Учителя: Достатъчно е да вземеш подбел и ти ще се подмладиш

0
3836
прочитания
Старостта е свойствена само на хората, които живеят на земята.
"На ранина, точно при изгрева на Слънцето, ще откъснете цвета и ще го турите в шишенце. "

Четири методи за подмладяване и обновяване от Учителя Беинса Дуно

„Старостта е свойствена само на хората, които живеят на земята. Тя става по единствената причина, че няма правилен процес правилна обмяна между частиците на материята, вследствие на което равновесието се изгубва и силите – също. Ако в този процес може да се внесе едно освежаване, едно обновяване на силите, човек може да се подмлади.

         Естествено ли е човек да остарява? Не е естествено. Човек остарява по единствената причина, че не спазва онова равновесие, което трябва да има в ума си. Остаряването е най-ужасната патология, това са микроби, мислите за старостта. Когато се заразят от тези микроби, хората остаряват. Те са като термитите, изяждат всичко свещено в човека, като оставят само кости от него. Хората на чувствата остаряват по-бързо, отколкото хората на трезвата мисъл.

         Подмладяването е вътрешен психически процес. В мозъка и в симпатичната нервна система има особени жлези, с които човек не знае още да манипулира. Съвременните учени не знаят още ролята на тези жлези. Един ден, като научат ролята им, те ще могат да ги използуват съзнателно като средство за подмладяване.

         Човек може да се подмлади не само по алхимически начин, но и чрез мисълта си. Светлата мисъл на човека създава около него приятна атмосфера, която го прави способен да възприема хубавото и красивото от живата природа.

         Много начини има за подмладяване.

  • Стани рано сутрин, хвани долната, месестата част на ухото. После разтрий костта зад ухото си. Прави всяка сутрин това.
  • Искате ли да се подмладите, направете следния опит. Ако сте човек на 50-60-годишна възраст, всяка вечер, като си лягате, кажете в себе си, че утре ще бъдете с 5 години по-млад, отколкото сте днес. Правете този опит цяла седмица. Ако сте успели да вложите тази мисъл в подсъзнанието си, в края на седмицата наистина ще бъдете с 5 години по-млад. Така правете няколко седмици наред, докато се подмладите, че стигнете до 25-годишна възраст.
  • В продължение на 5 години най-много човек може да се подмлади. За да постигне това, той трябва да пристъпи към следния опит: всяка вечер, като си ляга, да си каже, че на сутринта ще намери на главата си един чер косъм. На другата вечер да си каже пак същото. И наистина, всяка сутрин той ще намира по един почернял косъм. Ден след ден космите му ще почерняват, докато една сутрин види, че цялата коса е станала черна. Това зависи от силата на мисълта му и от неговата вяра.
  • Достатъчно е да вземеш подбел и ти ще се подмладиш. Но трябва да знаеш през кой ден на годината да го вземеш, дали когато цъфти и, изобщо, по кое време на годината. Според мене най-добре е да го вземете, когато в него се балансират положителните сили. Човек трябва да попадне в този момент, когато подбелът е в състояние да самоудоволствие и е готов да дава, да помага. Това е и с всички останали растения. Тогава човек трябва да излезе рано в зори или при изгрева на Слънцето, когато на небето няма нито един облак. Има ли най-малкия облак, лекарството се разваля. Ако съвпаднат тези състояния, тези моменти, тогава ти ще си откъснеш един цвят и ще го затвориш в едно шишенце. Ако знаете това изкуство, кога да откъснете този цвят, вие ще изпитате голям трепет, когато се приближите към подбела, защото той ще ви подмлади и радост ще бликне у вас. На ранина, точно при изгрева на Слънцето, ще откъснете цвета и ще го турите в шишенце. Съгласен съм с вас, че мъчно става човек да попадне в такова съчетание, на такъв ден. Денят не трябва да е мъглив. Все ще дойде ден, когато ще се достигне това знание, но това се постига само по пътя на Любовта. Любовта да е проникнала в човека и да го владее, подразбирам възвишената Любов. Възвишената Божествена Любов има за цел да възвърне младенческото състояние на цялото човечество.“

Учителя: Причини за остаряване и методи за подмладяване