Светът е нескончаем цикъл на даване и получаване на Маат – правилността

0
877
прочитания
Древните египтяни са претегляли всичко с щраусовото перо на крилатата богиня Маат, тъй като това перо никога не e грешало. Богинята Маат наблюдавала правилността на религиозните ритуали и следяла за поведението на хората. Според древните египтяни в сърцето са заключени всички лъжи и истини, извършени приживе.
Древноегипетската богиня Маат

Съществуването на света може да се представи като един нескончаем цикъл на даване и получаване на Маат, като договор, който скрепява отношенията между Бога и хората. Маат е правилността в делата и думите на човека; означава истина, справедливост, правилна преценка за нещата, правилен или истинен живот; правилно протичане на процесите, проявление на космическия ред, правда и хармония.

Древните египтяни са претегляли всичко с щраусовото перо на крилатата богиня Маат, тъй като това перо никога не e грешало. Богинята Маат наблюдавала правилността на религиозните ритуали и следяла за поведението на хората.

Според древните египтяни в сърцето са заключени всички лъжи и истини, извършени приживе. След смъртта, на церемония на претегляне на сърцето (страшния съд) се решава дали на покойния ще се даде право на живот в отвъдното. Умрелият се въвежда в Съдебната зала от Анубис. Сърцето се поставя на везна, като от другата страна се поставя Перото на истината на богинята Маат. Анубис извършва претеглянето. Тот записва показанията. Бог Хор отвежда покойния до владенията на Озирис и ако сърцето е по-леко от перото на Маат (т.е. то не е опетнено от грехове) покойният бива даряван с вечен живот, ако ли не Демонът Аммит, „Сърцеяда“, изяжда и окончателно унищожава онези, чиито сърца са по-тежки от перото на истината, лишавайки ги от право на живот в Отвъдното.

Маат е обратното на понятието исефет (“неправда“). Маат ще съществува, докато съществува и светът. Тя е неунищожима, въпреки че може да отсъства временно от света в моменти на криза и нещастия. Всичко в правилното протичане на събитията може да бъде отнесено към Маат. „Маат“ е да нахраниш гладния, да напоиш жадния, да не взимаш чуждото, да не лъжеш, да не говориш прекалено много… В същото време Маат е пряко свързана и със звездите, изгряващи по определен порядък всяка вечер на небето, със смяната на сезоните, с разлива на Нил и т.н.

Правилното случване на нещата обаче може да бъде нарушено от изненадващите отклонения от порядъка. В безоблачен ден може да се разрази гръмотевична буря. Малкото дете може да бъде покосено от тежка болест и да почине без време, посевите могат да бъдат нападнати от скакалци. В древен Египет изключението от правилото, заплахата за Маат е олицетворявана от бога Сет.

Елеазар Хараш: Търпението е Любов, Мъдрост и Истина, събрани заедно

За правилността маат – откъси от Трета идея за размишление, том XXVIII и „Окултният Египет“ от Елеазар Хараш, със съкращения:

  • Мъдростта е образованието, което идва от Бога. То не общува с училища и с академии. Истинският човек – това е истинската религия. Ако се яви истински човек, винаги се явява истинско знание и истинска религия. Извън това няма никаква религия. Само който постоянно търси Бога, си изработва правилен поглед за нещата. 
  • В Древния Египет се казва, че Бог дарява избраните с Истина… Тот казва: „Пълното знание може да бъде дадено само на този, който е минал през тежки изпитания“.
  • Защитата на човекът е най-вече истинният живот. Никакви талисмани и амулети. Това е пътят да избереш твърдо истинният живот с всичките му грешки, но да избереш твърдо. Без истината – казва древният Египет – животът няма сърце. Бог вселява истината в любящия човек. Бъди истинен, иначе ти не си от живите. Само истината има живо дихание. Истината е страна на покои сред всякакви бури. Истината сама по себе си е тайна и Тот казва: „Този, който говори истината, унищожава светът в себе си. Унищожава сътворението. Унищожава времето. Той унищожава всичките си заблуждения. Истинният човек се слива със собствената си тишина“. Истината постоянно се стреми към тържество и затова всички земни цивилизации пропадат. Само безумците мислят, че няма истина и справедливост, но на чистите тя се открива ясно и в ежедневието.
  • Великата цел на живота е вкореняване в Истината и в истинният живот. Това е мярката. Истината съществува преди света и ще бъде след него. Човек израства само тогава, когато е в единение с истината. Истината има в себе си специални звукови честоти, тя говори по особен начин. Истината е всякога по-дълбока и всеобхватна от човечеството и от всички видове мнения.
  • Човекът на истината живее във вечното време. Според египтяните има два вида време и те действат едновременно. Наречени са Нехех и Джет. Нехех означава външното време – сезони, цикли и периоди. Тук само ще допълня – човек, който казва „Времето е добро“ / „Времето е лошо“ – той увеличава ума в себе си, застоя и своето падение. Той прави съзнанието си двойно, двойствено и ума в него пише карма. За него има две времена – добро и лошо – защото той не живее в състоянието на душата и на духа си. Следващото време – Джет е вечното време, което не се прекъсва. Това е едно постоянно настроение сред всякакъв вид време. Времето се движи само в Нехех, т.е. във външното, в Джет, във вечността няма време. Там то е спряло, там всяко тяло спира движението си, защото спада към друга област, а душата полита към своето вечно състояние, което е наречено Джет. Човек сам трябва да открие своята истина и своята реалност…