Елеазар Хараш: Търпението е Любов, Мъдрост и Истина, събрани заедно

0
3968
прочитания
Елеазар Хараш

Постоянният стремеж е практика на самият Бог в нас. Смисълът на живота се намира във вечния стремеж. Високият идеал запълва пустотата в душата на човека. На окултният ученик, който има силен стремеж, му се дават много дълбоки преживявания и вътрешни чудеса. В живота на ученика има едно върховно преживяване, в което участва Бог – изживяване пълнотата на Любовта, великото Посвещение, откровение в най-висш смисъл. То е абсолютен метод на изразяване на Любовта и доверието на Духа към ученика.

            Чрез постоянна медитация и формули ще се натрупа голямо количество енергия и тя ще започне да действа в най-важните моменти на вашия живот.

Елеазар Хараш: формули за работа и развитие

            Концентрацията (сливане на човешката воля с Божествената Воя) е метод, който унищожава ума – змия. Словото на Духа се чува извън ума, а Чистото Слово е лицето на Бога. Концентрацията е духовно проникване в същността на нещата. Огнената концентрация (проникване в абсолютния свят на Истината) е най-могъщото оръжие срещу злото.

При концентрация можеш да получиш някой много важен съвет, а при истинска медитация – се гради тялото на светлината. При сливане с Духа и при това ниво на висша медитация ще разбереш своя живот и ще знаеш как да го устроиш и на земята, и на небето. Богатството на човека се намира в негови Дух. Бог можеш да го срещнеш само по пътя на вглъбяването. Ученикът трябва да се върне дълбоко в своята душа и в своя Дух.

            Само чрез чистота се влиза в дълбокото ниво на медитация. Нечистият е пълен със съмнения.

            Всеки успех не е нищо друго, освен концентрирани усилия. Преди да постигнеш успех, трябва да се срещнеш много пъти с отчаянието. Бог се маскира като враг или голяма опасност, която те отчайва. Той е и Който дава силата на превъзмогването. Ученикът трябва да мисли за успеха като за свършен факт. Мощният успех е мощно самовнушение. Силното мислене значи силно привличане. Утвърждавай само успеха! Когато Духът иска да ти донесе успеха, Той Сам ти внушава методите.

            Който има търпението, има успеха – това значи да чакаш без тревога и без съмнение. Търпението означава, че има воля. Чрез търпението ученикът получава това, което е заслужил. В моменти на тежки изпитания най-важното качество е търпението, изтърпяването. Чрез търпение се стига до истинска концентрация. Търпението е разумност. Търпението е Любов, Мъдрост и Истина, събрани заедно.

            Въображението трябва да е под строг контрол. Въображението е черна камера.

Елеазар Хараш: Лекият живот е тежка болест.

            Самовнушението е метод на Духа. Който може да си внуши здравето, ще го има.

Съставител: Нора Николаева