Учителя: Променливата Любов се отдалечава временно, за да си почине човек

0
930
прочитания
Според Учителя Беинса Дуно при душите, между които има любов, разлюбване няма, любовта не се губи
„Бог е Любов. Следователно, когато любовта те напусне, БОГ те е напуснал.“

Според Учителя Беинса Дуно при душите, между които има любов, разлюбване няма, любовта не се губи

„Ако сте свързани с Божията Любов, никаква сила в света не е в състояние да разруши тая връзка.“ (Беинса Дуно, Любовта – носителка на вечния животъ, НБ , София, 10.4.1921)

„Любовта на Бога е постоянна. Това се отнася не само за Бога, но и за самия човек. Щом човек обича някого, винаги ще го обича – тази Любов не може да престане; може да отслабне, наглед може да се изгуби, но само когато човек заспива, т.е. потъне в други работи. После, когато се събуди, Любовта пак се проявява. Любовта, която човек има към някого, не е от това прераждане. Тя е от далечното минало, отпреди много животи.

Човешката любов продължава, и тя не се губи. Нали на Земята има дни и нощи? Но в самото Слънце не е така. Човешката любов пак се проявява след периодично заспиване на съзнанието за самата нея и постепенно се усъвършенства, префиня, докато стане Божествена. Човешката любов ще еволюира. Тя е Любов от Бога, само че има примеси. И един ден тези примеси ще се премахнат, страданията ще ги пречистят. Любовта не се губи. Всяка есен листата окапват и на пролет отново поникват. Значи всичко външно се мени в Природата. Когато едни връзки са Божествени, те непременно ще преодолеят всички препятствия и ще се проявят. Има една непроменлива Любов и една променлива. Не че е лоша променливата любов, но тя се променя, престава да действа, отдалечава се временно, за да си почине човек. Някой казва: „Онзи ме обичаше, а сега не ме обича.“ – Онзи, който те обича, те е оставил точно навреме и ти е дал точно толкова, колкото ти е нужно. След това той пак ще се яви – неговото вътрешно отношение не се е изменило към теб. Земята се върти около Слънцето по една орбита, тъй че някой път е по-близо, а някой път – по-далеч от него. Разликата в разстоянието е няколко милиона километра. Същият закон е и по отношение на душите, между които има Любов. Някой път сте по-близо до този, когото обичате и около когото се въртите, а някой път сте по-далеч от него. Тази е причината тези, които се обичат, да се отдалечават.“

Учителя: Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос