Вадим Зеланд: Фрейлинг е техника за привличане на желаната реалност в сътрудничество

0
4692
прочитания
Технологията на човешките взаимоотношения, наречена фрейлинг, е съставна част на транссърфинга.
Откажете се от наме¬рението да получите, сменете го с намерението да даде¬те и ще получите онова, от което сте се отказали.

„Най-трудното от всичко е чакането. При това трябва да запазите спокойствието, което вие като стопани на ситуацията ще си изработите. Необходимо е да издържите изпитанието, защото ще има продължителна пауза, в която нищо няма да се случва.“ Вадим Зеланд

  • Транссърфинг на реалността

„Транссърфинг на реалността“ е книга на Вадим Зеланд, която разкрива непознатия странен свят на ежедневната реалност, в която много въпроси се възприемат различно.

Всички човек по един или друг начин се оказва в капана на обстоятелствата. Желанията остават неосъществени, мечтите никога не се сбъдват, но пък най-лошите очаквания се оправдават. Не могат ли да се обърнат нещата?

Транссърфингът е технология, предложена от Зеланд, за контрол на реалността. Съгласно нея, не е нужно да „постигате целите си“, тъй като всичко ще се случи в съответствие с вашите желания без никакви усилия. Зеланд представя конкретни методи, чрез които обичайният начин на възприемане на света може да се разпадне.

В транссърфинга от гледна точка на здравия разум всичко е обърнато с главата надолу.

Вадим Зеланд твърди, че ако не искате да живеете като всички останали, а искате да постигнете повече от „средните“ резултати, стремейки се към пълноценен живот, вие сте Скитник или  Странник. А Скитникът е този, който избира сам Съдбата си.

Основата на Transurfing е вариационен модел. Според квантовия физик Зеланд потокът от вариации е безценен подарък за Ума, а единственото мощно нещо, е човешкото намерение.

Идеята зад транссърфирането на реалността е, че съществуват безкраен брой паралелни реалности или алтернативно пространство. Това, което ни помага да създадем желаната реалност, е поставянето на намерения. Ако просто зададем повече намерения, ще започнем да изпитваме повече от това, което искаме в живота си. Всеки избор, който правим, ни насочва към определен „жизнен път“, определена посока. Като цяло повечето хора нямат посока и резултати, именно защото не си поставят намерения. 

Разликата между намерението и желанието е, че желанието идва от чувството за липса. Всеки път, когато казваме, че наистина искаме това, всъщност вибрационно казваме, че наистина нямаме това. Ключът е да зададем намерения и да знаем, че докато правим това, ние се приближаваме все по-близо до това, което искаме. Намеренията са и част от самото усещане. Трябва да имате чувството, че вървите в определена посока. 

  • Методът Фрейлинг / Frailing като „дълбоко гмуркане“ в желаната реалност

Вадим Зеланд очертава прост, но мощен начин за придвижване към реалностите на мечтите (разширяване на бизнес, намиране на работа, любов и др.) в пълно сътрудничество с хората, които срещаме по пътя.  Той определя технологията на човешките взаимоотношения, наречена фрейлинг, като съставна част на транссърфинга и я формулира по следния начин:

„Откажете се от наме­рението да получите, сменете го с намерението да даде­те и ще получите онова, от което сте се отказали. Дей­ствието на този принцип се основава върху това, че ваше­то външно намерение използва вътрешното намерение на партньора ви, без да накърнява интересите му. Като резул­тат получавате от него онова, до което не сте се добрали с обикновените методи на вътрешното намерение. Ръково­дейки се от този принцип, ще постигнете невероятни ре­зултати в личното си и делово общуване.“

Златното правило на Frailing е, че ако има нещо, което искате и дадете това на някой друг и помогнете на някой друг да постигне това, вие ще помогнете да създадете това за себе си.  Една от причините е, че вибрационната честота на даването на нещо на някой друг е много подобна на вибрационната честота на получаване на същото това нещо. Когато дадете нещо на някой друг, се генерира общо положително чувство. Даващият се докосва до вътрешното намерение на получаващият.

Според Зеланд колкото повече правите това, толкова повече се убеждавате на практика, че това е мощна техника за комуникация с другите хора, с които сме свързани в поле на единство.

Как чрез натрупване на лична сила и непреклонно намерение толтеките моделират съдбата си