Манипулативната сила на токсичното мълчание

0
4785
прочитания
Пресметнатото мълчание е форма на манипулация.
Осъзнаването на целите на мълчаливия манипулатор е вид психологическа противоотрова.

Хората могат да манипулират не само с думи, но и с мълчание

Народната мъдрост отбелязва, че само истински умните хора знаят как да се сдържат и да не казват всичко, което им идва наум, осъзнавайки, че понякога е по-добре да мълчиш или да обмислиш добре какво възнамеряваш да кажеш („думата е сребро, а мълчанието е злато“).

Не случайно Уилям Шекспир пише, че: „където думите са малко, те имат тегло“, а  театралният режисьор Станиславски забелязва колосалния ефект на паузата върху зрителите и слушателите. 

Известно е, че ако не реагирате на грубостта, адресирана до вас, вие давате един от най-болезнените отговори на агресивния „нарушител“.

Но ако един човек изведнъж започне да ви пренебрегва, да не отговаря на зададените от вас въпроси, обръщения или очакванията, то вероятно срещу вас се прилага манипулация чрез мълчание.  Хората могат да манипулират не само с думи, но и с мълчание.

Човешката психика така е устроена, че ако зададем на някого въпрос или се обърнем към него, но получим в отговор мълчание, мозъкът автоматично идентифицира тази ситуация като опасна и реагира на фиксираната несигурност с емоция на безпокойство или гняв.

Неприятни чувства показват, че сте на прав път

Невробиологията потвърждава, че самото игнориране възбужда същата област на мозъка, която се активира и при физическата болка.

Мълчаливият манипулаторът обикновено съзнателно прави изчисление върху появата на тези емоции у жертвата, преструвайки се, че не ги забелязва. Това е пресметнато мълчание, защото не е окончателно. Този вид манипулация съчетава съгласие и несъгласие, изразяване и липса на това. Всичко се извършва по привидно произволен начин, а често има премерен характер.

Изчислената тишина понякога е форма на пасивна агресия. Тази тактика е изключително токсична, тъй като използва маска.

Манипулаторът определя ритъма на комуникацията за свои собствени цели. Другият човек за него не е нищо друго освен инструмент.

Това, което отличава манипулативното мълчание от спонтанното мълчание, е намерението да се контролира и отслаби „жертвата“ или нейната позиция.  

Целта на манипулатора може да бъде: 

а) да измъчва и наказва жертвата си;

(Жертвата се чувства зле, тъй като е в състояние на обърканост, безпокойство или безсилна ярост. Не знае какво да мисли и прекарва много време в губене на емоционална енергия, чудейки се какво означава тази тишина. Тя се чувства несигурна и се съмнява във всяка своя стъпка.)

б) да накара жертвата си да направи отстъпки, измъчвана от безпокойство;

в) да гарантира, че жертвата, обесена от факта, че е игнорирана, ще прави компрометиращи неща; 

г) да накара жертвата си да говори за всичко, да получи информация за нея и да я изучава;

д) да демонстрира доминиране в ситуацията.

            Манипулативното мълчание нанася много вреди в човешките връзки и взаимоотношения. Осъзнаването на целите на мълчаливия манипулатор е вид психологическа противоотрова, която дава възможност да превърнете ситуацията от несигурна в определена и да преодолеете емоциите на тревожност и гняв. Ако игнорирате пресметнатото мълчание, в крайна сметка манипулаторът ще загуби смисъла да манипулира, установявайки, че тази манипулация „не прониква“ и „не работи“ в негова полза..

Съхраняваме и отстояваме себе си чрез осъзнаване на собствените си граници