Вашите фини тела имат нужда от изцеляване

0
1265
прочитания
Вие трябва да пожелаете да се отървете от всичко, което е станало причина за болестите на вашата душа и на вашето тяло
Разрушаването и болестите на физическото тяло са само следствие от разрушаването и болестите на фините тела.

„Аз помагах на много хора. Изцелявах техните души. Правех лекове от билки и им ги давах. Но в действителност не билките изцеляваха техните увредени и немощни тела. Те се изцеляваха сами, когато съзнанието им се издигаше до ниво, на което започваха да осъзнават каква вреда нанасят на своите души и физическите си тела, когато извършват неправилни постъпки и допускат неправилни чувства.

Овладеят ли човека небожествени чувства, това е като профучаване на ураган през неговите фини тела. И ако често ви завладява ненавист, тъга, печал, завист, ревност и други негативни чувства, всеки път по вашите фини тела преминава ураган след ураган и в края на краищата тези тела се разкъсват и вече не могат да служат като проводници на Божествената енергия. В този случай вашето физическо тяло започва да боледува. И започвате да страдате от недъзи, които ви принуждават да търсите изцеление при различни знахари и лекари.

И ще ви провърви много, ако на пътя си срещнете лекар, който ще лекува не вашето тяло, а вашата душа.

Защото преди всичко нужда от изцеляване имат вашите фини тела. Вашето емоционално тяло, вашето тяло на паметта или етерното тяло и вашето ментално тяло. Именно тези тела, явявайки се по-изменчивата част от вас, подлагани на постоянното въздействие на негативни мисли и чувства, се разрушават най-напред.

Разрушаването и болестите на физическото тяло са само следствие от разрушаването и болестите на фините тела. Затова е необходимо да се лекува преди всичко вашата душа. Необходимо е да стигнете до разбирането, че вие сами, със своите неправилни действия, мисли и чувства сте принудили вашето физическо тяло да боледува.

Мнозина от вас продължават да пълнят с агресия сърцата си и да обвиняват за лошото си състояние лекарите, близките, работата, началника. Но това е неправилен подход. Първата стъпка към вашето изцеление ще бъде разбирането, че никой не е виновен за вашите болести, освен вас самите. И вие сте провокирали всичките си болести, когато сте се ядосвали, причинявали сте вреда на други хора, допускали сте сквернословие, лоши постъпки, употребявали сте замърсяващи организма ви продукти и напитки.

Вие сами си причинявате болестите. И когато стигнете до разбирането на това просто нещо, вие правите първата и най-важна стъпка към своето изцеление.

Следващата стъпка се състои в това да вземете решение повече да не вършите никакви действия, които да ви причиняват болести. За едни това ще бъде избавяне от отрицателни мисли, за други – избавяне от негативни чувства, за трети – избавяне от отрицателни постъпки.

Вие трябва да пожелаете да се отървете от всичко, което е станало причина за болестите на вашата душа и на вашето тяло…”

Мъдростта на шамана: Хората боледуват, за да си починат от това, което не искат да правят