Мъдростта на шамана: Хората боледуват, за да си починат от това, което не искат да правят

0
23566
прочитания

Пътешественик попита стария шаман:

 – Кажете ми, какво подкрепя хроничното заболяване?

 –  Мислите … – отговори.

 – Защо хората мислят толкова много за своите заболявания?

 – Защото имат нужда от тях … – усмихна се шаманът.

 – Имат нужда?  За какво?  – изуми се пътешественикът.

 – За да си починат от суматохата.  И от това, което не искат да правят

 Пътешественикът замълча, размишлявайки върху чутото.

 – Но ако хората отидат на лекар, значи те искат да се отърват от болестта?  – каза той със съмнение.

 – Те искат да се отърват от неприятните симптоми – сви рамене старецът.  А не от болестите, които ги предпазват от самите тях…

 – От самите тях … – повтори събеседникът.  Той поклати глава и попита:

 – А не е ли възможно да се защитят по някакъв по-продуктивен начин?

 – Възможно е, да … Но тогава трябва да променят живота си.

 – Как?

 – От болестта, чрез която се отдалечават от всичко, което не искат да правят, да отидат към това, което биха искали да правят и им доставя удоволствие в работата, хобитата и ежедневието … Тогава болестта се превръща от помощник в нещо ненужно и тревожно, и следователно, ще започне да отслабва … Но промяната на живота е трудна … По-лесно е да се разболееш … И като намерят квалифициран лекар, периодично се отдават на почивка, потъвайки още по-дълбоко в болестта.

 – Мхм… – помисли си пътешественикът.  – И какво бихте препоръчали на лекарите в това отношение?

 – Не се концентрирайте върху последствията, а продължете върху причините.  И мотивирайте хората да се променят, въпреки яростното им недоволство и мощната съпротива

 – А ако лекарите не знаят как?

 – Нека учат, ако искат да станат лечители, променяйки съдбата, усмихна се шаманът.  – Да бъдеш лекар на симптомите е по-просто, по-удобно и по-доходно … Но рано или късно смисълът угасва и удоволствието от работата изчезва …

 Той прекъсна за момент и завърши:

 – И в края на живота си, няма да има какво да си спомнят …

Как чрез натрупване на лична сила и непреклонно намерение толтеките моделират съдбата си