Багрина Кларк: Заедно с Планетата, телата ви преминават през трансформация

0
4163
прочитания
Казвайте на тялото си, че го обичате. Говорете му на глас:
"Предстоят и вече са започнали промени във вашите физически и фини тела. Новите енергии променят работата на клетките."

Избрани откъси от книги на Багрина Кларк

„Процесите вече текат и вие реално се премествате към този нов свят… Планетата съществува едновременно в четвърто и в пето измерение. Една част от нея остава и с вибрациите на третото измерение ─ там остават низките същности и хората, развили прекомерен егоизъм и желание за власт. Те не могат да резонират с Новата Светлина и с Новите Енергии, затова ще останат в света на ниските вибрации. Всичко е в Божественото Мироздание и никой не е отхвърлен от Божествената Любов. Във времето и тези човешки същества ще преминат през еволюционен процес и ще преодолеят чувството си за отделност от Божественото Единство.

Планетата ще направи квантов скок… при новите условия, които ще дадат възможност на много хора да постигнат Възнесението (квантов преход на планетата – процес на пречистване, трансмутация-възкресение-възнесение, касаещ по един или друг начин почти всеки човек – бел.ред.).

Наистина е реална възможността много хора да преминат в по-висока честота (в по-високо измерение), без да преминават през тъй наречената „смърт“. Принципно смърт не съществува. Животът е вечен. Сега ви се дава възможност с телата, които имате, да преминете в по-горно измерение и да продължите развитието си. Това се е случвало и в други времена ─ хора от по-стари цивилизации също са преживели Възнесение. Това е велик акт от човешкото развитие. При всяко възнесение има специфика. Разликата на предстоящото от предишните възнесения е в това, че настоящата човешка цивилизация преминава през огнено кръщение и е свързана с ново равнище на Христовото Съзнание…

Предстоят и вече са започнали промени във вашите физически и фини тела. Основният процес се изразява в промяна на съзнанието. Дори и да не полагате усилия за разширение на съзнанието си, новите енергии променят работата на клетките.“

„Процесът на остаряване на физическите ви тела може да продължи според вашите вибрации. След като изберете на каква възраст искате да изглеждате, телата ви външно ще останат на тази възраст. Вътрешните процеси ще продължат да се променят под въздействието на новите енергии и по-високата вибрация.

„Повишена вибрация се постига чрез отваряне на сърдечната ви чакра. Щом тя се отвори, сте изпълнени с Любов. Всички ваши мисли, чувства и действия са плод на Любов. Енергията на Любовта ви обгръща постоянно. Където и да сте, вие излъчвате Светлина и Любов. Вие сте като факел, който осветява пространството и хората в него.  Когато излъчвате Любов, сърцата на другите хора започват да резонират с вашата сърдечна чакра и да откликват на тази енергия.“

Клетките ви имат памет за Божествената матрица, според която са построени. Тази памет ще започне да се събужда подтикната от промяната в честотата. Можете да разговаряте с клетките си (те са интелигентни и съзнателни) и да им напомните да възстановят паметта си за Божествената матрица. Започнете да правите това отсега, за да подпомогнете възстановяването на тялото. Казвайте на хипофизата да произвежда само хормона на живота. Тялото трябва да се настрои за продължаване на живота.

Новите енергии, които сега изпълват вашето пространство и навлизат в клетките ви, подготвят телата ви за отключване на нови процеси в тях. Тези промени са запланувани още преди слизането на душата във физическо тяло. Постепенно в жизнените функции ще се включи дейността на допълнителни жлези с вътрешна секреция. Мозъкът се подготвя да отвори латентни центрове, които ще разширят съзнанието. Тялото ще получава нови команди за овладяване на новите вибрации. Когато клетките завибрират с по-висока честота, ще се освободят от шлаката и негативните енергии, които са се загнездили в тях от страховете и стресовете. Те ще заработят по-интензивно и жизнените функции на тялото ще се подобрят.

Следете знаците на телата си. Те ви ги дават открай време, но голяма част от хората не им обръщат внимание. Ако започнете да усещате някакви нови, непознати състояния, не се стряскайте. Телата ви, заедно с Планетата, преминават през трансформация. Хората, които ще преживеят Възнесението, преди това постепенно ще олекотят костите си, ще се освободят от токсините и излишните мастни клетки. Нелюбимите ви мастни клетки също имат съзнание. поговорете си кротко с тях, помолете ги да напуснат тялото ви и да се върнат във Вселената като начален градивен материал.

Особено важна тема е Любовта към тялото. Ако то се е променило с годините, не го намразвайте, не му се гневете. То е инструмент на душата и без него тя не може да пребивава в ниските измерения. В нейния план е предвидено да постигне опитности в третото измерение. Това не може да стане без физическо тяло…

За създаването на тялото са работили висши същности. То е скъпоценен подарък. Сега не изглеждате както ви се иска и не се чувствате както ви се иска. Не обвинявайте тялото – променете отношението си към него. И тук на помощ идва най-великата енергия – Любовта. Казвайте на тялото си, че го обичате. Говорете му на глас:

„Подмладяваме се, подмладяваме се… Здрави сме, здрави сме…“ Клетките трябва да чуят вашето намерение.“

Вашите клетки мислят – говорете с тях и ги насърчавайте (Беинса Дуно, Липтън и Гаряев)

Ефекти за човешкото тяло при увеличаване на неговия светлинен коефициент