Учителя: При Новораждане животът ви се изменя, нещастията ви напускат и от горе започва благоволение

0
1223
прочитания
Исус му казва: “Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре (отново), не може да види Божието царство.”
Като се новоражда, човек може да се развива. снимка: ufoinsight.com

Нѣма събитие въ живота на човѣка, което да е така сѫществено за неговата душа, както новораждането.

КАКВО Е НОВОРАЖДАНЕ И КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ НОВОРОДЕН?

В окултизма има една теория. Човек много пъти след като се е раждал, от много майки като се е раждал, най-после трябва да се роди сам. Съвременните психолози наричат Новораждането процес на пробуждане на човешкото съзнание; мистиците го наричат проникване на Божия Дух и проява на Божествената душа в човека, който „е бременен с Божествени мисли и желания“. Новороденият е господар на своя живот и владее изкуството да се качва на Небето и да слиза в ада по свое желание.

Пасажът от Библията, който отговаря на този въпрос, е Йоан 3:1-21. Там се описва как Исус Христос разговаря с Никодим – виден фарисей и член на Синедриона (Върховното събрание и съдилище на евреите). Исус му казва: “Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой отгоре (отново), не може да види Божието царство.” Никодим Му каза: “Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?” Исус отговаря: “Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Не се чуди, че ти казах: трябва да се родите отгоре…” (Йоан 3:3-7).

Според Учителя Беинса Дуно,  човек преминава през седем степени, докато достигне съвършенството или пълното Свръхсъзнание. Седемте фази на човешката душа са: Обръщане, Покаяние, Спасение, Възраждането, Новораждане , Посвещение и Възкресение.

ИДЕИ НА УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО ЗА НОВОРАЖДАНЕТО:

Царството Божие е стремеж на човешката душа, цел и смисъл на човешкия живот, т.е. придобиване на света на Хармонията и Красотата, на Светлината и простора. Към този свят се стремят съзнателно и несъзнателно всички мъже, жени и деца.

Не е далеч от нас този свят. Той ни обикаля отвред; той прониква и в нас. Разстоянието от нашия свят до Царството Божие е само една стомилионна част от милиметъра. Причината, дето хората не могат да видят тази близост, е стремежът им към периферията на Живота. С това те се отдалечават от Бога и от Царството Божие. Има хора, които се стремят към центъра на Живота, т.е. към Бога, към Неговото царство, но те са малко на брой. Повечето вървят към периферията.

На човек му е нужно да се новороди, т.е. да бъде духовно обновен или духовно прероден, за да му бъдат простени греховете и за да има взаимоотношения с Бога; да стане духовно възрастен и да живее в духовното си тяло. За да служи на новото, човек трябва да се новороди. Новораждането е дар от Бога. Ако светлината проникне в човешкия ум, ако топлината проникне в човешкото тяло, ако любовта проникне в човешката душа, а мъдростта проникне в човешкия дух, човек може да бъде гражданин на Царството Божие.

За да се роди човек, в неговото съзнание трябва да вземат участие два елемента: разумът, като висша проява на ума, и сърцето, като условие за проява на чувствата. С други думи казано: за да се роди човек изново, с ново съзнание, той трябва да мине през вода и Дух. При разглеждане на въпроса за Новораждането, умът и сърцето трябва да бъдат свободни от всякакви предразсъдъци и предубеждения.

Да се родиш от вода, това значи да станеш пластичен и подвижен като нея. Няма същество по-силно от водата, и няма същество по-слабо от водата. Следователно, човек трябва да бъде слаб като водата, за да стане силен като нея. Когато някой пита защо сме слаби, отговарям: за да станем силни. Слабото съдържа в себе си елементите на силното. Който не е бил слаб, никога не може да бъде силен. В този смисъл, задачата на човека се заключава в използване на най-малките страдания, да извае от тях нещо велико и ценно. Много от страданията на хората се дължат на неправилното поставяне на нещата. Те са поставили Божествените неща на последно място, а човешките на първо, с което внасят голяма дисхармония в живота си.

Да видиш Ангел, това значи, да се преобрази целия ти живот. Ти ставаш по-добър, разширяваш се, придобиваш по-голяма Светлина. Да видиш Бога, това значи, да станеш светия.
„Само чистият по сърце може да види Бога.“ Мойсей, които беше чист и свят човек, само един път видя Бога, и то гърба, а не лицето Му. Животът ви ще се преобрази, ако видите само една частица от Бога. За да видите поне частица от дрехата Му, вие трябва да се освободите от своите отрицателни прояви: злоба, завист, омраза, гняв и др. Защо не изслушвате спокойно вашата сестра или вашия брат, когато ви разправят свои красиви опитности? Не завиждайте на никого. Ако днес някой има една хубава опитност, вие ще имате на другия ден. Няма човек в света, на когото да не се дава известно благо. Отворете ума и сърцето си, да възприемете красиви мисли и чувства. Когато едновременно в ума и в сърцето ви влязат една благородна и възвишена мисъл и едно благородно чувство, вие ще се новородите и ще бъдете готови да се жертвате за тях.

Новораждането не е обикновено раждане. То е състояние на пълна готовност в човека да възприеме Любовта и правилно да разбира живота.

Новораждането, идването на Духа Свети, е един вътрешен закон.

Новораждането е влизане в шестата раса.

Новораждането подразбира освобождаване от ограниченията на живота.

Всички лоши пороци, това са змийска кожа, с която човек се облича. Човек трябва да съблече тази кожа от себе си. Това значи да се роди човек изново.

Туй е, което Христос нарича Новораждане – може да се родите, без да умрете, и пак да живеете в тялото си. Целият ви живот ще се измени, всичките нещастия ще ви напуснат и от горе започва едно благоволение. Новораждането е свързване с Възвишените същества – Ангели, Херувими, Серафими, Началства, Престоли.

За да дойдете до това щастливо съчетание под ръководството на тия висши йерархии, които да се заинтересуват от вас, вие трябва да намерите вашия Учител и да нямате абсолютно никакво съмнение в Него.

В Новото раждане човек се освобождава от кармичния закон на причините и последствията: става  свободен граждани, господар, никой не може да властва над него, може да господства над лошите духове.

Новораждането се предшества от голяма скръб, голямо страдание.

Преди Новораждането човек може да прекара и тежки физически болести, които са също признаци за ликвидиране на кармата.

„Ако не се роди някой изново“, той не може да разбере смисъла на живота, не може да придобие вътрешна радост, доброта и сила.

Когато човек се роди изново, радва се, защото душата му се освобождава. Той започва да обича всички хора по нов Божествен начин. Грях не прави, изправя своите недъзи.

Това раждане е съзнателно. При него човек съвършено изменя своето естество. Той забравя всичко старо, съзнателно минава от едно състояние в друго и започва новия живот. Животът му няма да бъде една тежест, но ще бъде едно благо. Обаче, докато дойде до това Новораждане, той ще мине през такива тежки състояния, каквито човешкия ум не може да схване.

Новораждането е освобождение, скъсване на тия връзки, които сега го спъват.

Новораждането носи в себе си условия за запалване на изгасналите свещи на хората, за изправяне недъзите на телата им, за отваряне очите на слепите, ушите на глухите и т.н. Само Бог е в състояние да оправи живота на хората. Само Той е в състояние да издигне падналите хора и да оправи техния път. Само Той е в състояние да оправи изопачените сърца на майките, изкривените умове на бащите, разстроените жлъчки на синовете и разстроените далаци на дъщерите.

Новороденият човек сам свети. Неговата светлина излиза от вътре навън. Той знае, че Бог съществува, тъй както детето знае, че майка му съществува. Заобиколен е с нова светлина, която ще разширява неговия хоризонт.

Новороденият живее с Божествени мисли и чувства, които никога не ферментират. В него се събуждат нови чувства и способности, каквито и сам той не е подозирал. Той вижда нещата и отдалеч и отблизо, вижда какво става и в този и в онзи град.

Новороденият живее в общочовешкото, в космическото съзнание. С такъв човек всеки може да се разговаря, всеки се разбира с него.

Всяка нова фаза в човешкия живот е Новораждане. Ако днес си обикновен човек, утре можеш да станеш талантлив; ако днес си талантлив, утре можеш да станеш гений. Новораждането е многократен процес. Като се новоражда, човек може да се развива.

Новораждането освобождава човека от смъртта, която го ограничава и лишава от условия за придобиване на всички Добродетели. 

Новораждането предшества Посвещението.

Учителя: Будни бъдете и косъм няма да падне от вас

Елеазар Хараш: Пробуденият трябва задължително да замени будността и безстрашието с мъдрост