Елеазар Хараш: формули за работа и развитие

0
11497
прочитания

Работата с Любов е най-великата награда в живота. Професия – Божи Дар, Пълнота. Можеш да я работиш хиляди и милиони години.

Той знае каква работа да даде на всекиго.

На всеки човек е дадена специална работа, която той сам трябва да извърши

Всяка една работа Бог я започва, после я предава на хората – да извършат и те нещо, след това накрая пак Той я извършва.

Във всяка работа, която ти се дава, търси помощ от Бога и от Истината. Търсиш ли Истината, ще изоставиш много неща.

Щом изправиш мисълта си и поставиш Името на Бога на най-великото и чисто място в себе си, ти вече излизащ от дъното на Ада и придобиваш всичко, каквото желаеш.

Няма по-красив живот от този, да живееш заедно с Учителя и да работиш за новата раса, а тя вече се образува тихо и незабелязано.

Учителя: Единственото нещо, което повдига човека, е работата. За да проявите в каквото и да е направление, трябва да работите. Работата е свещено нещо. Работата, вършена с любов, е щастие.

Каквато работа вземе, човек трябва да я изработи с Чистотата на своя ум и на своето сърце. Който се докосне до тази работа, той ще усети Чистотата, която е вложена в нея.  Не работят ли с Любов и Чистота, хората създават около себе си голяма дисхармония. Всяка работа, която човек върши за Бога, е Чиста и Свята. Всички трябва да вземете участие в работата за Бога.

Спри се в себе си, помоли се на Господа да ти каже, да те научи, кое е твоето специфично място, коя е твоята специфична работа. „Влез в съгласие с плана, който Бог е наредил за тебе, и ти ще почувстваш голяма радост.“ (Учителя) Сафа или чистотата е пълно доверие в Бога, и тогава сам Бог урежда всичко, включително и земните ти дела.

Призванието е дар, който трябва да бъде получен

 • Господи, отдавам Ти се изцяло – Ти устрой живота ми.
 • Господи, устрой ме според Древния план и Божия замисъл, а не както аз искам.
 • Господи, Ти, който живееш в мен, подобри живота ми.
 • Господи, намери ми точна и подходяща работа.
 • Господи, дай ми Откровение за моя истинен, правилен Път в живота.
 • Господи, благослови ме да открия и да обичам своята истинска професия.
 • Господи, научи ме какво да предприема.
 • Господи, сътвори от мен това, което Ти желаеш.
 • Господи, благослови ме да извървя този Път, който си определил за мен.
 • Господи, не искам да имам свой път. Искам твоят път да бъде моя Път.
 • Господи, разреши този въпрос по най-хубавия начин.
 • Господи, нека моят живот да бъде най-красивият отговор на всички въпроси.
 • Господи, научи ме да разбера свещения дълг на моя живот.
 • Господи, помогни ми да изпълня своя дълг на земята.
 • Господи, благослови всичките ми усилия.
 • Господи, благослови моята работа в този свят и нека тя да даде своя най-красив плод.
 • Господи, научи ме да работя с любов и по Божествен начин.
 • Господи, научи ме да разпознавам твоята воля.
 • Господи, въведи ред и порядък в моя живот.
 • Господи, дай ми абсолютни условия за развитие.
 • Господи, създай благоприятни условия за моето развитие.
 • Господи, искам да направя сериозна крачка в своето развитие, помогни ми.
 • Господи, благослови ме да работя в Любов и съгласие с всички свои колеги.
 • Господи, благослови нашата фирма да успее в името на Царството Божие на земята.

Хранете идеята, че сте могъщи, защото Духът е вътре във вас и Той постепенно ще ви освободи от това, което ви е заробило. Високият идеал е всемогъщ и той може да ви спаси.

Съставител: Нора Николаева