Учителя: Когато човек е в радостно състояние, етерният двойник излиза навън

0
1191
прочитания
Необходимо е да изучавате отношението, което съществува между етерния двойник на човека и физическото му тяло. Етерният двойник свързва ума със сърцето.
Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в пространството.

Вечерно време с кое тяло се разхождате? Приказвате, бягате, движите се насам-натам – това е вашето духовно тяло, а физическото е на леглото, почива си…

Във физическия човек има едно друго тяло – двойник, което служи като проводник между същинския и физическия човек. Когато човек е в радостно състояние, този двойник излиза навън, извън физическото тяло и в това състояние човек не трябва да се стряска, защото двойникът е свързан с много нишки. Когато човек излиза и влиза в тялото си, трябва да се внимава да не стане някакво силно сътресение, за да може двойникът да се намести правилно. Ако не може бързо да влезе на мястото си, може да стане преплитане с нишките от двойника на някой друг човек.

Необходимо е да изучавате отношението, което съществува между етерния двойник на човека и физическото му тяло. Етерният двойник свързва ума със сърцето. Като пипнете ръката на човека, трябва да усетите мека, приятна топлина. Около ръката има друга светла, подвижна ръка, която е двойникът й. Докато двойникът действа правилно, и физическата ръка е нормална. Осакати ли се нещо двойникът, и физическата ръка се осакатява.

Вие трябва да разбирате закона, как да се прибирате в себе си. Като научите закона, няма да пущате двойника си да излиза навън. Там, дето влиянията са хармонични, ще се разширявате колкото си искате, но щом дойдете при неблагоприятни условия на живота, ще се прибирате.

Щом двойникът излезе от човека, последният живее почти животински: яде, пие и за нищо не мисли. Като знаете това, ще бъдете внимателни, ще се пазите да не се стряскате едни други, особено когато спите. Когато човек спи, двойникът му излиза от него и отива в пространството. През това време двойникът е свързан за тялото само чрез една нишка. Ако събуждате човека и го стреснете изведнъж, двойникът му не успява да се върне в тялото, вследствие но което се преплита с други двойници в пространството. Ако не знае как да разплете двойника си, човек полудява.

Двойникът на човека е антена, чрез която той възприема впечатления от външния свят. Тази е причината, поради която двойникът обвива човешкото тяло и го предпазва от нещастия. Колкото по-добре регулира двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатленията от външния свят. Като знаете това, често трябва да регулирате антената си.

Припадне ли
някой, ще знаете, че се е изгубило за момент отношението на двойника с тялото, връзката е прекъсната.

Вечерно време човек по-лесно отделя двойника си и пътува извън физическото си тяло къде ли не, отворена е границата. Но денем ако рече да направи този опит, границата не е отворена, може да го арестуват.

Много хора така са се повреждали. Излизат от тялото си и не могат да се върнат, други са се наместили в телата им. За тях се казва, че са полудели.
Човек, който забравя, който не помни, има изместен двойник.

Сутрин вашият двойник, като се върне от нощната разходка отново в тялото, не се намества всякога идеално, както трябва в тялото, и вследствие на това разместване се зараждат болестите в пръстите, краката. Ще накарате двойника да излезе навън и отново да влезе, да се намести добре, както са направили по-разумните същества.
Двойникът е толкова чувствителен, че ако излезе три пръста извън тялото и някой само махне с ръка, ще почувствате, че ви е причинил голяма болка.

Всички хора, които се развиват духовно, стават чрезмерно чувствителни, двойниците им излизат навън, те не са господари на двойниците си и затова много страдат и това ще продължава, докато се издигнат, докато станат светии. Затова поне като си лягате, помолете се този двойник да излезе и благополучно да влезе в тялото ви. Ако двойникът излезе и влезе както трябва, вие няма да страдате. Но ако не влезе както трябва, ще имате страдания и нещастия, не само физически.

По-добре е цяла нощ да останете буден, да останете в тялото, отколкото да се върне двойникът ви и да не се намести.

Животът, който Бог ти го е дал, диханието, което е вдъхнал и ти си станал жива душа, този живот аз наричам двойник. Този живот трябва да влиза и да излиза на място. Молитвата, формулите, разсъждението са методи, с които двойникът на човека или неговата мисъл може да работи…

Вечер, когато спи, човек напуща физическото си тяло, през което време става пълно пречистване и обновяване на клетките му. Щом се пречисти, отново влиза в него и се събужда. Ако е спал добре, тялото се пречиства добре и човек се събужда разположен и обновен. Адептите знаят изкуството да излизат от тялото си, когато пожелаят, отиват на различни места из пространството, а тялото си оставят някой брат да го пази…

Главната причина за болестите се дължи на дисхармонията между двойника и физическото тяло. В предната част на мозъка се намират особен род бели мозъчни влакна, чрез които се проявява деятелността на човешкото съзнание, което е свързано с двойника. Двойникът е апарат, чрез който се проявяват силите на природата, физическото тяло живее благодарение на своя двойник и ако отношенията между тялото и двойника не са правилни и хармонични, зараждат се ред болезнени състояния…

Като се занимавате с духовни работи и в този случай става натрупване на излишни енергии и се явяват опасни състояния. Запример: духовният човек става прекалено чувствителен, от всичко може да се засегне – неговият етерен двойник се удължава повече навън, астралното му тяло се разширява и той вече не може да понася никого. Трябва да научите закона как да се прибирате в себе си и да не допущате двойникът да излиза навън.

Ефекти за човешкото тяло при увеличаване на неговия светлинен коефициент

Багрина Кларк: Заедно с Планетата, телата ви преминават през трансформация

Учителя: В културата на Шестата раса хората няма да умират, както сега