Учителя: В бъдеще няма да има болести, а лекарите ще се занимават само със здрави хора

0
6224
прочитания
Избрани цитати от Учителя Беинса Дуно за превантивната медицина на бъдещето
Портретът на Учителя е творение на талантливия български художник Симеон Кръстев.

Избрани цитати от Учителя Беинса Дуно за превантивната медицина на бъдещето

 • За в бъдеще истинският лекар ще казва още преди 20-25 години по-рано на човека от какво ще боледува, та той да може да вземе мерки, да предотврати болестта.
 • Лекарствата не са единствения начин за лекуване. Има хора в света, които са пратени за лекари, но те носят лекарствата в себе си, те имат магнетична сила, която лекува. Лекарят лекува с това, което излиза от него. Христос лекуваше с онова, което излиза от него, което беше с него. И вие идете при такива лекари, от които излиза нещо.
 • За в бъдеще всички лекари ще бъдат ясновидци и тогава няма да режат тялото, за да видят какво има там, но без да го отварят ще знаят за какво и от какво е болен някой човек. За лекарите материята ще бъде прозрачна, а човешкото тяло осветено.
 • За в бъдеще хората, преди да заболеят, ще плащат на лекари и ще се лекуват.
 • Ще дойде време, когато човек няма да си служи нито с лекарства, нито с дезинфекционни средства, но ще разполага с жизнен еликсир. Една капка от него ще бъде в състояние да го обнови и подмлади.
 • Ако хората приемат Любовта и я приложат, 99 % от болестите ще изчезнат. В бъдеще няма да има болести. Тогава лекарите ще се занимават само със здрави хора. Те няма да лекуват болни, а ще посещават здравите поне един път в седмицата и ще ги учат как да живеят, как да подобрят живота си.
 • В човека се крият ред сили, които днес не са проявени. Ще дойде ден,когато тия сили ще се пробудят и той ще може да върши такива неща, за които днес не може да се мисли. (За)пример има хора,които носят в себе си особени сили за лекуване. Те могат да лекуват такива болести, които минават за неизлечими. Те са родени лекари.
 • Добрият човек, светият човек ще те лекува, без да знаеш, че се лекуваш при него. Лекарите трябва да бъдат най-добрите хора.
 • Аз помагам, без да обяснявам как правя това. Ще кажете, че някакво чудо става с болния. Мислете каквото искате, но аз не давам обяснения.
 • Някои болни идват при мен и мислят, че ще ги излекувам, за да повярват в мен. Аз съм готов да им помогна, но ако те повярват в Бога, а не в мен. Аз виждам, че те още не са си научили урока, затова казвам: „Нека поболедуват още, за да залюбят Бога”. Ако някой иска първо да го излекувам и после да повярва в Бога, никога няма да го излекувам.
 • Докато съзнанието на човека е будно, никаква болест не е в състояние да го хване, обратно, има имунитет към всичко отрицателно. Той е обиколен от малка магнетическа обвивка, която го пази от заболяване и простуда – тогава никакво чуждо вещество не влиза в организма, той има филтър, който го пази от нечистотиите. Явили се най-малката пукнатина в съзнанието, веднага навлизат чуждите вещества. При добрия и буден живот много бацили не могат да минават през организма, т.е. ще минат, но отровата им ще се обезсили.
 • Защо се препоръчва на хората добър живот? Да се увеличи бързината на клетките. Ако трептенията на клетките са по-бавни от бързината на куршум, последният ще те удари и рани, ако са по-бързи, куршумът ще те докосне и ще се върне назад. Днес хората са толкова слаби, че само една дума може да ги повали на земята.
 • Лекувайте всички болести чрез внушение. В тялото на човека има специфични клетки – лекари, по-добри от най-отличните лекари на земята. Те седят около човека и казват: Господарю, ти само ни давай своите мнения и разпореждания, каквото искаш, ние ще направим. Те могат отлично да ни излекуват. Помоли им се и кажи: „Моля ви се, съберете всички данни, необходими за моето оздравяване и създайте всички условия за работа.“ (един път). Без да се бъркаш в тяхната работа. Ще го кажеш с вяра, без съмнение и при добро разположение, иначе Законът не действува.
 • Един ден, когато човек научи законите да владее клетките си, да разширява и смалява тялото си, да го разпръсва в пространството и пак да събира частичките му, той ще минава през всички пропасти и препятствия. Чрез силата на волята си, той ще може да лети във въздуха като птица, да минава през океани, да пътува от Земята до Слънцето. (ПЕТИМАТА БРАТЯ, Неделни беседи, 1917-38)
 • Тялото се преустройва всеки седем години. На всеки седем години костната, мускулната, нервната и мозъчната тъкан се обновяват.
 • Тялото на бъдещия човек ще бъде по-фино от сегашното и той ще живее в етера. (ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Съборни беседи, 1942)
 • В бъдеще тялото ще бъде по-съвършено. Когато пожелае, човек ще става невидим, ще става воден, въздухообразен, според желанието си ще може да отива на Слънцето. Новата култура, която идва на земята, ще измени коренно хората. Те ще дойдат до знанието да превръщат материята от едно състояние в друго. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)
 • В бъдеще и срокът за раждането на един човек ще се съкрати – вместо девет месеца, зародишът ще стои в утробата на майката все по-малко и по-малко. Това време може да стигне до една секунда – докато речеш “да се роди”, и детето се ражда. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)
 • Помни, който обича Бога, той има имунитет към болестите.
 • За да не боледувате, дружете със здрави хора. Здравият човек се отличава с това, че от него излиза ухание, както от някой плод, или като от някое цвете, като от роза, като от праскова. От здравия човек лъха свежест, подем, нещо приятно излъчва.
 • Храната е, която лекува. Храната, светлината, въздухът, обмяната с добрите хора – това ще бъде лекарството ви за в бъдеще.
 • Хората на новата раса ще ядат по-малко. (АЗ ВИ ИЗБРАХ, Извънредни беседи, 1920)
 • Хората на новата раса ще се хранят изключително с растителна храна. Там няма да се говори за месна храна. (ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи, 1923)
 • В бъдеще хлябът, плодовете и изобщо всички храни ще бъдат в самия човек. Достатъчно е той да помисли за круша и тя ще дойде при него; достатъчно е планината да си помисли за извор, и той веднага ще бликне пред нея. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)
 • В бъдеще хората ще приемат храната направо от природата, както днес приемат въздуха. Тогава храната няма да се мели, да се пази в хамбари, да се меси, както става с житото. (НОВИЯТ ЧОВЕК, Неделни беседи, 1921)
 • В бъдещата култура храната ще се смила напълно. Няма да има остатъци, няма да има отходни места, нито канализация. (МЕДИЦИНСКИ И ОКУЛТНИ ПРАВИЛА, I, съст. Л. Кръстева)
 • В далечно бъдеще хората ще се хранят със Светлина, както и сега има адепти, които се хранят по този начин. Всичко е в Светлината – ако ти можеш да сгъстиш Светлината, ще имаш храна. Когато хората започнат да се хранят със Светлина, тогава ще дойде Син Человечески на Земята. (МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН)
 • Безименният пръст е склад, откъдето ти можещ да вземеш за себе си всичките сили, с които може да се разполага. Нямаш пари, скръбен си, нервен си, чувствата са ти хилави, умът ти хилав, започни да милваш безимения си пръст. Банката, изворът е този пръст.
 • Колкото повече навлизаш в духовния свят, толкова повече се укрепваш: лицето светва, чертите стават меки, нежни, красиви; тялото става пластично, изфинено.

Kак да лекуваме всяка болест със силата на съзнанието и мисълта – Петър Дънов