Ако човек е живял преди появата си на земята в други светове, вътрешните му възможности са огромни, макар че често не подозира за това и не му позволяват да се разгърне, и съдбата му в повечето случаи е злочеста и само силата на духа и личната изключителност отличават този човек от другите.

При зараждане на любовта енергетичните разходи са същите като при тежко...

Ако човек е живял преди появата си на земята в други светове, вътрешните му възможности са огромни, макар че често не подозира за това и не му позволяват да се разгърне, и съдбата му в повечето случаи е злочеста и само силата на духа и личната изключителност отличават този човек от другите.
Все по-често на Запад принципите, волята и кариерата се оказват по-значими от любовното чувство. Това неминуемо води до безплодие.

Лазарев: Духовни антидоти за безплодието и принудителното пречистване на човечеството

През идните години или човекът ще се променя и не ще подкрепя тази тенденция, в която главно щастие за човека са неговата лична воля и желание, неговите принципи и цели, неговите способности и интелект, или той изчезва от лицето на земята заедно с тази тенденция.
Хората се нуждаят от духовни котви или поддръжки, за да се чувстват в безопасност по време на житейското си пътуване, особено по време на неговите „бурите“. Големите „вълни“ могат да бъдат „яхнати“, ако човек разполага с правилните котви.

Духовните котви или защо трябва да живеем на любимо, а не...

Хората се нуждаят от духовни котви или поддръжки, за да се чувстват в безопасност по време на житейското си пътуване, особено по време на неговите „бурите“. Големите „вълни“ могат да бъдат „яхнати“, ако човек разполага с правилните котви.
Свети Козма (1714-1779), гръцки православен монах, е известен със своите пророчества, значителна част от които са се запазили от поколение на поколение чрез Преданието.

Пророчествата на Св. Козма Етолийски: Ще гледате плодовете и няма да...

Свети Козма (1714-1779), гръцки православен монах, е известен със своите пророчества, значителна част от които са се запазили от поколение на поколение чрез Преданието. Известни са около 200 пророчества, които са се изпълнили, или очакват своето изпълнение.
В столовете и евтините ресторанти отравянията най-често стават не поради качеството на храната, а поради състоянието на онзи, който я е готвил. Добрият готвач е преди всичко с вътрешно добродушие, независимост от човешките ценности и с много любов в душата.

Информационно храносмилане и значение на състоянието на онзи, който приготвя храната

От начина, по който се формира информационната структура на влизащата в червата храна, зависи физическото и емоционалното състояние на човека. Затова разнообразната, деликатесна храна отнема прекалено много сили и може да доведе до болести, до снижаването на духовния и творческия потенциал.
Книгата на Джанис Реймънд „Монголски поговорки: Прозорец в техния свят“ хвърля светлина върху непреходната мъдрост на монголските поговорки и представлява безценна колекция от 1419 поговорки от очарователната монголска култура. Книгата предоставя ключ към традиционния мироглед на хората от Монголия и включва както самите текстовете на поговорките, така и обяснения към тях относно употребата, функцията и значението им въз основа на интервюта с местното население.

Монголска мъдрост: Ако искате да строите високо, трябва да копаете дълбоко

Книгата на Джанис Реймънд „Монголски поговорки: Прозорец в техния свят“ хвърля светлина върху непреходната мъдрост на монголските поговорки и представлява безценна колекция от 1419 поговорки от очарователната монголска култура. Книгата предоставя ключ към традиционния мироглед на хората от Монголия и включва както самите текстовете на поговорките, така и обяснения към тях относно употребата, функцията и значението им въз основа на интервюта с местното население.
Силният, енергичният човек, който има воля, опит и интелект, въпреки всички тези качества може да стигне до пълен крах, поради незнанието на законите, управляващи Вселената. Ако човек не познава духовните закони, то той се уподобява на този, който кара кола, без да познава законите за движение по пътищата. Дори и този, който не познава тези правила, но пази любовта в душата си, интуитивно ще се държи по същия начин както и онзи, който ги познава. Любовта и добродушието, дори и в случаите на непознаване на духовните закони, ни позволяват да оцелеем по пътя, наречен живот.

Смъртта отнема всички стойности и към каквото се прилепяш, може да...

Болестта е следствие от натрупана агресия. А агресията - това е следствие от невярна система от стойности. Болестта спира неправилното ни възприемане на света. Главната причина за болестите е желанието да превърнем човешките стойности, дори и най-висшите от тях, в по-висши от любовта ни към Бога.
Мислите, емоциите, поведението, влизащи в про¬тиворечие с хармонията на Вселената, водят до деформа¬ции на полевите структури. Всяка отрицателна по¬стъпка, мисъл или емоция образуват в информационно-енер¬гетичните слоеве на полето на човека „спойки", чието отст-раняват довежда до хармонизация на полевите структури и физическото състояние на човека.

Обидата е едно от най-разпростра­нените нарушения на законите на Вселената

Обидата е едно от най-разпространените нарушения на законите на Вселената, което може да предизвиква различни неприятности в живота както на обидения, така съответно и на този, който го е обидил.

Всяка ваша претенция е програма за унищо­жаване на този, към когото...

За последните две-три години всички енергетични процеси на Земята много се изостриха и сега това, което се нарича в биоенергетиката карма, закон за възмездието за земните дела, работи десетки пъти по-бързо, отколкото преди.
 Възникването на болестта е свързано с нарушаването на законите на етиката, затова и лечението трябва да бъде насочено към осъзнаване, разбиране на тези нарушения, към промяна на мирогледа на човека.

Покаянието нулира програмите за унищожение и лекува

Болестта е механизъм за развитие на духа или какви са според Сергей Лазарев връзките между поведението, етичните принципи, здравето, деформацията на полевите структури, осъзнаването, покаянието и лекуването - избрани фрагменти