Великият суфи Баязид Бистами: Всичко щеше да ти бъде дадено, но ти твърде много се оглеждаше

0
3494
прочитания

Баязид Бистами, Тайфур ибн Иса ибн Адам ибн Сурушан (ум. Около 875 г.) e виден персийски мистик, основател на едно от основните течения на суфизма.

Дошъл веднъж при великия суфи Баязид Бистами един човек и казал:

– Заради твоето учение целият ми живот е разрушен. Преди двадесет години дойдох при теб и ти ми каза, че ако не молиш – богатствата сами ще дойдат при теб; ако не търсиш – всичко ще ти бъде дадено; ако не възжелаеш – ще дойде най-прекрасната жена. Пропилени са цели двадесет години! Поне някаква грозотия да беше дошла! А за богатството направо мълча! Разболях се, ти разруши целия ми живот. А сега какво ще ми кажеш?

Баязид отговорил:

– Да, Всичко това би се случило, но ти твърде много се оглеждаше, проверяваше отново и отново – идват ли, или не. Имаше желание. Ти изпусна всичко заради желанието, не заради мен. Ти все чакаше: „Ето сега ще дойде най-красивата жена, за да почука на моята врата! Сега при мен ще дойде богинята на богатството!“ – ти не беше мълчалив. Ти не беше в състояние на нежелание!

Елеазар Хараш: Търпението е Любов, Мъдрост и Истина, събрани заедно