Създателят на космическата медицина: Уроките и магиите са нарушаване на енергийното поле на човека

0
2691
прочитания
Проклятията са свързани с изречени негативни думи, които съсипват живота на човек. Най-често ги изричат близки хора
Причината за загубата на енергия може да е свързана с негативното въздействие на друг човек.

Обектите на материалния свят имат енергийно поле, което е различно по характер и интензивност на лъчението. Всички представители на флората и фауната имат свое собствено биоенергийно поле, чрез което обменят енергия с околната среда. Човекът също е надарен с индивидуална биоенергийна същност, чиито изменения в състоянията създателят на космическата медицина професор Иван Неумивакин определя като мярка за взаимовръзка с всичко околно. Природата и човекът имат общ електромагнитен характер. За да е здрав и щастлив, човек трябва да спазва законите на Вселената в хармония не само с всеки жител на Земята, но и с цялата планета.

В книгата си „Биоенергийна същност на човека. Митове и реалност“, в частта, озаглавена „Зло око, увреждане, проклятие“ Иван Павлович Неумивакин твърди, че уроките и магията не са измислица, а са нарушаване на енергийното поле на човека, които могат да бъдат причина за дискомфорт и други проблеми, включително и за болести. Според него те са напълно реални процеси.

Неумивакин припомня факта, че човек често чувства липсата на енергия, апатия, тревога и не може да разбере на какво се дължи това. Причината за загубата на енергия може да е свързана с негативното въздействие на друг човек.

Руският лекар пише, че най-често магии и уроки пораждат завистливите хора, които са в състояние на гняв, ревност или злоба и пред чуждите благоприятни събития в живота започват да изпитват целия спектър от негативни емоции. Този поток от неосъзнато насочен негатив пробива биополето на жертвата, като създава в нея невидима „дупка“.

„Уроките са енергиен пробив, своего рода дупка в енергийната обвивка, през която изтича енергията, което се отразява отрицателно на общото енергийно поле, намалявайки защитните способности на организма“ – пише в книгата си д-р Неумивакин.

Методи за енергийна защита, описани от Неумивакин:

1. Насочете през третото си око мощен енергиен поток в същата точка на „агресора“.

2. Ако имате работа с енергиен вампир, мислено отсечете „смукалото“ му с огромен въображаем нож или брадва.

Според известния лекар, има хора, които се поддават на програмиране отвън, т.е. възприемат думите на други хора и неосъзнато започват да действат в тяхно съответствие не по своя воля и желание.

В този случай професорът съветва човек да се вслушва в своите желания и да постъпва според своите чувства.

Проклятията са свързани с изречени негативни думи, които съсипват живота на човек. Най-често ги изричат близки хора, които употребяват фразите: „За такава като тебе никой няма да се ожени!“, „Чумата да те тръшне!“, „Как не си пукнало, като си се родило…“ и др. Тези фрази се превръщат в програми, които завинаги остават в живота на човека.

Необходимо е всеки човек да упражнява строг контрол върху своите думи, а след скандал непременно да настъпва помирение.

Като защита от различни магии и уроки Неумивакин предлага при контакт с неприятен човек мислено да се покрива тялото със стъклен похлупак; да се кръстосват ръцете и краката, а в джоба да се направи т. нар. жест „кукиш“. В редица южноамерикански страни жестът „кукиш“ се приема за мощна енергийна защита.

Други методи за енергийна защита:

1. При среща с неприятен човек, гледайки в лявото му око, мислено произнесете: „Всичко, което изрекохте и помислихте, да бъде по волята на Бога. Амин“. Произнесете го три пъти.

2. Произнесете мислено фразата: „Това не ме засяга!“.

3. Във всеки случай си пожелавайте щастие и добро здраве.

4. Носете безопасна игла във вътрешната страна на дрехата си, чието острие трябва да бъде насочено надолу.

Професор Неумивакин препоръчва вкъщи да се палят (църковни) свещи, тъй като огънят очиства отлично от негативната енергия. Със запалена свещ се обикалят помещенията в дома, като това движение трябва да се прави по часовниковата стрелка.

Най-добрата енергийна защита, според руския професор, е преди всичко добрата настройка и намерение. По законите на Вселената нищо лошо няма да ви се случи и няма да привлечете нечисти енергии, ако излъчвате любов и добронамереност, подчертава в крайна сметка д-р Неумивакин.

Професор Неумивакин: закони на здравето