Позата на Уейн Кук е мощен антистрес инструмент

0
2938
прочитания
Биотерапевтът Уейн Кук е разработил цяла система от упражнения, позната под названието „Рутината на Уейн“.
Биотерапевтът Уейн Кук е разработил цяла система от упражнения, позната под названието „Рутината на Уейн“.

Енергийно лечение е най-древната и естествена форма на лечение, която през последните десетилетия се събужда и завръща отново.

Когато сте претоварни, истерични, нямате яснота в дадена ситуация, не можете да внесете ред в живота си, налага се да се конфронтирате с някого или сте разстроени от нечия конфронтация спрямо вас, може да използвате позицията „Уейн Кук“.

Позата „Уейн Кук“ помага за оформяне на енергийните структури в тялото и плавното циркулиране на енергията в тях. При заемането й съзнанието започва да се отпуска, а подсъзнанието се активира, способствайки за решаването на огромен брой психологически проблеми.

Телесната поза е наречена на Уейн Кук, един от пионерите в областта на биоенергийните силови полета.

Позата „Уейн Кук“ помага да:

  • подредите вътрешния си хаос;
  • премахнете вътрешните си блокажи;
  • виждате позитивни перспективи;
  • концентрирате ума си по-успешно върху задача;
  • мислите по-ясно и усвоявате по-успешно нови знания;
  • учите с по-голяма вещина.

За да извършите упражнението „Уейн Кук“, седнете удобно на стол, с добре изправен гръб. Времето, необходимо за изпълнението му, е около две минути. Упражнението има няколко прости стъпки.

1. Поставете дясното си стъпало върху лявото коляно. С лявата ръка хванете десния глезен, а с дясната – изпъкналата част на дясното ходило.

2. Бавно поемете въздух през носа, повдигайки постепенно тялото ви. Едновременно с това дърпайте крака си към вас, предизвиквайки обтягане. При издишване бавно изпуснете въздуха през устата и оставете тялото да се отпусне. Повторете четири-пет пъти.

3. Сменете краката. Поставете лявото стъпало върху дясното коляно. С дясната ръка хванете левия глезен, а с лявата – изпъкналата част на лявото ходило. Дишайте по същия начин.

4. Оставете краката в нормално положение и съберете върховете на пръстите на ръцете така, че да образуват пирамида. Поставете палците си върху „третото око“, точно над моста на носа. Бавно поемете въздух през носа. След това бавно издишайте през устата, като позволите на палците да се придърпат встрани по челото, опъвайки кожата.

5. Върнете палците си върху „третото око“. Бавно отпуснете ръцете си надолу, събирайки ги в молитвена поза, като същевременно дишате дълбоко. Върнете се към нормално дишане.

Уейн Кук изтъква ефикасността на тази техника при лекуване на дислексия и заекване. Упражнението свързва енергийната верига по начин, позволяващ свободното протичане на енергиите през тялото. Стресът води до доминиране на задната част от мозъка над челната. Мислещата част от мозъка се обръща. Дълго преди еволюцията на главния мозък вегетативната нервна система е опазвала нашите предци в ситуация на заплаха. Реакциите са били автоматични, непреднамерени, естествени. Съвместната дейност на главния мозък и вегетативната нервна система обаче, съвсем не е природно постижение.

Позицията „Уейн Кук“ помага на енергиите на тези две отделни системи да работят в по-добра хармония. Тя помага и при широк диапазон психологически проблеми, включително объркване, обсебване, различни затруднения, дезорганизация, депресия и необоснован гняв.

Упражнението засилва енергийния интегритет в тялото, правейки го по-малко уязвимо към външните влияния, в това число замърсяване на околната среда и токсични енергии.

Щом енергиите са блокирани, езикът също бива блокиран. Например слушателят често не възприема информацията, която му се предоставя, тъй като тя попада в капана на енергиен хаос. Енергията на говорещия може да подейства приспивно на слушателската аудитория или да отклони вниманието й. Енергийният удар е мигновен и често остава извън съзнанието на слушателя. Ако проведете енергийно тестване сред публиката на оратор, чиито енергии са блокирани, ще видите, че резултатите са слаби. Безспорно енергийният блокаж е заразен.

Практикуването на позицията „Уейн Кук“ много би помогнало на артистите при тяхното повторно или поредно представление за разблокиране на енергийното им състояние, породено от стрес и натрупана умора.

Ако използвате тази техника, ще станете както по-добър слушател, така и по-пълноценен член на аудитория. Например, ако сте в контакт с партньор, който изглежда не ви чува, или вие самите имате затруднения при излагането на вашата теза, тази техника ще ви послужи отлично. Бихте могли да я приложите преди някоя важна среща или дискусия.

6. Ако нямате възможност да практикувате горната техника, а усещате, че се нуждаете от по-голяма яснота, можете да скръстите ръце, да кръстосате коленете и глезените си и/или китките, докато преплитате пръстите на ръцете си. През това време дишайте бавно.

7. Техника за обратно четете: Прочетете което и да е изречение от ляво надясно и обратно. При енергийни нарушения четенето „на обратно“ ще способства за концентриране и засилване енергията на мисълта, за разлика от класическото четене, което действа по-скоро релаксиращо.

„Горе ръцете!“ или за смисъла и ефекта от вдигнатите ръце

            Биотерапевтът Уейн Кук е разработил цяла система от упражнения, позната под названието „Рутината на Уейн“. С помощта на тези техники практикуващите могат да подредят делата си, да се справят с проблемите си и да продължат напред; да премахнат хормоните на стреса от тялото си и да преборят депресия, възстановявайки своето спокойствие и увереност.