Д-р Робърт Ланза: Животът е източник на Вселената, а смъртта е илюзия на съзнанието

0
1811
прочитания
Биоцентричната теория за Вселената на д-р Ланца показва присъщия недостатък на „старото“ обяснение за произхода й.
Съзнанието е това, което поражда чувството ни за съществуване на „отвън“.

„Биолозите описват произхода на живота като случайно явление в една мъртва вселена, но нямат истинско разбиране за това как е започнал животът или защо изглежда, че Вселената е била изящно проектирана за неговото възникване.“

д-р Робърт Ланза*

„Защо настоявате, че Вселената не е съзнателна интелигентност, когато тя ражда съзнателни интелигентности?“ – питал римският философ Цицерон преди много време. Повече от 2000 години по-късно ученият д-р Робърт Ланза отговаря на това философско запитване с революционна си книга: „Отвъд биоцентризма: Преосмисляне на времето, пространството, съзнанието и илюзията на смъртта“ (2016).

Според професор Ланза от Медицинския факултет на Университета Уейк Форест в Северна Каролина биоцентризмът може да докаже съществуването на задгробния живот посредством квантовата физика и идеята, че концепцията за смъртта е просто плод на човешкото съзнание.

КАКВО Е БИОЦЕНТРИЗЪМ?

Биоцентризмът обяснява, че Вселената съществува само поради съзнанието на индивида за нея. Животът е централен за реалността, която от своя страна създава вселената; самата Вселена не създава живот.

Ланза използва експеримента с двойния процеп като доказателство, че поведението на частицата може да бъде променено от възприятието на човека. При експеримента се установява, че когато хората гледат как частица преминава през бариера с множество дупки, частицата изглежда като куршум, преминаващ през един процеп. Когато обаче частицата не се наблюдава, тя се движи през дупките като вълна.

Според популярното научно разбиране нашата вселена се е появила с внезапна експлозия – голям взрив – преди около 13,8 милиарда години.

 „В този модел Вселената е представена като един вид самоработеща машина. Тя е съставена от глупави неща, което означава атоми на водород и други елементи, които нямат вродена интелигентност. Нито пък някакъв външен интелект. По-скоро те са движени от невидими сили като гравитацията и електромагнетизма и действат според законите на случайността… Що се отнася до това как може да възникне съзнанието на първо място, никой дори не предполага. Не можем да разберем колко бучки от въглерод, капки вода или атоми на безчувствения водород някога са се събрали и са придобили обоняние.“ – казва д-р Ланза

Стандартният научен модел не успява да отговори напълно на озадачаващи въпроси, като: какво е имало преди Големия взрив? Защо Вселената изглежда изящно проектирана за появата на живот? Защо има нещо вместо нищо?

Биоцентричната теория за Вселената на д-р Ланца показва присъщия недостатък на „старото“ обяснение за произхода й.

„Повечето хора вярват, че има независима физическа вселена „там“, която няма нищо общо с нашето съзнание за нея. Тази привидна истина се запази без много несъгласие до раждането на квантовата механика. Едва тогава се появи достоверен научен глас, който резонира с онези, които твърдят, че Вселената изглежда не съществува без човека, който възприема тази вселена.“ – д-р Робърт Ланза

ЖИВОТЪТ НЕ Е СТРАНИЧЕН ПРОДУКТ НА ВСЕЛЕНАТА, А НЕИН ИЗТОЧНИК

Според д-р Ланза съзнанието е основа за Вселената, а не просто негов страничен продукт. Не Вселената е създала хората, а хората са „родили“ Вселената такава, каквато я познаваме. Съзнанието е това, което поражда чувството ни за съществуване на „отвън“.

Ланза счита, че пространството и времето са просто инструменти, които умовете ни използват, за да сплитат информацията в цялостно преживяване.

Д-р Ланза пише: „Но вие може да протестирате, няма ли два свята? Външния „реален свят“, а след това друг, отделен визуален свят в главата ви? Не, има само един. Там, където визуалният образ се възприема, там е светът. Няма нищо извън възприятието, а илюзията за външен свят идва от езика.“

Авторът на книгата „Как животът и съзнанието са ключовете за разбирането на природата на Вселената“, д-р Робърт Ланза, казва, че животът не свършва след смъртта на тялото. Човешкият живот прилича на многогодишно растение, което винаги се връща, за да разцъфне в мултивселената. Всичко, което виждаме, съществува благодарение на нашето съзнание и смъртта не е крайният и завършващ етап в живота на човешкия организъм.

Смъртта просто не съществува. Смъртта е илюзия, която възниква изключително в съзнанието на хората. Тя съществува, защото хората се идентифицират с телата си, наивно вярвайки, че съзнанието умира заедно с тялото на починалия.

СМЪРТТА Е ВРАТА КЪМ БЕЗКРАЕН БРОЙ ВСЕЛЕНИ

Душите на починалите хора живеят в квантовото измерение за неопределено дълго време. По време на пътуването след смъртта, „душата” на мъртвия човек, преминаваща през „тунела”, се озовава в света, където някога е живяла. И така нататък тя пребивава през световете до безкрайност. Смъртта в един свят означава раждане в друг. Тя съществува извън ограниченията на времето и пространството и може да бъде разположена навсякъде: както в човешкото тяло, така и извън тялото. Биоцентризмът е в съгласие с основните постулати на квантовата механика, според които определена частица може да присъства на всяко място и време. Всяко събитие може да се случи в няколко, или по-скоро в безкрайно разнообразие от възможности. Робърт Ланза счита, че множество вселени могат да съществуват едновременно. Тези светове съдържат няколко начина на възможни сценарии на случващото се.

Смъртта е като завършване на телевизионен сериал в платформата за стрийминг на вселената. Можете да изживеете различни истории, различни герои и, разбира се, различни завършеци от огромната библиотека, която вселената съдържа и в края на всички това все още ще сте вие.

Това просто е енергия и според законите на физиката енергията не може нито да бъде създадена, нито унищожена, а преминава от едно състояние в друго. При смъртта има прекъсване в нашата линейна връзка на времена и места. И странно, казва Ланза, нашата линейна концепция за времето не означава нищо за природата.

* Д-р Робърт Ланза е известен учен, наречен от U.S. News & World „гениален“, „ренегатски мислител“, оприличен на Алберт Айнщайн. Той е ръководител на Astellas Global Regenerative Medicine, главен научен директор на Octata. Избран е за един от „Световните мислители на 2015“ на списание Prospect. Ланза е експерт по регенеративна медицина, добре известен в областта на изследване на стволовите клетки и др.

Доналд Хофман: Мозъците ни крият истинската реалност, защото не бихме могли да я понесем