Притча за успеха или двете страни на една монета

0
3899
прочитания

Японска легенда разказва за войниците на генерал Хо, които се били скупчили на един хълм и наблюдавали настъплението на вражеската армия в долината. Противникът се оказал далеч по-многоброен от очакваното, превишавал ги двойно по численост и пред очите им се движела гора от развети знамена и лъскави оръжия. Всички били опитни бойци, ала ги обзел страх. „Никога не ще успеем да ги победим“, „Прекалено много са“, „Това е лудост“, вайкали се те.

В този миг генерал Хо излязъл от палатката си, облечен в самурайски одежди, тръгнал сред стройните редици и като видял войниците си така отчаяни, им казал:

– Знам от какво се боите, затова ще попитаме боговете какъв ще бъде изходът от тази битка.

След тези думи той вдигнал ръка, за да видят всички бляскавата златна монета, която държал между крайчетата на пръстите си.

– Ези – победа, тура – поражение! – обявил той.

После подхвърлил монетата високо нагоре и всички я проследили с поглед, докато падала на земята.

– Ези – закрещели войниците – Боговете са с нас, ще победим!

Така, с вяра в успеха на битката, те тръгнали срещу врага и макар да били много по-малко на брой, се сражавали с часове и в крайна сметка сразили противника.

Когато се завърнали в лагера изтощени, но ликуващи от победата, един от войниците казал на Хо:

– Спечелихме! Никой не може да повлияе на божията воля.

– Така ли мислиш?  – подсмихнал се генералът и му показал златната монета върху дланта си. После я обърнал и войникът видял, че тя е с две лицеви страни.

Източник: „Погледни отново“ от Демиан Букай, „Хермес“