Психосоматичната техника „Разговор със симптом“ е изход от положението „жертва на обстоятелствата“

0
2239
прочитания
Започнете да променяте живота си в съответствие със съобщението на симптомите и когато животът ви се промени, симптомите ще изчезнат.
Изображение на Christian Schloe

Ако симптомите ви нямат никаква очевидна причина, а лекарите не намират в тялото ви някакви обективни промени, това означава, че се касае за фини  психосоматични причини.

Тъй като емоционалните процеси са неразривно свързани с телесните (соматични) състояния и заболявания, феноменът на психосоматиката е доказателство за мъдрата структура на човешката природа. Когато пренебрегваме вътрешните емоционални преживявания, нашата психика започва да превежда това в сферата на телесното, т.е. осезаемото.

Всички емоции – включително негативните – имат свой собствен смисъл в тялото. Затова ние „соматизираме“.

Екхарт Толе: Всяка емоционална болка оставя след себе си утайка, която продължава да живее

В гещалт терапията има техника, наречена „Разговор със симптом“. Техниката дава възможност да видите собствения си симптом „отвън“ и да определите личния си принос за развитието на болестта и за появата на психосоматичния симптом. Този метод е важна стъпка към разбирането на тялото ви и може да помогне за облекчаване на състоянието ви, като позволява да излезете от положението на жертва на обстоятелствата.

Методът „Разговор със симптом“:

  • Разполагате се удобно, уединявате се, релаксирате, без да се разсейвате от нищо. Можете да затворите очи. Акцентът е върху бавното дишане. Успокойте ума и тялото си за около две минути. 
  • Обръщате внимание на тревожния психосоматичен симптом. Какъв е той всъщност? Как го чувствате? Проявява ли се като болка, сърбеж, дискомфорт? С какво може да се сравни? Възниква ли някакъв образ / метафора във връзка с него? Проявявал ли се е някога преди или  е изцяло нов? Какъв е образът: нежив предмет, явление, жив човек? Какъв цвят е изображението? Температура, форма? Как действа в тялото? Към какво е насочена енергията му? Какви емоции генерира този образ? Положителни ли са или, напротив, отрицателни? Какво бихте искали да направите с него? Обърнете внимание на чувствата, образите и идеите, които възникват във връзка с тази енергия. Тази визуализация може да бъде с произволно времетраене – нека да расте, докато усетите, че е постигнала целта си.
  • След като успеете да установите контакт с образа на собствения си психосоматичен симптом, можете да започнете въображаем диалог с него, сякаш той може да говори. Какво би ви казал той? Какво е посланието му към вас? Наречете го „ти“. „Слушам те. Какво можеш да ми кажеш? Какво послание имаш към мен? Какво очакваш да направя? За какво е всичко това?“.

Тези въпроси ще помогнат за идентифициране на вашата неудовлетворена вътрешна потребност. Може би симптомът ви напомня за това, което липсва в ежедневието ви? Или предупреждава за това, което в живота ви е твърде много? Започнете да променяте живота си в съответствие със съобщението на симптомите и когато животът ви се промени, симптомите ще изчезнат.

Техники за спиране на вътрешния диалог и постигане на вътрешно мълчание