Духовните причини на болестта от коронавирус

0
14183
прочитания
На какво се дължи болестта от коронавируса според духовното мислене и мъдростта на „посветените и просветените“?
Кои са "патогените“, контролиращи човешкото съзнание („сърце, душа и дух“)?

СПОРЕД НАУКАТА в наше време е налице преместване на причините за заболяване и смърт от заразни (инфекциозни) към хронични незаразни (неинфекциозни) заболявания. Сърдечно-съдовите заболявания, диабетът, злокачествените новообразувания и хроничните респираторни болести са с разширяващ се обем на разпространение – в глобален и в национален мащаб. Хроничните незаразни болести, които доминират в болестната картина на света, се считат за „болести на благоденствието“ и „високия стандарт на живот“ на хората. Те преобладават в развитите страни с високи доходи, макар разпространението им в развиващите се страни с ниски доходи (с традиционни инфекциозни заболявания като туберкулоза, ХИВ, СПИН, малария и др.) постепенно да се увеличава.

ДНЕС ОБАЧЕ сме свидетели на това, как заразните болести започват да се превръщат отново във водеща причина за влошеното здраве на хората и то в икономически развитите страни. Защо? Нали те са „здравното бреме“ предимно на бедните общества? Или те продължават да бъдат емблема на бедността, но вече на БЕДНОСТ ОТ ДРУГ ПОРЯДЪК? „Бедността“ на консуматорското, материално ориентирано човечество, чието съзнание духовно обеднява, инфектирано от „вируса“ на нарастващите заблуди, фалшиви ценности, егоизъм, алчност и неразумни желания. Кои са според духовно напредналите представители на човечеството „патогените“, контролиращи човешкото съзнание („сърце, душа и дух“), които го препрограмират в самоунищожителния ход на цинизма и самодоволството? Какво е тяхното предназначение? На какво се дължи болестта от коронавируса според духовното мислене и мъдростта на „посветените и просветените“?

БЕИНСА ДУНО: „Днес хората се плашат от всяка епидемическа болест, а не се плашат от греховете и престъпленията, които са причина за тези болести… Инфлуенцата иде с цел да отнеме излишния баласт от човешките умове и сърца. Тя представлява ангел-хранител за страдащите души, иде да отнеме част от непосилния за тях товар.“ „Яви се някоя епидемия някъде, започвате да се плашите. Има такива болести, които са прилепчиви, заразителни болести. Но тия болести са заразителни за ония хора, на които кръвта е нечиста…Три неща има, ако искате да се избавите от болестта: чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки избавят човека от болестите. Пак ще дойдат болести, но както са дошли, така ще си идат.“

„Често пъти хората се плашат от епидемии. Човек не трябва от нищо да се плаши, защото може да умре от страх. Например, чумата тръгнала един ден за Багдад. Среща я един човек и я пита къде отива. – “Отивам в Багдад да взема хиляда души”. Чумата пристигнала и в Багдад умрели двадесет хиляди души. Когато се връщала, среща я пак същият човек и я запитва колко души е взела. – “Двадесет хиляди” – отговорила тя. – “А защо ми каза, че само хиляда ще вземеш?” – “Аз взех само хиляда… Останалите деветнадесет хиляди умряха от страх.“ („Ти знаеш”, Неделна беседа, 01.10.1916 г.)

СЛАВА СЕВРЮКОВА: „Задават се геопланетарни катаклизми. Не питайте кога. Светът не ще погине. С изпитанията ще осъзнаем – погрешна е посоката. Ще се устремим към духовни нови перспективи, изхвърляйки на бунището на историята измамните ценности на миналото.“

МИХАИЛ ИВАНОВ ОМРААМ: „И тъй, хармонията е най-доброто оръжие срещу болестите. Ако сте болни, то е, защото поддържате в себе си безпорядък – подхранвали сте в себе си определени мисли, определени чувства, определено отношение и поведение, и това се е отразило на вашето здраве. А защо болестта възниква в даден орган, а не в друг? Защото това е изчислено математически в съответствие със законите, които те са нарушили… Тъй че от сега нататък, вместо да си губите времето да мислите за всякакви странични неща: за своите развлечения, своите сделки, своите малки любовни флиртове – мислете за Хармонията, да реализирате Хармонията в цялото си същество, за да вибрират всичките ви клетчици в унисон.“

ЕЛЕАЗАР ХАРАШ: „Не вирусът е врагът, а твоето мислене. Земното мислене е грехът. Злото в човека е опасният вирус. (Онова е външен вирус). Бог е решил да променя човешката упоритост. Бог иска едно: Хората да видят същественото в своя живот. Те са потънали във второстепенни и третостепенни неща, и Той прави…но това пак е страшната Божия Любов, която иска да промени, защото тези хора със земното мислене, в следващото прераждане – това са осакатени хора, инвалиди, без бъдеще…те ще бъдат…Говоря ти за земното мислене, големият паразит… Свят, който не търси Бога, е висящ свят.“ Убийството на животни – това е убиване на собствената ви способност за развитие. Вирусът е отмъщението на животните, той атакува спряното или отлаганото човешко развитие, пропуснатата работа върху себе си и нуждата от пречистване на мислите, чувствата и постъпките на човека.

МИХАЕЛ ЛАЙТМАН (Международна академия по кабала): Когато поглеждам другия с лош поглед, вече му предавам вирус. Защото ние сме свързани в една система и когато мисля лошо за някого, внасям вирус в цялата система, негативен сигнал, прекъсвам поръчителството. Може да е само една мисъл, но ние всички сме свързани с мисли, разговори и действия. Коронавирусът разкрива нашата отрицателна зависимост един от друг. Първо, ние откриваме, че сме неспособни да оцелеем, без да работим заедно, без да печелим един от друг. Но всичко това може да продължи само при условие, че нашата връзка стане позитивна. Коронавирусът е едно от нашествията, които са изпратени на човечеството, за да го разтърсят и да го накарат да се замисли, как да живее ПРАВИЛНО.

Здравето като осуетяване на едностранчивостта и „мрака“ у човека 

ШРИ ШРИ РАВИ ШАНКАР: „Забележете с какви бързи темпове се развиваше човешката раса, всички постоянно пътуваха, вършеха това и онова, всички постоянно в движение. Изведнъж природата ни донесе това бедствие – за да може всички да забавят темпото и да се успокоят. Вижте летищата, ресторантите, кината, дори и офисите – всички те са празни, никъде няма тълпи. По-голямата част от офисите работят от вкъщи сега. Тези, които бяха свикнали да ядат само навън, започнаха да си готвят вкъщи.
Може би в това има скрита благословия. Да бъдем измъкнати от твърде голямото консуматорство в света, от прекаленото социализиране. Научих, че дори в храмовете на Керала няма толкова хора, така че дори Боговете си почиват.“

Как влюбването в болестта може да лекува според д-р Синелников

САДХГУРУ: