вземем участие в дългия процес на еволюцията – от големия взрив, до самата цел на живота, която е: да зареждаме телата си, поколение след поколение, докато не успеем да вникнем в рая, който вече можем да видим с очите си.“

(Докато всички ние се развиваме в посока на пълното осъществяване на духовното си предназначение, технологичните средства за осигуряване на съществуването ще станат напълно автоматизирани, а хората ще съсредоточат цялото си внимание върху синхронния принцип на духовното развитие. Това ще помогне на хората да достигнат все по-високи енергийни нива и състояния, докато най-сетне, нашите тела се трансформират в духовната си форма и обединят това измерение на съществуването с измерението на отвъдния живот, поставяйки, по този начин край на цикъла на раждане и смърт.)

Осем признака, че нещо изключително се случва, но повечето хора не го забелязват