Американският психотерапевт Мерилин Мъри използва инструмент, известен като „Кръгове на близост, отговорност и влияние“, представен със следния шаблон тук:18816981_1549086828443643_1811820932_n

В този шаблон всеки човек може да постави спонтанно всичко важно, което съставлява неговия живот. Това могат да бъдат хора, животни, бизнес, хобита и т.н.

Тестът на Омура – естествен детектор на лъжата

Това, което наистина трябва да се случи в живота на човека, според авторката, е представено върху шаблон, който изглежда по този начин:Мерилин Мъри кръг

1-ви кръг – в него сте само вие и Бог. Вие, защото целият този живот е ваш. Той е най-важният фактор в играта на битието и той е във връзка с Бога. Ако сте атеист, мястото на „Бог“ в първия кръг може да заеме думата „съвест“, „реалност“ или онова, което мислите, че изпълва всичко в този свят;

2-ри а кръг – той е посветен на съпруга / съпругата, с когото вие споделяте едно легло. Ето защо, родителите и децата, попадащи в този кръг, указват за проблеми, свързани с психологическото кръвосмешение. Ако нямате съпруг/съпруга, това място трябва да бъде празно или незаето. Рано или късно в този кръг може да се появи партньор;

2-ри б кръг – ако имате малки деца, които живеят с вас;

3-ти кръг – за  възрастните деца и родители, които са отделени от вас;

4, 5, 6 кръгове – включват общността на приятелите, работа, хобита, домашни любимци и др., които съставляват част от живота ви.

Вашият „Кръг на близостта“ обаче може да изглежда по следния начин:Мерилин Мъри кръг грешен

Как се тълкува това състояние на нещата по системата на Мерилин Мъри?

В този дисбалансиран модел жената не присъства в живота си, а голяма част от живота й е заета от нейния съпруг. Ако дъщерята е възрастна, тя всъщност е заела мястото на съпруга, което авторката определя като вид „психологическото кръвосмешение“, при което дъщерята може завинаги да остане в дома на родителите си или да избяга от мъжа си в бъдеще. Работата в горните кръгове заема позицията на малолетното дете, т.е. децата са заместени с работата. Майката в конкретния модел се намира на точното място в живота на жената.

Жената е Мистична врата към Боговете

Мерилин Мъри съветва да попълните „Кръговете на близостта“, когато чувствате дисбаланс във вашия живот. По този начин ще успеете да видите ясно цялата картина – всичко ли е на мястото си и дали са необходими преобразования. В резултат на това ще се превърнете в психолог на самия себе си и ще предприемете стъпки в правилната посока.

* * *

Мерилин Мъри е психотерапевт, професор в Отавския университет (САЩ), създател на уникален метод, разработван и допълван повече от 30 години, известен като Мъри метод. Методът се прилага за преодоляване последствията от психотравми, насилия и депривации.

Мъри е автор на книгите „Затворник на друга/различна война“ и „Методът на Мъри“.

Мерилин Мъри КОЛАЖ от книги

В помощ на зрелия човек да се превърне в здравословен и балансиран човек, авторката предлага лесни за разбиране инструменти и техники, доказали своята ефективност при двойки и семейства, които желаят да  прекъснат старите вериги на злоупотреба, дисфункция и зависимости. Целта е да се създаде ново наследство на любов, радост и здраве.

 

 

По материали на Людмила Колобовская;

Съставителство и превод: Нора Николаева

Как да си направим диагностика на живота чрез Кръгове на близостта?http://nar-mag.com/wp-content/uploads/2017/05/Мерилин-Мъри-КОЛАЖ.jpghttp://nar-mag.com/wp-content/uploads/2017/05/Мерилин-Мъри-КОЛАЖ-150x150.jpg Редактор Профилактика на стреса,,
Американският психотерапевт Мерилин Мъри използва инструмент, известен като 'Кръгове на близост, отговорност и влияние', представен със следния шаблон тук: В този шаблон всеки човек може да постави спонтанно всичко важно, което съставлява неговия живот. Това могат да бъдат хора, животни, бизнес, хобита и т.н. Тестът на Омура - естествен детектор на...
Американският психотерапевт <strong>Мерилин Мъри</strong> използва инструмент, известен като <strong>"Кръгове </strong><strong>на </strong><strong>близост, отговорност и влияние"</strong>, представен със следния шаблон тук:<img class="wp-image-1155 size-medium aligncenter" src="http://nar-mag.com/wp-content/uploads/2017/05/18816981_1549086828443643_1811820932_n-300x300.jpg" alt="18816981_1549086828443643_1811820932_n" width="300" height="300" /> В този шаблон всеки човек може да постави спонтанно всичко важно, което съставлява неговия живот. Това могат да бъдат хора, животни, бизнес, хобита и т.н. <a href="http://nar-mag.com/test-na-omura-estestven-detektor-na-lyjata/#.WS74apKLQdU" target="_blank">Тестът на Омура - естествен детектор на лъжата</a> <strong><em>Т</em></strong><strong><em>ова, което наистина трябва да се случи в живота </em></strong><strong><em>на човека, според авторката</em></strong>, е представено върху шаблон, който изглежда по този начин:<img class="wp-image-1154 aligncenter" src="http://nar-mag.com/wp-content/uploads/2017/05/Мерилин-Мъри-кръг-300x300.jpg" alt="Мерилин Мъри кръг" width="399" height="399" /> <strong>1-ви кръг</strong> – в него сте само вие и Бог. Вие, защото целият този живот е ваш. Той е най-важният фактор в играта на битието и той е във връзка с Бога. Ако сте атеист, мястото на "Бог" в първия кръг може да заеме думата "съвест", "реалност" или онова, което мислите, че изпълва всичко в този свят; <strong>2-ри </strong><strong>а </strong><strong>кръг</strong> – той е посветен на съпруга / съпругата, с когото вие споделяте едно легло. Ето защо, родителите и децата, попадащи в този кръг, указват за проблеми, свързани с психологическото кръвосмешение. Ако нямате съпруг/съпруга, това място трябва да бъде празно или незаето. Рано или късно в този кръг може да се появи партньор; <strong>2-ри б кръг</strong> - ако имате малки деца, които живеят с вас; <strong>3-ти кръг</strong> – за  възрастните деца и родители, които са отделени от вас; <strong>4, 5, 6 кръгове</strong> – включват общността на приятелите, работа, хобита, домашни любимци и др., които съставляват част от живота ви. <strong><em>Вашият „Кръг на близостта“ обаче може да изглежда по следния начин:</em></strong><img class=" wp-image-1152 aligncenter" src="http://nar-mag.com/wp-content/uploads/2017/05/Мерилин-Мъри-кръг-грешен-1024x1024.jpg" alt="Мерилин Мъри кръг грешен" width="411" height="410" /> <strong><em>Как се тълкува това състояние на нещата по системата на Мерилин Мъри?</em></strong> В този дисбалансиран модел жената не присъства в живота си, а голяма част от живота й е заета от нейния съпруг. Ако дъщерята е възрастна, тя всъщност е заела мястото на съпруга, което авторката определя като вид "психологическото кръвосмешение", при което дъщерята може завинаги да остане в дома на родителите си или да избяга от мъжа си в бъдеще. Работата в горните кръгове заема позицията на малолетното дете, т.е. децата са заместени с работата. Майката в конкретния модел се намира на точното място в живота на жената. <a href="http://nar-mag.com/bog-tot-jenata-e-mistichna-vrata-kum-bogovete/#.WS74FpKLQdU" target="_blank">Жената е Мистична врата към Боговете</a> Мерилин Мъри съветва да попълните „Кръговете на близостта“, <strong><em>к</em></strong><strong><em>огато чувствате дисбаланс</em></strong> <strong><em>в</em></strong><strong><em>ъв вашия</em></strong><strong><em> живот.</em></strong> По този начин ще успеете да видите ясно цялата картина – всичко ли е на мястото си и дали са необходими преобразования. В резултат на това ще се превърнете в психолог на самия себе си и ще предприемете стъпки в правилната посока. * * * <strong><em>Мерилин М</em></strong><strong><em>ъри</em></strong><strong><em> е психотерапевт, профес</em></strong><strong><em>ор в</em></strong><strong><em> Отавск</em></strong><strong><em>ия</em></strong><strong><em> университет (С</em></strong><strong><em>АЩ</em></strong><strong><em>), с</em></strong><strong><em>ъ</em></strong><strong><em>здател</em></strong><strong><em> на уникален метод, разработван и допълван повече от 30 години, известен като Мъри метод. Методът се прилага за</em></strong><strong><em> преодол</em></strong><strong><em>яване </em></strong><strong><em>последстви</em></strong><strong><em>ята от</em></strong> <strong><em>психо</em></strong><strong><em>травм</em></strong><strong><em>и</em></strong><strong><em>, насилия и деприваци</em></strong><strong><em>и</em></strong><strong><em>.</em></strong> <strong><em>Мъри е автор на книгите „Затворник на друга/различна война“ и "Методът на Мъри".</em></strong> <img class="alignleft size-full wp-image-1156" src="http://nar-mag.com/wp-content/uploads/2017/05/Мерилин-Мъри-КОЛАЖ-от-книги.jpg" alt="Мерилин Мъри КОЛАЖ от книги" width="480" height="380" /> <em>В помощ на зрелия човек да се превърне в здравословен и балансиран човек, авторката предлага лесни за разбиране инструменти и техники, доказали своята ефективност при двойки и семейства, които желаят да  прекъснат старите вериги на злоупотреба, дисфункция и зависимости. Целта е да се създаде ново наследство на любов, радост и здраве.</em>     По материали на Людмила Колобовская; Съставителство и превод: Нора Николаева

НЯМА КОМЕНТАРИ

ВАШИЯТ КОМЕНТАР