Връзката с Висшите светове е най-голямо благо. Как е възможна?

0
5275
прочитания
Full title: The Assumption of the Virgin Artist: Francesco Botticini Date made: probably about 1475-6

Учителя Беинса Дуно: Защо е необходимо и как е възможно свързването с напреднали същества, бели братя и възвишени духовни сили

            Учителя Беинса Дуно съветва да се прави връзка с Висшите светове като част от процеса на разширяване на човешкото съзнание. Той казва: „Сега всички вие трябва да отворите сърцата си за Разумните същества, да влезете във връзка с тях. Това може да стане само ако възстановите вярата си в Бога.“

            В една беседа Учителя твърди, че древните формули за призоваване на Висши същества от Реалния свят вече не действат и не бива да се използват, защото те вече са се изкачили на по-високо стъпало и по-вероятно е на такива формули да се отзоват същества, които са изостанали в еволюцията си. Поради това, за да влезе във връзка с Висшите светове, човек трябва да работи – казва Учителя. Това означава еволюиране на човешката душа, на добродетелите като път към Висшите светове и изработване на силна чиста мисъл, която да  направи възможно свързването на човека с Напредналите същества и разумните души.

ЗАЩО Е НУЖНА ВРЪЗКА С ТЯХ

Според Учителя:

 • „Няма по-голямо благо за човека от това да го посети един ангел или светия.“
 • „Ако имате връзка с Възвишени, с Напреднали същества, мъчнотиите ви моментално ще се разрешат. Нямате ли тази вътрешна връзка, никаква мъчнотия не можете да разрешите. От тази връзка зависи всичко. Величието на човека се определя именно от тази връзка. Който няма тази връзка, той не може да се надява на никакви постижения. Никой не може да се развива, ако не се свърже поне с един Велик дух. Ако ти всеки ден не можеш да се свържеш с една Напреднала душа, ти не можеш да имаш растеж.“
 • „Истинското богатство се крие в напредналите души. Никой не може да се развива, ако не се свърже поне с една велик дух. Значи прогресът зависи от великите души, които минават край вас и ви оставят своето благословение.“ (НОВАТА МИСЪЛ – изд. 1947 г. София – 234)
 • … ако имате девет помощници вие ще бъдете гениален човек и ще можете да работите във всички изкуства. Затова първата ви задача е да спечелите благоволението на тия Същества. (ПРАВЕДНИЯТ – 97) Разумни, Възвишени същества, които от незапомнени времена са завършили развитието си. Вие трябва да бъдете във връзка с тия Същества, защото те ще ви помогнат в реализирането на вашия план. (възможни постижения – 137)
 • В този свят живеят Разумни, Съвършени същества, без никакви слабости. Срещнеш ли един жител от Възвишения свят, той е готов да ти услужи, да се жертва за тебе, без никакво възнаграждение. Възвишените същества са абсолютно безкористни. Те са богати, от нищо не се нуждаят. (вечно подмладяване – 28)
 • Благоприятни условия има само за онези, за които Разумните същества слизат да ги ръководят. Те ще им кажат: „Не бързайте да вървите, разсъждавайте малко!” Например, искаш да правиш една работа, но нещо ти казва: „Не прави това, почакай!” То те учи. Искаш да четеш по някой предмет, то ти казва: „Не е време”. Щом започнете да постъпвате така, животът ви ще се оправи. Ако нямате едно вътрешно ръководство, как ще живеете в света? (РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА – изд. 2003 г. София – 65)
 • „Когато работите на хората се нареждат добре, Светлите същества им помагат; когато работите не им се нареждат добре, Светлите същества са ги изоставили сами на себе си.“ (Все що е ПИСАНО – 150)
 • Щом човек попадне при лоши условия, това показва, че той е лишен от Разумните същества, които са му помагали Той трябва вече да стъпи на краката си, и сам да си услужва. (Реалности И СЕНКИ – 77)
 • Вие можете да се родите духовно и вашето духовно раждане да съвпадне с едно щастливо благоволение на съществата от по-висшите йерархии. Туй е, което Христос нарича новораждане – може да се родите, без да умрете, и пак да живеете в тялото си. Целият ви живот ще се измени, всичките нещастия ще ви напуснат и от горе започва да идва едно благоволение. За да дойдете до това щастливо съчетание, под ръководството на тия висши йерархии, които да се заинтересуват от вас, вие трябва да намерите вашия Учител и да нямате абсолютно никакво съмнение в Него.
 • Ние трябва да се върнем назад, да изправим живота си от всички тия недъзи и да се свържем със съществата от тия висши йерархии, защото иначе няма отгде да черпим сили, а животът на Земята е скачен с тия йерархии. Ние не можем да прогресираме, без да спечелим благоволението на когото и да е от тях. Да не мислите, че можете в света да си пробиете път другояче. 82, из „Вяра и съмнение“
 • За да се освободи от всички свои дефекти и недостатъци, човек трябва да се свърже, в съзнанието си, с всички Напреднали души, които са завършили развитието си. Който не е запознат поне с една от тия души, той не може да се освободи от своите слабости и недъзи.
 • … дава простор, сила на вашия дух, на вашата душа, ум и сърце. Те ще направят да бъдете доволни от себе си.
 • Казвам: Напредналите, Възвишените същества, които днес присъстват тук, уреждат вашия живот. Например някой ученик има слаба памет: учи, мъчи се, но не постига целта си. Като го види един от тези братя, бутне центъра на паметта му и от този момент нещо просветва в ума на ученика и той започва да помни, да учи лесно уроците си.
 • Когато ангел слиза от Небето да ви помага, обърканите ви работи се изправят, правите работи вървят напред и вие отивате от успех в успех, от слава в слава.
 • И тъй, свързвайте се с Разумния свят, за да се обновявате. Не се съмнявайте в съществуването на този свят. Не се съмнявайте в съществуването на Бога, на ангелите, на добрите и свети хора. Усъмните ли се в тях, вие се съмнявате в себе си.
 • Тяхното бъдещо развитие зависи от връзката им с нас. Като направят тази връзка, те се повдигат на една степен по-високо. Ако не я направят, тяхното развитие ще се спъне. Същото се отнася и до нас: ако и ние не направим връзка с ангелите, и нашето развитие на Земята ще се спъне. Значи тази връзка е необходима, за да се разшири нашето съзнание, да минем от една фаза в друга.

На всеки човек е дадена специална работа, която той сам трябва да свърши.

СЪЩНОСТ, СЪЩЕСТВУВАНЕ НА НАПРЕДНАЛИТЕ СЪЩЕСТВА И КАК ДА ГИ РАЗПОЗНАЕМ

„Както мравката няма представа за живота, науката и културата на човека, така и хората нямат представа за живота на Небето, за науката и културата на съществата, които живеят там.“ „По отношение на ангелите хората са цветя. Значи нашите добродетели и недъзи, положителни или отрицателни, се явяват в тяхното царство като цветя. Ангелите изучават човека от неговия цвят.“

„Ние мислим, че човек е най-горното стъпало на еволюционната стълба, обаче еволюцията е безкрайна. Както има същества по-долу от човека, така има същества и над човека. Те са се развили в миналите вселени.

Цялата Вселена, която Бог е направил, е пълна със същества, които са много по-културни от нас, много по-организирани.“

„Човек трябва да се подчинява на Разумния свят, защото се намира в зависимост от Разумните, Напреднали същества. Сегашните хора не подозират, че над тях се намира една йерархия от Възвишени същества. Те са завършили развитието си, поради което днес управляват слънчевата система. Свободата на човека се заключава в доброволното му подчиняване на Разумните същества. В това се заключава и неговото бъдещо развитие.“

„Сега всички ангелски йерархии, всички Разумни и Възвишени същества са заети с велика работа. Те строят нова вселена, нов свят, в който могат да живеят само нови хора, с идеално организирани тела, умове и сърца. За да не им пречат сегашните хора, те са им дали един малък свят на разположение – да се занимават с него, както разбират.“ 

„Никой не е сам в живота, никой не е изоставен. Хиляди Разумни същества седят около вас, грижат се, мислят, по какъв най-лек начин да ви извадят от мъчнотията, в която се намирате.“ (Лъчи на ЖИВОТА – 194)

„Някой ден си весел, разположен, през целия си живот ще помниш това състояние. То се дължи на някое Същество, което чрез любовта си към тебе, показва, какво нещо е истинската любов.“ (ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА – II том – 172)

„Тези Същества, които са готови всякога да помагат на човечеството, са наречени „Невидими помагачи”. В миналото, когато не са знаели това, хората са чувствали помощта им, но са мислили, че тези Същества са някакви божества, вследствие на което са ги боготворели. Така се е създала идеята за многобожието, като са делили божествата на добри и лоши. Всъщност, Невидимите помагачи са Божествени лъчи, изпратени от Бога да помагат на хората в техния труден път. Благодарете на Бога за тези лъчи, без да ги боготворите. Когато срещнете една круша, или един извор на пътя си, това не са нищо друго, освен условия, които подпомагат вашето развитие.“ (Великото и красивото – 120)

„Всеки човек си има Свои духове, които му помагат. Те са Служебни духове и имат връзка с миналото на човека.“ (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – ІІІ том – 267)

„Ако една от тия души ви посети и намери, че не сте готови, тя ще ви напусне. Няма по-голямо нещастие за вас от това, да ви посети една Светла душа, а после да ви напусне. Това е цяла катастрофа. Човек трябва да работи върху себе си, да се освободи от нечистото и да остане в него само Божественото.“ (Божият глас – 55)

„Вашите Настойници са Възвишени същества, те имат добро желание към вас, да успявате.“ (МОК – ІV г. -14 лекция – 82)

„Разумният свят не иска да товари никого. Той дава на всеки човек толкова товар, колкото може да носи. Тъй, щото, когато някой се оплаква от непосилен товар, той трябва да знае, че сам се е натоварил.“ (Да живеем за Господа – извънредна – 1937 г. – 5)

„Те не гледат на живота като обикновени хора. Ако някой е научил закона на живота, те веднага прекратяват зададената задача, като му дават нова. Не е ли научил урока си, те му остават същия урок, макар и за 20 години още. Че някой се молил по три пъти на ден, че се молил 20 години наред, това нищо не значи.“ (ЖИВА РЕЧ – 54)

Разумните същества работят върху него, поучават го, съветват го, докато той още не е пристъпил към избора. Пристъпи ли към избора, те го оставят свободен, сам да решава. Значи, при действията си за добро или за зло, ние сме сами. Божественият закон предоставя на човека да действа свободно и в доброто, и в злото. И за едното, и за другото той сам носи последствията си. Всяка негова постъпка се отразява върху съзнанието му. Лошите постъпки предизвикват наслоявания върху мозъка, вследствие на което става помрачаване на съзнанието, губене на памет, намаляване на способностите. За да бъде изборът ви всякога правилен, вие трябва да работите върху съзнанието си, всеки ден да го разширявате по малко.“ (Светлина на мисълта – 126)

„Всяко хубаво чувство, всяка хубава мисъл са все дар от тези същества.“ (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – I том – 399)

„Когато дойде светла мисъл/чувство в теб, едно Висше същество те е посетило и ти е оставило едно благословение. Тази мисъл/чувство ти е подарък.“

„Тяхната помощ е невидима, никой не знае как помагат. Те намират посредници и чрез тях действат. Как да ги познаем? Де живеят те? В непристъпни места. Дето те живеят, човешки крак не е стъпвал. Те се движат и между хората, но дегизирани, никой да не ги познае. Те се явяват като стар дядо, или като млад красив момък; като дете, като млада жена, или като стара баба; като прост слуга, или като виден професор. За да ги познаете, изучавайте човешкото лице. Добрите и свети хора имат особен белег на лицето. Адептите също имат особен белег.“

„Един ангел може да дойде в къщата ти и да се разговаря с тебе като някой обикновен човек, но ще ти говори на такъв чист български език, на какъвто никой не може да ти говори. Един ангел може да дойде в къщата ти и ще ти говори и на английски език, но на такъв чист английски език, на какъвто никой не може да ти говори. Ако сте във Франция, в Германия или където и да е и срещнете един ангел, той ще ви говори на такъв чист френски или немски език, на какъвто никой французин или германец не може да ви говори. Като говориш с този ангел, ще си кажеш: „Какъв разумен човек е този!“ Ти ще усетиш да лъха от този човек една приятна топлинка, и сегиз-тогиз ще видиш от него една особена светлина. Ти ще почувстваш пред този човек такова разположение, пред което всякакво користолюбие в тебе ще се загуби, и в душата ти ще се породи непреодолимо желание да живееш един малко по-друг живот.“

Някой път може да дойде един ангел да ти помогне, но засега има много ангели на Земята въплътени, които всякога могат да ти се притекат на помощ. Достатъчно е да отправите мисълта си към тия ангели и те веднага ще дойдат да ви помогнат. И в София има доста въплътени ангели. Не само в България, но и в Англия, и в Америка, и във Франция, и в Русия – навсякъде има такива ангели. Благодарение на тия ангели – служители на Бога – хората могат да понесат тия изпитания, през които минават.“ 

„Много ангели, много адепти, облечени в костюми на обикновените хора, се срещат навсякъде по Земята, в големите градове, като в Лондон, в Париж, в Берлин, в София и другаде. Някой казва: Какви ли са ангелите? На вид те са обикновени хора, но дават насока на всички същества в живота. Те са капацитети по разни въпроси и представят нещо подобно на стрелките в часовника, които определят времето и дават посока на движението. Те са постоянни по характер и прояви и всякога верни на обещанието си: каквото казват, изпълняват. Сълзи на очите им няма да видите, скърби – също нямат, обаче носят скърбите на хората. Богати не са, но дето отидат, в който дом влязат, внасят богатство и щастие.“

„Можем ли да виждаме ангелите? Човек всеки момент може да срещне някой ангел, но като се усъмни в него, веднага ще го изгуби. Зад всяко добро дело, зад всяка светла мисъл, зад всяко възвишено чувство се крие един ангел. Усъмните ли се в добрата постъпка, в светлата мисъл и в благородното чувство, ангелът моментално изчезва. За да го задържите по-дълго време при себе си, вярвайте във всичко възвишено и благородно, в когото и да сте го видели. Вярвайте във всичко, което ви повдига, и благодарете за всичко, което ви се случва.“

„Тия хора, в които се вселява по един ангел, ние наричаме гениални хора. Вие казвате: „Този човек е гениален“. Аз казвам: „В този човек живее един ангел“. „Ама той е свят човек“. Да, в него живее един ангел, затова е свят човек.“

„Когато един ангел види, че у Бога се зароди едно дълбоко вътрешно желание да прати някого от Небето да помогне на някоя паднала душа, този велик ангел жертва всичкото свое благо за тази душа и слиза да й помогне. Този ангел като дойде, няма да ти подаде ръката си да му я целунеш, но ще се яви като един велик извор вътре в живота ти, ще се яви като една велика мисъл, като един велик вътрешен стремеж, ще подигне душата ти към нещо възвишено и благородно.“ 

„Невидимият свят цени усилията на човека и в края на краищата ще го възнагради. За да опита вярата ви, Разумният свят съзнателно ви поставя на изпитания. Това се дава като задача на всички хора, пред които стои сериозна работа.“ „Любовта изпитва всички души. Като постави човека на изпит, тя ще го прекара през най-големите страдания, през най-големия мрак. Тя чака човека зад този мрак. И когато той каже, че всичко се свършва с него, тогава именно зад тази мрачина Любовта ще излезе, ще хване човека, ще го прегърне. Това наричаме ние ангела на смъртта. Той ще хване човека, ще го прегърне и ще го занесе в един светъл свят.“

„Мощни, силни са идеите, с които живеят Възвишените същества. Ако се натъкнете на тях, не само че няма да ги разберете, но ще се объркате, ще дойдете до полудяване. Как ще се справите с Възвишените същества? За вас те са подобни на богове. Едни от тях управляват Сатурн, други – Сириус, трети – Венера, четвърти – Земята.“

„Следователно когато се говори за Невидимия свят, подразбират се всички блага, които поддържат живота. Който се ползва от услугите на хората, той е пак в духовния свят. Материалният свят е свят на скърби. Когато духовните радости и блага се проявяват в този свят, те го организират, както влагата, светлината и въздухът преработват почвата. Който се радва, той може и да търпи, но търпението още не е радост. И сърцето на човека може да мръдне, да трепне, но това още не е радост. Никой не може да отнеме истинската радост на човека. Има същества, които вървят изключително по пътя на радостта. Ангелът например никога не може да бъде тъжен. Той не знае какво нещо е тъга. Когато радостта посети един дом, това показва, че някой ангел внася радостта в този дом. Да мислите, че човекът създава радостта-това е заблуждение. Никой човек в света не може да създаде радост на своя ближен. Радостта не е произведение на Земята. Тя е последствие на възвишения живот, който работи за издигане на хората.“

КАК ДА СЕ СВЪРЗВАМЕ С ТЯХ

„При добро разположение на духа човек привлича възвишените и разумни същества към себе си и те му помагат. Не може ли да се свърже с тях, каквито и усилия да прави за своето повдигане, трудът му отива напразно.“ (Устойчиви величини -26)

Разрушителната мисъл се превръща в енергийна „ларва“.

„В мозъчните центрове на човека може да се установи дълбок вътрешен мир. Щом придобие този вътрешен мир, ученикът вече има съдействието на Светлите същества от невидимия мир. При това положение ученикът ще бъде посещаван вечер от Добри същества, от светли и Възвишени духове, които ще го поучават. По този начин и сънят и будното състояние на човека се осмислят. Човек заспива вечер, за да престане временно да се занимава с материални работи. Тогава Светлите и Възвишените същества ще го посещават, ще го поучават… Следователно, вечер човек слуша и възприема от Светлите същества, а денем се разговаря с Добрите хора на Земята. Добрите хора са само на Земята, а Светлите същества – на небето.“

„Ако искаш правилно да разрешиш известен въпрос, абсолютно престани да мислиш за него. Това значи стани пасивен за своята безпокойна, тревожна мисъл, за да можеш да възприемеш една положителна мисъл от висшия свят. Тази мисъл ще ти помогне да разрешиш правилно своя въпрос.“
„Когато вашите мисли и чувства проникнат между съществата от Разумния свят, те веднага започват да ги обработват. Каквото изработят, те го връщат пак на Земята. Всеки човек взима това, което е направил. Какво ще получите зависи от материала, който сте изпратили.“ (РЕАЛНОСТИ И СЕНКИ – изд. 1941 г. София – 47)

„Щом се развие нашето причинно тяло, то Висшите същества ще дойдат да ни помогнат. Това е колективна работа. Щом не живееш за себе си, а за другите, тези Висши същества ще ти помогнат.“

„Щом постъпвате разумно и отправите мисълта си към Възвишения свят, веднага ще ви се притекат на помощ.“ (БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ – 111)

„Казано е в Писанието: „Ангел Господен се застъпва за ония, които се молят на Бога.” Следователно, когато се молите на Бога и Го призовавате на помощ, непременно някое Светло същество ще дойде от невидимия свят, да ви придружи в трудни и страшни часове на вашия живот. Сам никой не може да мине своя път. Сам никой не може да свърши възложената му ра­бота. Все трябва да му дойде някаква помощ. Щом се намерите в затруднение, помолете се сърдечно, и веднага Служебни същества ще ви се притекат на помощ.“ (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА – 257)

„Вашите Приятели от невидимия свят искат да бъдете умни, да бъдете силни, да притежавате всички добри качества, да издържите изпитите си, да бъдете носители на Божествените идеи, да пръскате светлина, да утешавате страдащи, бедни, немощни, да си състрадавате един друг. И още хиляди други работи те изискват от вас. И когато вие се съгласите с всичко това и започнете да изпълнявате техните изисквания, вие ще почувствате една вътрешна радост. Душата ви ще се разшири, умът ви също. Ще забележите като че нещо тайнствено става у вас, чувствате се като някаква птичка, която се вдига нагоре с крилата си. Това показва, че имате благоволението на тия ваши приятели. Те ви казват: „Вървете напред и ние ще ви помагаме!” (МОК – ІV г. – 12)

„Вашият параход е в бурното море, в бурните вълни на живота. Той рискува да потъне. Какво трябва да направите? Дайте сигнал, т. е. помолете се, обърнете се към Висшия свят, да ви изпратят помощ. В скоро време помощта ще дойде, и вие ще бъдете вън от всякаква опасност. Казано е в Писанието: „Постоянно се молете!” Това значи: Винаги бъдете свързани с Божествения свят… Който се моли от сърце, той непременно ще получи отговор.“ (ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА – 257)

„Обикновено, невидимият, духовният свят работи вечер, а на физическия свят се работи през деня.“ (ВЪЗМОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ – 11)

„Всички Възвишени същества се събират не само около вас, но и около ония, които имат мисли, желания, стремежи към възвишеното в света. Те работят върху тия души, помагат им.“ (БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ – 45)

„Те са много внимателни и се интересуват от всяко същество, което иска да работи, да учи, Реши ли някой човек да учи, те му изпращат Учител.“ (ПО БОГА НАПРАВЕНИ – изд. 1929 г. София – 93)

„Щом видите някаква погрешка в другите или в себе си, ще знаете, че тя е задача, която трябва да решите.“ (Възможни ПОСТИЖЕНИЯ – 41)

„Когато човек има чисти, възвишени стремежи, тогава Светлите духове го обикалят и работят върху неговото повдигане, за да го подготвят и се вселят в него.“ (АКОРДИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ДУША – I том – 123) „Например: ако сърцето на някой човек от Земята е изпълнено с възвишени и благородни чувства, достатъчно е той да помисли за някой ангел – и ангелът ще бъде при него. Няма ли такова сърце, никой ангел не би напуснал мястото си за него.“

„Кажете ли така, вие се ограждате с една мощна аура и всички Бели Братя са на ваша страна: В Божествения план е аз да раста в Добродетелта. В Божествения план е аз да възраствам в Божията Правда. В Божествения план е аз да живея в Божията Истина. В Божествения план е аз да цъфтя в Божията Мъдрост, да изгрея в Божията Любов. Туй право никой не може да ми го отнеме. Дето е Господ, там съм и аз.“

„Когато човек се поддаде на своето низше съзнание, загубите вървят една след друга. Подигне ли се в Божественото съзнание, печалбите, успехите идват един след друг. Това значи човек да спечели доверието на своите Напреднали братя, на ангелите, на светиите и на Бога. Да спечелите доверието на всичко възвишено в света -това е идеал, към който всеки трябва да се стреми. Който не следва този идеал, той е на крив път в живота си.“

„Когато не можеш сам да придобиеш нещо, моли се да дойдат Светли същества от Невидимия свят да ти помогнат. Добре е да дойде при човека някоя гениална душа, която да му помогне в постигане на Великото знание. Това означава стихът: „И ще изпратя Духа Си“. Ако служи на Бога, човек всякога се ръководи от един ангел, който носи благословение за душата му.“

„Дръжте в ума си светли мисли, а в сърцата си – възвишени чувства, за да привлечете към себе си Напреднали същества. Като дойдат при вас, те ще ви донесат своето благословение, ще уредят живота ви.“ 

„Питаш: „Защо страданията ми не престават?“ Защото скулпторът удря със своя чук върху тебе. Ти си камък, който той изглажда. Той ще удря върху тебе, докато постигне целта си. Постигне ли целта си, той престава да удря. Ако си недоволен от работата на това Разумно същество, ще си създадеш по-голямо страдание. Ще развалиш материала за статуята и ще станеш негоден за работа. Скулпторът ще те захвърли на пътя да се търкаляш с години там, от всички подритван. Там те очакват по-големи страдания. Като знаеш това, издръж страданията, които скулпторът ти причинява. Така ти ще придобиеш нова светлина, нова идея. Ще те кръстят с ново име – носител на Новото в света…. Който страда, това си ти; който работи, това е Разумното същество. Ти ще страдаш и ще чакаш търпеливо, докато Разумното същество свърши своята работа. И скулпторът има мъчнотии. Като работи върху тебе, той те изучава, следи доколко се поддаваш на неговата работа. Ако си своенравен, той мъчно се справя с теб. Той работи едно., ти – друго, той гради, ти разваляш. После се чудиш защо работите не вървят. Не се меси в работата на скулптора. Наблюдавай как той работи. Гледай как парченце след парченце пада от тебе, но не се опитвай да ги залепваш там, отдето скулпторът веднъж ги е отчупил.“

 „Казваш: „Нещо в подсъзнанието ми работи“. Имаш желание да направиш нещо хубаво, велико – то се дължи на тия същества в тебе. Казваш: „Аз имам подсъзнание„. То значи: аз съм във връзка с тия Висши същества.“ 

„Ако една мисъл, една идея ви посети и внесе във вас радост, светлина, мир, лекота-тя иде от Божествения свят, от горе. Ако внесе у вас скръб, тъмнина, страх, безпокойство и тревога – тя иде от долните сфери, от низшите светове. За да ви помогнат Висшите Напреднали същества, трябва да имате техните добродетели. За да не ви пакостят низшите същества, не трябва да имате техните слабости.“ 

„Човек има центрове в себе си, чрез които може да се съобщава с по-висшите светове. Но той трябва да организира духовното си тяло. В това физическо тяло се организира духовното. Организирането на духовното тяло става по следните методи: Чрез Любовта; Чрез служенето на Бога; Чрез молитвата. Ако човек не изгубва равновесието си, мира си при разните противоречия в живота, това е едно мерило, по което се познава до каква степен е организирано духовното му тяло.“

„Ти казваш: „Искам да отида в другия свят“. Но за да отидеш в другия свят. трябва да имаш по-фино тяло, а пък го нямаш. Като го нямаш, какво трябва да направиш? Както на Земята трябва да имаш едно тяло, така и в другия свят трябва да имаш тяло. Ако останеш и тук без къща, и там без жилище, тогава казвай, че не е хубаво това положение. Много теории има. Много души има на Земята, които са излезли из тялото си и се намират под едно първобитно състояние из въздуха. Нито жилище имат, нито дом имат. И те бягат, като духне вятърът. И като се развали времето, бягат да се скрият в някоя дупка. Те са постоянно между хората. Като ядат хората те взимат участие, но уста нямат, стомах нямат, уши нямат. И насърчават хората, като че те ядат. И те са, които създават големите нещастия в този свят, които сега съществуват. Те на тях се дължат, на тези неорганизирани души.“

„Щом мислите за Бога и за Възвишените същества, свързвате се с тях и приемате техните мисли и чувства. Мисли и пожелай да дойде Царството Божие на Земята, да се прослави Името Божие, да се въдвори Царството Божие и Неговата Правда и да изпълняваме Волята Божия по Любов. Какво нещо е Царството Божие? Дойде ли То, ще има мир, разбирателство между хората и ще престанат всички тези изтезания и насилия в света, които сега съществуват. Когато човек се моли, Висшите същества присъстват. Добрият говор, красивата реч ще ви свърже с Напредналите същества. Изгубите ли мислите, чувствата и говора, всичко сте изгубили. Смисълът на живота се крие в мислите, чувствата и словото. Необходимо е човек всеки ден да има съзерцание и молитва, дълбоко уединение в себе си, общение с Бога и с Напредналите същества. Във време на съзерцание всички врати на външния свят трябва да бъдат затворени.“

„Освен нощните часове, благоприятни през деня са следните: между 11 и 12 ч.; между 17 и 18 ч.; между 21 и 22 ч.; към 24 ч. – като изключение. Всеки ден човек трябва да прекарва известно време в размишление  и концентрация, за да възприеме енергии от Божествения свят, за да развие спящите си сили и да се пробуди в него по-висше съзнание.“

„Проучвайте 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 16-а, 17-а, 18-а и 19-а глави от Евангелието от Йоана, размишлявайте върху тях и влезте вътре в този дух, докато дойдете до разбирането на нещата.“

„Мога да дам някому и друг метод за запознаване с един ангел: идете да направите добро на някой беден, страдащ. Понеже ангелите идват на Земята да помагат, когато някой човек има много големи противоречия, ти, като отидеш да помогнеш от своя страна, ще се запознаеш с ангела на мястото, дето е дошъл. Големите мъчнотии са място за запознаване с ангелите.“

„Трябва да се изучава Природата. Всички нейни прояви са все резултат от дейността на Разумните същества. Ние трябва да разгледаме цялата Природа като проява на дейността на Разумните същества и по този начин да влизаме в мистично общение с нейния вътрешен живот, който е живот на тези Напреднали същества, и в тях да виждаме изявление на Бога. Друг начин за влизане във връзка с Напредналите същества е четене на Евангелието, четене „Деяния на апостолите“ и на други хубави свещени книги. За влизане в общение с Невидимия свят човек трябва да проучва опитността на хората, които са минали по този път. Това не е нещо, което човек изкуствено може да добие. По механически път това е недостъпно. Човек, като проучва тяхната опитност, постепенно ще се събуди и сам ще добие опитност.“

„Най-важното условие е Чистотата. После е важен и стремежът на човека. Стремежите на човека да бъдат от същото поле, в което се намират и стремежите на ангелите, т.е. служене на Бога. Светлите същества желаят да влязат във връзка с други същества, за да може да се работи.

За да влезе човек във връзка с Висшите Напреднали същества, трябва да работи. Всеки ден той трябва да се пречиства. Колко непотребни мисли и желания има, които като мухи хвъркат около него. Какви ли не безполезни мисли има човек и по-голямата част от живота му е прекарана в безполезни работи. Когато влезе в езотеричната страна на живота, той ще влезе в общение с Невидимите същества и трябва да бъде много внимателен да не би да е способен на най-малка отрицателна мисъл-недоверие, съмнение, колебание.“ 

Лекият живот е тежка болест.

Ако направиш услуга някому на Земята, ти ще имаш благоволението на Висшите същества горе и ще можеш да влезеш в общение с тях, а това значи да работиш за разпространение на Новите идеи, да обръщаш души към Бога, да ги водиш към Бога, да помагаш за тяхното пробуждане. В такъв случай ще имаш благоволението на Висшите същества. Ученикът трябва да има най-чисти мисли и да се свърже с умовете на всички добри хора.

„Трябва да имаш Абсолютна чистота и да се примириш с всичко в Природата – и с хората, и с всичко друго. Да нямаш ни най-малка лоша мисъл и лошо чувство към когото и да било. Абсолютно към всички да имаш хубави мисли и чувства и да ти стане всичко приятно, да няма за теб нищо неприятно; и точно тогава ще се яви ангелът и Природата ще ти проговори. Значи всичко да обикнеш с душата си и да се пречистят умът, сърцето и тялото, за да се види това.“

„Ако имате горе приятели, вие сте блажени. Мислете за техните идеи, за тясната интелигентност и чистота. Когато мислите за тях и изобщо изпитвате Любов към тях, тогава те ще ви се изявят.“

„Че вие искате много нещо – да си оставят работата и мястото, където работят, и да ви посетят. Не, ти ще отидеш там, дето те работят, и тогава ще има условия да ти се явят.“

„Висшите същества десетки пъти са ви срещали и някои от тях са ви говорили. Те могат доста време да стоят в една и съща физическа форма. А когато искаш да се запознаеш с тях по вътрешен начин, ти ще се вдълбочиш и с години ще чакаш. Може това да ти вземе една година, десет, двадесет, тридесет години, но те ще дойдат и ще те посетят. Не знаеш кой ден ще дойде това същество. Представи си, че едно същество образува пред теб светла топка и ти я виждаш. Това е вече запознаване с едно от тези Висши същества. А ако иска съществото да слезе по-долу до твоето съзнание, то може да вземе човешка форма.“

„Добре е човек да мисли за Напредналите същества, трябва да мисли за тях, за тяхното съзнание, за тяхната интелигентност, за тяхната чистота! И когато мисли, да изпитва Любов към тях. Ако човек има Любов към тях, те ще му се изявят. Ранните утринни часове, преди изгрев-слънце, са най-благоприятни за това.“

„Има ангели, които слизат със специална мисия на Земята. Един такъв ангел може да мине край дома ви, но вие не можете да го накарате да остане във вашия дом. Той е като екскурзиант – мине, остави нещо и си замине.“  

 „Пощата носи вече техните писма, подаръци, чрез които се предава Божието благословение. От вас зависи да ги приемете навреме или не. Ако изпълнявате Волята Божия, всичките благословения ще дойдат навреме; не изпълнявате ли Волята Божия, и благословенията ще закъснеят. Закъсняването на благословенията показва, че вие сте се отделили от мястото или от специфичните условия, при които е трябвало да ги получите. Ако седите на същото място, в същата къща, до която е адресирано писмото, ще го получите навреме. Обаче местите ли се от къща в къща или от град в град като прелетна птичка, и писмото ще закъснее.“

Търпението е Любов, Мъдрост и Истина, събрани заедно.

„Кажете: „Господи, благодаря за всичко, което си ми дал“. Изпитате ли тази благодарност към Бога, всичко друго – знание, добродетели, богатства – ще дойде само по себе си. Добродетелите идват при човека, както ангелите. Когато някой ангел види един добър човек, той веднага съобщава и на другите ангели, че е видял добър човек на Земята. Един след друг тези ангели започват да посещават добрия човек и всеки от тях му носи по един ценен подарък.“

„Каквото ви донесат, малко или голямо благо, бъдете доволни от него. Ангелите са същества на мисълта. Те не могат да се спират при вас с часове и да ви занимават. Те минават и заминават край вас, както светлината. Те се движат с бързината на светлината, никой не може да ги стигне, нито те могат да се спират на обикновени разговори.“

Три отвора има, през които ангелът може да влезе в човека: през ума, през сърцето и през волята му. Влизането и излизането на ангела трае само един момент, след което човек се чувства вдъхновен, готов за велики работи. Щом ангелът се отдалечи от човека, последният казва: „Не зная защо ми е празно в душата. Преди момент бях пълен, богат, готов на всички благородни жертви“. За да не изпаднеш в празнота, използвай момента на светлото посещение. Защо ангелите не прекарват по-дълго време в човека? Защото те познават неговото естество. Човек отваря ума, сърцето и волята си за момент само и бързо ги затваря. Ангелите използват именно този кратък момент. Те се движат с бързината на светлината, вследствие на което работят в миговете на времето. Благодарете и на тия моменти, през които се отваряте за Светлите същества.“

Намислиш ли да правиш нещо, не пристъпвай веднага към действие, а отправи първо молба към Бога за съвет. В Невидимия свят има Разумни същества, които всеки миг са готови да услужат на хората. За онзи, който се обръща към тях за съвет, всяка дума е благословение. Като викаш към Господа, ти ще привлечеш Неговото внимание. „Ангел Господен се застъпва за онези, които се молят и уповават на Бога“. Следователно когато се молите на Бога и уповавате на Него, непременно някое Светло същество ще дойде от Невидимия свят и ще ви придружи в трудните и страшни часове на вашия живот.“

Вратите на познанието или условия за добиване на Истинско, Велико знание, Божествени Тайни и Идеи