Учителя: Причини за остаряване и методи за подмладяване

0
5087
прочитания
„Ще учите закона на подмладяването!“ – извадки от беседи и лекции на Петър Дънов

Ще учите закона на подмладяването!– извадки от беседи и лекции на Учителя Беинса Дуно

 • „Вие трябва да дойдете до онова съзнание, при което повече да не остарявате, на тази възраст да се задържите. Остаряването е най-ужасната патология; това са микроби мислите за старостта. Когато се заразят от тези микроби, хората остаряват, те са като термитите, изяждат всичко свещено в човека, като оставят само кости от него… Сегашната старост е резултат на напразно изразходване на божествената енергия, който я пилее безразборно, преждевременно остарява…Еднообразна храна, еднообразни мисли и чувства състаряват човека…Излагайте се на слънчеви лъчи, за да сте здрави, бодри, весели и да се свържете с Бога.“ Из „Медицински и окултни правила“
 • „Животът всред природата е един от методите за подмладяване на човека.“ Из „Право мисли!“
 • „Ето и съвсем друг метод за подмладяване: всяка година посаждайте царевични зърна, репички, малко магданоз и босилек.“ Из „Акордиране на човешката душа“
 • „Човек започва да остарява, когато се убеди, че няма какво да прави и няма защо да живее. Чудно нещо! Малкото дете знае, че трябва да иска от майка си да суче. Като израсне, то знае да играе на камъчета, с пясъка и т. н. Юношата знае да играе на хорото. Младият момък знае, че трябва да се ожени. Бащата знае, какво трябва да прави за своя дом. Щом дойде до пределна възраст, човек казва: Не зная, какво трябва да правя. Умът ми не стига вече. Такъв виден философ бях, толкова трудни задачи решавах, но какво стана с мене, че не мога да решавам и най-простата задача? Не мога повече да нося това безчестие. — Какво става най-после с този философ? — Умира. Следователно, дойде ли до положение да не може да решава задачите си, човек умира. Из „Трудни задачи“, 17 април, 1929 г.
 • „Човек остарява, когато почне да мисли, че всичко знае. Когато помислиш, че всичко знаеш и всичко си свършил, ти си остарял. Такава старост е преждевременна. Като мислиш, че малко знаеш и започнеш като дете – отначало да учиш и с постоянство, ти си създаваш условия за подмладяване.“ Из „Задължения на ученик“
 • „Защо остарява човек?“ – Защото проповядва неверни неща. Ангелите вървят по пътя на мъдростта, дето е истинското подмладяване.
 • „Друг метод за подмладяване е човек да учи; ученето всякога подмладява.“ Из „Акордиране на човешката душа“
 • „И тъй, всички хора сега се нуждаят от истинското знание, което да ги обнови, да ги подмлади.… Всеки, който служи на Любовта, на Мъдростта, на Истината и на Доброто, може да стане външно и вътрешно красив, да се подмлади, да заживее чист и свят живот.“ Из „За тяхното неверство“
 • „Светли мисли в ума и възвишени чувства в сърцето са условия за подмладяване. Обаче и младите могат да остареят, когато изгубят своите светли мисли и благородни чувства. Който изгуби своята свещена идея, той веднага остарява.“ Из „Двата полюса“
 • „От тебе зависи да се подмладиш. Ако не допускаш нито една отрицателна мисъл в ума си, в 3 месеца можеш да се подмладиш. Когато се влива в организма нова енергия, той се обновява.“ Из „Истинско познаване“
 • „Младите трябва да се пазят от леността, за да не остареят преждевременно; старите трябва да прилагат прилежанието, за да се подмладят.“ Из „Дейност и почивка“
 • „Аз наричам “млади хора” тия, които геройски могат да носят най-големи страдания. Герои трябва да бъдете! Само по този начин ще се подмладите.“ Из „Затова се родих“
 • „Иска ли да се подмлади, човек трябва да внесе любовта в себе си, да обича всички хора, да бъде доволен от живота, от условията, при които се намира.“ Из „Смени в природата“
 • „Ако иска да се подмлади, човек трябва да се откаже от гнева, от роптанието, от недоволството.“ Из „Хикс, игрек и зет“
 • „Благодарността и признателността на човека за всички блага, които му са дадени, го подмладяват. Няма ли тази благодарност, човек преждевременно остарява.Из „Разбрани неща“
 • „Учете се да пеете, за да се подмладите. Музиката е един начин за подмладяване. Не може да се подмлади човек, ако не пее.“ Из „Лечебното действие на музиката“
 • „Като миете съдовете, пейте: „Аз ще се подмладя.“ Като се храните, пейте мислено „Аз ще се подмладя.“ Като пишете, като учите, като посрещате и изпращате гости, пейте „Аз ще се подмладя.“ Като копаете лозето и орете нивата, пак пейте.“ Из „Божествени импулси“
 • „Който върши волята на Бога, той се подмладява, става радостен и весел и животът му се осмисля. Който не върши волята Божия, той преждевременно остарява. Каквото му се даде, все е недоволен.“ Из „Вътрешна свобода“
 • „Който може да се свърже с Божествения свят, той ще се ползва от здравословните енергии в природата, които повдигат и подмладяват човека.“ Из „Развитие на мозъчните центрове“
 • „Пробуждането на способностите у човека зависят от вътрешните връзки, които той има с възвишените същества. Има ли такива вътрешни връзки, веднага силите в организма му се трансформират и ако този човек е бил стар, постепенно започва да се подмладява.“ Из „Оглашен, вярващ, ученик“
 • Подмладяването зависи от твоята интензивна мисъл. Колкото по-интензивна е мисълта ти, толкова по-скоро можеш да се подмладиш. Това значи, да имаш правилна връзка с възвишените същества, които постоянно те държат в мисълта си и ти помагат.“ Из „Раждане и растене“
 • „Доброто подмладява човека, а злото преждевременно го води към старост. Ако не се научи да живее правилно, да прилага доброто, човек заминава преждевременно за онзи свят.“ Из „Умствени прояви“
 • „Докато дава, човек се подмладява; щом започне да взима, той постепенно остарява.“ Из „Зачудиха се“
 • „Всичките погрешки в нашия живот, те са все от старите хора. Как иде старостта? Щом човек напусне любовта, той остарява. Ако една мома я напусне любовта, тя остарява. Хора, които имат любовта в себе си, те винаги са млади и никога не остаряват.“
 • „Най-сигурен метод за подмладяване е да се внесе Любовта в сърцето на човека. И който не може да внесе Любовта, той е стар. Достатъчно е човек да прояви Любовта и ще се подмлади и ако има бръчки, ще изчезнат.“ Из „Акордиране на човешката душа“
 • „Любовта подмладява, освежава човека и му дава сила да понася мъчнотиите и противоречията в живота.“ Из „Като себе си“
 • „Значи, любовта може да ви подмлади, но ако не живеете в чистота, пак ще остареете. Любовта може да ви направи красиви, но ако нямате в себе си качествата на красивия човек, скоро ще изгубите красотата си. Красивият човек трябва да бъде добър и любещ, трябва да бъде разумен.“ Из „С огън и сол“
 • „Най-първо Любовта прави човека млад. Имаш Любовта – подмладяваш се; губиш Любовта – остаряваш.“ Из „Истината“
 • „Почнете да обичате Господа и ще се подмладите. Възлюбете вярата, почнете да проповядвате за Бога, изхвърлете съмнението и лицето ви ще просветне, вие ще се подмладите. Подмладите ли се, тогава и знанието ще дойде.“ Из „Който се учи“
 • „Който греши, остарява, който върши Добро, той се подмладява.“ Из „Простотата“
 • „Когато човек придобие това изкуство – да стане кротък и смирен, той ще забележи в себе си един вътрешен процес на подмладяване. Кротостта и смирението са един метод за лекуване.“ Из „Кротостта и смирението“
 • „Чистотата обновява, преражда и подмладява човешкия организъм. Пазете се от нечистите мисли и чувства, които покварят човешката душа. Една обидна дума, казана от някого, хвърля тъмнина в съзнанието на човека.“ Из „Поучаваше ги“
 • „Ще учите закона на подмладяването. То е Възкресението. Няма да казвате: „Остаряхме”, а ще казвате: „Млади сме, ние отсега нататък ще работим! ” Из „Съчетанието“
 •  „Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и ръцете му преждевременно се набръчква. Ръцете му се набръчкват от горната страна. Това се дължи на разстройството на черния дроб и на неправилното дишане. Щом човек започне да диша правилно, бръчките от лицето и ръцете му постепенно изчезват.“
 • „За подмладяването са нужни много неща. Ако не знаете, как да се храните, не можете да се подмладите. Не могат да се подмладят онези, които ядат месо, пушат и пият. Човек се подмладява и остарява – от него зависи.“ Из „Вътрешни опити“
 • „Постът се употребява за обновяване на организма. То е един начин за подмладяване.“ „Да не преяждате и да прекарвате известно време в пълен пост. Пълният пост подмладява и ако гладуваш сегиз-тогиз през годината, ще се подмладиш, защото се обновяват клетките.” Из „Двете течения“; „Акордиране на човешката душа“
 • „Да допуснем, че някой от вас е започнал да остарява, бръчки имате, искате да ви кажа как да се подмладите. Трябва да знаете методите. Най-първо онзи, който иска да се подмладява, той трябва да се освободи от всичките безпокойства.“ Из „Точност“
 • „Който иска да се подмлади, той трябва да стане господар на гнева си. Не се гневете на никого.“ Из „Къси и дълги линии“
 • „Бъдете откровени спрямо себе си и спрямо другите – само по този начин ще се подмладите и разхубавеете. Щом Божествената идея дойде във вас, всичко ще се измени – и устни, и вежди, всичко. В Европа има дегизиране на устни, за да станат по-червени, защото червенината показва богатство и чиста кръв; нека тя дойде по един естествен начин. Да бъдем малки деца значи да престанем да лъжем Бога.“ Из „Децата“

Формула на красивия живот:

Аз живея красивия живот в Бога (верен на Бога и на добродетелите). Той ме прави все по-млад, красив, изящен, грациозен, гъвкав, изваян, съвършен. Амин. Аум. Аумен.

Подмладяване – формула:

Аз ще се подмладя, ти ще се подмладиш, той ще се подмлади.

Това ми казва Любовта, това ми казва Любовта.

Ний, които следваме пътя на доброто,

ще се подмладим; вий, които следвате

пътя на доброто, ще се подмладите;

Те, които следват пътя на доброто, ще се подмладят.

Това ни казва Любовта, това ни казва Любовта.

Учителя: Обличай се хубаво, за да поощряваш хората към добро, а не да им се харесваш